A gyógypedagógus munkája: nem korrepetálás
2014/10/09 08:00
2834 megtekintés
A cikk már legalább egy éve nem frissült, az akkor még aktuális információk lehet, hogy mára elavultak.

A fogyatékkal élő ( sajátos nevelési igényű ) gyermekek szegregált intézményeinek és oktatásának megszüntetésével illetve az integrált oktatás bevezetésével minden pedagógust érintett a változás. Hogy erre hogyan tudott felkészülni a gyógypedagógus és a pedagógus azt mindenki érzi a saját munkáján, aki érintetté vált. Ez az írás arról szól, hogy a gyógypedagógus milyen akadályokba, nehézségekbe ütközhet és a pedagógus nehézségei honnan eredhetnek az integrált oktatás során.

A gyógypedagógiai fejlesztő foglalkozás témái

A gyógypedagógus a szakértői véleményben leírt fejlesztendő területeket figyelembe véve végzi a foglalkozásokat, ez kiegészül a saját megfigyeléseivel, tapasztalataival, a  gyermek személyiségével. Ezek a fejlesztendő területek a következők lehetnek a teljesség igénye nélkül:

  • kognitív funkciók : - percepciófejlesztés ( egyensúlyrendszer, auditív rendszer, vizuális rendszer, taktilis- kinesztetikus rendszer )
  • figyelemfejlesztés
  • emlékezetfejlesztés
  • gondolkodásfejlesztés

Olyan játékos feladatokat végeznek a tanulók, mely során fejlődik képességük ahhoz, hogy betűket, hangokat, formákat képesek legyenek megkülönböztetni. Elsősorban alsó tagozaton van óriási jelentősége a betűtanulás során. Olvasás, írás, számok kapcsán, mert a gyermek „csak” jeleket, formákat, vonalakat lát. Képesnek kell lennie arra, hogy vmilyen módon különbséget tegyen köztük, emlékezni tudjon a nevére, észrevegye, hogy nem egyforma, csak hasonló. Óriási jelentősége és fontossága van ezeknek a foglalkozásoknak. Motorikum fejlesztése: izomtónus, nagymozgások, finommotorika. A megkésett vagy kimaradt mozgásfejlődés kihat a tanulási képességekre is. Ezt kell fejleszteni, mert az idegrendszer állapota és az idegpályák fejlettsége nélkülözhetetlen a tanuláshoz.

gypedagogus520

Nem korrepetálás

A munka során sokszor találkozik a gyógypedagógus olyan kívánalmakkal a gyermeket tanító pedagógusoktól, hogy majd tanuljuk a szorzótáblát, nehezen olvas-gyakoroljunk, az írása nagyon gyenge stb. Természetesen kell olvasni, számolni, írni ezeken a foglalkozásokon is. Azonban,ha nem alakult ki a szükséges képessége a hiányos területen, fölösleges pl. olvastatni ( egész órán vagy mindig amikor csak lehetőség van rá) . Abból nem tanul a gyermek, ha százszor rosszul olvassa el azt a betűt, mi pedig százszor javítjuk ki. Ha a vizuális emlékezete nem megfelelő, nem fogja egyhamar megtanulni, mert nem képes rá.  A térirányokkal, testsémával ugyanez a helyzet, pedig ez az egyik kulcsfontosságú képesség. Amíg nem tudja megkülönböztetni a jobb és bal oldalt, addig nehezen fogja differenciálni az egymáshoz hasonlító betűket.

Mégis egy élmény az elvárásokkal szemben

Amíg úgy tűnik, hogy a fejlesztő foglalkozásokon „ csak” játszanak a gyerekek, aközben nagyon nagy dolgok történnek. Alig észrevehető, de tetten érhető, nem hangzatos és látványos, de az avatott szemeknek látható. A gyermek számára mindenképp egy élmény, mert megtapasztalja, hogy ő is ügyes, képes feladatokat megoldani - sikerélménye lesz, nő az önbizalma, kinyílik. Megtanulja figyelni megismerni önmagát. Leginkább kiscsoportos foglalkozásokon van arra lehetőség, hogy ezeket az élményeket a gyermekkel együtt átéljük.

A pedagógusok nehézségei

A pedagógus képzett a különböző módszerek: differenciálás, kooperatív technikák—stb. alkalmazásában. Személyes tapasztalom az, hogy alsó tagozaton kihasználják ezeket a lehetőségeket a tanítók. Sok időt töltenek a gyermekkel, ismerik tudásukat. Speciális tudással viszont nem rendelkeznek ahhoz, hogy mit és hogyan fejlesszenek, erősítsenek a gyermekben. Ezért is fordulhat elő, hogy egy tanuló már harmadszor ismétli az első osztályt, vagy rendre buknak meg tanulási nehézséggel küzdő gyermekek felső tagozaton.

Néhány tanács pedagógusoknak

Megéri a befektetett munka, felkészülés, önképzés a sajátos nevelésű tanulók oktatásából, neveléséből. Minél szélesebb a látókörünk, annál bátrabban birkózunk meg a kihívásokkal, minél felkészültebbek vagyunk - annál magabiztosak is. Nem szükséges kellemetlen helyzeteket teremtenünk saját magunk számára. Amit nagyon fontosnak tartok és ezzel zárnám gondolataimat: Ha egy gyermekkel problémák, nehézségek adódnak tanulásában és magatartásában, akkor a saját pedagógiai munkánkat tervezzük újra és gondoljuk át, nyugodtan!

Takács Ilona

Csatlakozz hozzánk!

Ajánljuk

European Schoolnet Academy Ingyenes online tanfolyamok tanároknak
School Education Gateway Ingyenes tanfolyamok és sok más tanárok számára
ENABLE program Program iskoláknak a bullying ellen
Jövő osztályterme Modern tanulási környezetekről a Sulineten