A HBONE hálózat bemutatása
2004/12/05 18:05
1593 megtekintés
A cikk már legalább egy éve nem frissült, az akkor még aktuális információk lehet, hogy mára elavultak.
A közoktatási intézmények közül néhánynak már a sulinet előtti időkben (1997 előtt)is volt internet elérésük, jobbára az NIIF program keretében, a HBONE hálózat jóvoltából. A cikkben szeretném röviden bemutatni a HBONE hálózatot, amely a felsőoktatási és kutatási szféra hálózata, amivel majd a középiskolából kikerülő diákok jó része is találkozni fog. A hálózat, akárcsak a sulinet és a közháló, az adófizetők befizetéseiből van fenntartva, így méltán tarthat érdeklődésre számot.

A HBONE bemutatása

1. A HBONE
Az NIIF IP gerinchálózatát HBONE-nak nevezzük. A HBONE a hazai akadémiai közösség számítógéphálózata. A HBONE szolgálja ki a hazai felsőoktatást, kutatás-fejlesztést, könyvtárakat és közgyűjteményeket, egy átjárón keresztül a Miniszterelnöki Hivatalhoz kapcsolódó kormányzati szerveket valamint számos egyéb közintézményt is. A HBONE különcélú (távközlő) hálózat. A HBONE a robusztus MAG-ból, valamint a MAG routereihez (közvetlenül vagy közvetve) kapcsolódó regionális központi routerekből áll, beleértve az összekötő adatvonalakat is.
A HBONE gerinc fő vidéki és budapesti vonalai valamint nemzetközi kapcsolatai gigabites sávszélességűek. A vidéki és nemzetközi gigabites kapcsolatok a legkorszerűbb DWDM technológiára épülnek, melyet a HBONE alkalmaz legelsőként Magyarországon!


Gerinchálózati topológia
(csak a nagysávszélességű, hazai távolsági kapcsolatok vannak feltüntetve)

2. Kapcsolatok


A HBONE gerinc 2004. január 27-én
(csak a 34 Mbps vagy annál nagyobb sávszélességű kapcsolatok feltüntetésével)

1. Országos hálózat
1.1. Keleti "propeller" szárny
Budapest - Miskolc 10 Gbps
Budapest - Debrecen 10 Gbps
Miskolc - Debrecen 2,5 Gbps

Miskolc - Eger 155 Mbps
Miskolc - Sárospatak 34 Mbps

Debrecen - Nyíregyháza 34 Mbps

1.2. Déli "propeller" szárny
Budapest - Szeged 10 Gbps
Budapest - Pécs 10 Gbps
Szeged - Pécs 2,5 Gbps

Szeged - Békéscsaba 34 Mbps
Szeged - Hódmezővásárhely 155 Mbps

Pécs - Nagykanizsa 34 Mbps

Pécs - Kaposvár 34 Mbps
Pécs - Szekszárd 34 Mbps
Pécs - Baja 34 Mbps


1.3. Nyugati "propeller" szárny
Budapest - Veszprém 10 Gbps
Budapest - Győr 10 Gbps
Veszprém - Sopron 2,5 Gbps
Sopron - Győr 155 Mbps

Sopron - Szombathely 34 Mbps
Sopron - Mosonmagyaróvár 34 Mbps

Veszprém - Zalaegerszeg 155 Mbps
Veszprém - Dunaújváros 155 Mbps

1.4. Budapesthez kapcsolódó további városok
Budapest - Gödöllő 2*1 Gbps
Gödöllő - Jászberény 155 Mbps
Budapest - Szolnok 155 Mbps
Budapest - Kecskemét 155 Mbps
Budapest - Székesfehérvár 155 Mbps
Budapest - Tatabánya 155 Mbps
Budapest - Piliscsaba 155 Mbps
Budapest - Salgótarján 155 Mbps

Budapest - Keszthely 34 Mbps
Budapest - Gyöngyös 34 Mbps

2. A HBONE külső kapcsolatai
Európa (Geant) 10 Gbps
USA (Geant) 310 Mbps
USA 155 Mbps
BIX (Budapest Internet eXchange) 1 Gbps
Kormányzati hálózat 155 Mbps
Sulinet 68 Mbps
Interware 1 Gbps
Matáv 1 Gbps

3. Fővárosi nagysebességű kapcsolatok

A számok jelentése:

1. NIIF központ, Victor Hugo u., XIII
2. BGF Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar, 1149, Buzogány u. 10-12
3. BGF Kereskedelmi, Vendégl., és Idegenf. Főiskolai Kar,Alkotmány u. 9-11
4. BGF Külkereskedelmi Főiskolai Kar
5. BKÁE, Fővám tér 8
6. BME Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Műegyetem rkp. 9. R. ép.
7. BMF Budapesti Műszaki Főiskola, Bécsi út 94-96. C. ép.
8. BMF Budapesti Műszaki Főiskola, Tavaszmező u.
10. Civitas Egyesület, Fejér György u. 10.
11. ELTE Eötvös Loránd Tudományegyetem, Puskin u. Trefort kert D. ép.
12. Eötvös József Gimnázium, Reáltanoda u. 7.
13. Fővárosi Oktatástechnológiai Központ Kht., Bródy S. u. 14.
14. Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár, Szabó Ervin tér 1.
15. Gottsegen Gy. Országos Kardiológiai Intézet, Haller u. 29.
16. Hadtörténeti Intézet és Múzeum, Kapisztrán tér 2.
17. Károli Gáspár Ref. Egyetem Bölcsészettud. Kar, Reviczky u. 4/c.
18. Magyar Köztársaság Alkotmánybírósága, Donáti u. 35-45.
19. Magyar Nemzeti Múzeum, Múzeum krt. 14-16.
20. Magyar Országos Levéltár, Hess A. tér 2-4.
21. MEDINFO, Szentkirályi u. 21.
22. MTA Társadalomkutató Központ, Országház u. 30.
23. MTA Csillagászati Kutatóintézete, Konkoly-Thege út 15-17.
24. MTA Információtechnológiai Alapítvány, Konkoly-Thege út 29-33.
25. MTA Kémiai Kutatóközpont, Kémiai Intézet (KKKI), Pusztaszeri út 59-67.
26. MTA KFKI RMKI, Konkoly Thege u. 29-33.
27. MTA KFKI Atomenergia Kutató Intézet, Konkoly Thege u. 29-33.
28. MTA Kísérleti Orvostudományi Kut. Int., Szigony u. 43.
29. MTA KK Izotópkutató Intézete, Konkoly Thege út 29/33.
30. MTA Matematikai Kutató Intézete, Reáltanoda u. 13-15.
31. MTA Műszaki Fizikai és Anyagtud. Kutatóintézete, Konkoly Thege út 29-33.
32. MTA Pszichológiai Intézete, Victor H. u. 18-22.
33. MTA Titkárság, Roosevelt tér
34. MTA Sziládtestfizikai és Optikai Kutatóintézet, Konkoly Thege u. 29-33.
35. MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézet, Lágymányosi u. 10.
36. MTA Zenetudományi Intézete, Táncsics M. u. 7.
37. Országos Széchényi Könyvtár, Budavári Palota F. ép.
38. Pázmány P. Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar, Szentkirályi u. 28.
39. Professzorok Háza, Ajtósi Dürer sor 19-21.
40. Sapientia Szerzetesi Hittud. Főisk. (Piarista), Piarista köz
41. SE Semmelweis Egyetem, Üllői út 26.
42. SzemTanú Alapítvány, Thököly út 59/b.
43. Szent István Gimnázium, Ajtósi Dürer sor 15.
44. SZIE Állatorvostudományi Kar, István u. 2.
45. SZIE Ybl Miklós Főiskolai Kar, Thököly út 74.
46. Western Maryland College, Bethlen tér 2.
47. ZMNE Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem, Hungária krt. 9-11.
48. Archeolingua
49. BTM Vármúzeum
50. Kelet-Európai Kutatóintézet
51. MTA Jogtudományi Kutatóintézet
52. MTA Kissebbségkutató Intézet
53. MTA Művészettörténeti Kutatóintézet
54. MTA Néprajzi Kutatóintézet
55. MTA Politikatudományi Intézet
56. MTA Régészeti Kutatóintézet
57. MTA Történettudományi Kutatóintézet
58. MTA Szociológiai Kutatóintézet
59. MTA Világgazdasági Kutatóintézet
60. Országos Onkológiai Intézet
61. Tábori Püspökség
62. Veres Pálné Gimnázium
63. Szent István Kórház
64. Országos Mikrohullámú Központ, Csíz utca
65. Educatio Kht.
66. Kempelen Farkas Hallgatói Információs Központ
67. SOTE torony, Nagyvárad tér
68. BMF Bánki Donát Főiskolai Kar, Népszínház utca
69. Pázmány P. Katolikus Egyetem ITK, Práter u.
70. Országos Meteorológiai Szolgálat
71. SOTE Kútvölgyi Klinikai Tömb
A cikk elkészítéséhez az NIIF honlapon talált információk segítségével készült.

Csatlakozz hozzánk!

Ajánljuk

European Schoolnet Academy Ingyenes online tanfolyamok tanároknak
School Education Gateway Ingyenes tanfolyamok és sok más tanárok számára
ENABLE program Program iskoláknak a bullying ellen
eBiztonság Minősítés Minősítési rendszer oktatási intézményeknek
Jövő osztályterme Modern tanulási környezetekről a Sulineten