A jog fogalmáról
Farkas Zoltán
2003/05/02 09:17
2520 megtekintés
A cikk már legalább egy éve nem frissült, az akkor még aktuális információk lehet, hogy mára elavultak.
Mi a jog, milyen típusai vannak. Mit jelent élni a joggal? Ezeket a kérdéseket taglalja az alábbi írás.

A törvény őre az ókori Rómában.

A jog olyan magatartásszabályok összessége, amelyekkel az állam az emberek tevékenységét kívánja szabályozni, s melyek érvényesülését az állam büntetésekkel (szankciókkal) biztosítja. Az erkölcs sokféleségével szemben a jog egy adott helyen és időben egységes.( Azaz egy szituációt egyféleképpen szabályoz, mert ha nem, akkor rossz a jogrendszer, ellentmondásokat és "kiskapukat" hordoz, ezért kijátszható.)

A jog legfontosabb feladata, hogy a társadalom működéséhez szükséges rendet és biztonságot kialakítsa és fenntartsa. Ezen túlmenően szerepet játszik a társadalomban elő emberek magatartásának tudatos alakításában és feloldja a társadalom tagjai között gyakran felmerülő tipikus konfliktusokat.

Minden jogi normasértés konfliktust eredményez. Ez a konfliktus fennállhat az egyén és az állam, vagy az egyének (emberek, vállalatok, intézmények stb.) között. Az állam szerepe nem minden esetben jelent valamilyen konkrét jogi (bírósági vagy hatósági) beavatkozást, hiszen az állam a konfliktusok feloldását azzal is elősegítheti, hogy világosan és egyértelműen rendezi jogilag a különböző szituációkat, s ez az embereket a szabályok önkéntes betartására készteti.

Az állam jogi feladata azonban azt feltételezi, hogy minden jogi normaszegés estén - ha csak végső eszközként is - de ott legyen a büntetés vagy más szankció kikényszeríthetőségének lehetősége. Jogilag előírni vagy megtiltani csak cselekedeteket lehet. Érzelmeket például, nem lehet sem előírni sem megtiltani. A jog csak jogi eszközökkel kikényszeríthető magatartásszabályokat írhat elő, elvárásokat, érzelmeket, érzelmi elkötelezettséget nem. Az ember belső világa az erkölcs szférájába tartozik.

A jog jogágakra tagozódik. Egy-egy jogág azonos vagy hasonló jogviszonyokat rendez, azonos alapelvek szerint. Két nagy csoport különíthető el a jogrendszeren belül: közjog és a magánjog. A közjoghoz tartozik: az alkotmányjog (vagy államjog), a közigazgatási jog (államigazgatási jog) és a büntetőjog - a köztevékenységet szabályozza illetve a polgárok és a közintézmények viszonyát.

A magánjogba a polgári(vagyoni) jog, a családjog és a munkajog tartozik - a magánjogban mindig két egyelő fél áll - mellérendelt és nem alárendelt viszonyban - szemben egymással.

Csatlakozz hozzánk!

Ajánljuk

European Schoolnet Academy Ingyenes online tanfolyamok tanároknak
School Education Gateway Ingyenes tanfolyamok és sok más tanárok számára
ENABLE program Program iskoláknak a bullying ellen
eBiztonság Minősítés Minősítési rendszer oktatási intézményeknek
Jövő osztályterme Modern tanulási környezetekről a Sulineten