A kocka és a gömb művészei
Farkas Judit
2007/11/03 10:23
3308 megtekintés
A cikk már legalább egy éve nem frissült, az akkor még aktuális információk lehet, hogy mára elavultak.
Tatlin egy monumentális üvegtornyot álmodott meg, ami három részből áll, minden része azonos tengely körül forog, de eltérő sebességgel: az első évente, a középső havonta, a harmadik naponta fordult volna meg egyszer.

Kassák Lajos: A konstruktivizmus és az absztrakció c. tanulmánya alapján

Tatlin tornyának makettje

Az irányzat által alkotott sajátos geometriai alakzatok jelentik a természettől való elfordulást. A mozgalom alapítója az a Kandinszkij, aki az 1900-as évek legelején elindította az expresszionizmust, majd 1910 körül az expresszionizmus lírai jellegét megőrző absztrakciót. A régi nagy stílusok mintájára az új izmusok közül is volt olyan, amelyik az egységes alapforma megteremtésére törekedett (a gótikában pl. a csúcsív jelentette ezt a formát). A kubizmusnál ez a kártyalaphoz hasonló sík forma, ebből/erre épült fel minden, de itt még sok az absztrahált tárgyi, természeti elem is. A konstruktivisták már „csak” geometriai formákkal dolgoztak, a sík formákat térbeli szerkezetté alakították: a négyzetből kocka, a körből gömb lett.

Mondrián fájának első változata

A természettől való függetlenséget demonstrálták a képek: a formákat öltő színek ne a természetben megjelenő formákat és színeket képezzék le, ne azoknak vessék alá ezeket a művészek, hanem saját törvényeiket kövessék. Ez a szemlélet részben abból ered, hogy a természeti formák halandók, míg a geometria alakzatai nem. A geometriai ábrázolás azonban nem a klasszikus művészetre jellemző statika és szimmetria továbbélése, hanem a szimmetria - asszimetria és mozgás-statika helyes arányításával akarták megteremteni a dolgok egyensúlyállapotát.

A színes négyzetek például új teret képeznek a fehér alapon: bizonyos színek közelebb látszanak lenne, mások távolabbinak, anélkül, hogy a perspektivikus szerkesztést alkalmaznák. Vagy például a konstruktivisták gyakran alkalmaztak különböző minőségű és jellegű alkotóelemeket (fém, üveg, fa stb.) a térbeli konstrukcióikhoz. Mivel a konstruktivizmus fő problémái túlnőttek a festészeten, ezért több alkotó a városépítészet felé fordult, ezen a téren elképzeléseik folytatását jelentette a Bauhaus és Le Corbusier.

Az irányzat jelképe lehetett volna Tatlinnak az a terve, amely az Internacionálé üvegtornya nevet kapta. Egy monumentális üvegtornyot álmodott meg, ami 3 részből áll, minden része azonos tengely körül forog, de eltérő sebességgel: az első évente, a középső havonta, a harmadik naponta fordult volna meg egyszer. A képeken Mondrian alkotási módszere figyelhető meg: az elsőn a fa reális, a másodikon már stilizáltabb, de a forma még felismerhető, a harmadikon azonban teljesen absztrakttá válik.

A "Die Stijl" második kiáltványa (1920) - Az irodalom

„A kortársi irodalom szervezete még teljesen egy elkorcsosult nemzedék érzéseiben él. A szó halott. A szavak naturalista kliséi és drámai filmjei, melyeket a könyvek összetákolói hossz- és súlymérték szerint házhoz szállítanak, semmit sem tartalmaznak korunk mesterfogásaiból. A szó tehetetlen. Az asztmás és érzelgős költészet, a mindenütt, de főleg Hollandiában használt „én” és „ő” a tértől rettegő individualizmus hatása alatt állnak, elavult kor erjedő maradványai, és undorral töltenek el minket.

Mondrián fájának második változata

Regényirodalmunk pszichológiája szubjektív képzelgésen alapszik; a lélektani analízis és a mindent elfedő retorika megölték a szó jelentését. Ezek akkurátusan egymás után és egymás alá helyezett mondatok, ez az általános és szikkadt frazeológia, amellyel az öreg realisták a csak magukra szorítkozó tapasztalataikat közreadják, már teljesen alkalmatlanok és képtelenek korunk kollektív tapasztalatainak kifejezésére. Akár az avult életfelfogásban, a könyvek terjengősségében, hosszúságában is megegyeznek; jó vaskosak. Az új életelfogás a mélységre és az intenzitásra épül, s ezért nem akarunk költészetet.

Hogy a körülöttünk és bennünk zajló temérdek eseményt irodalmilag felépíthessük, a szó rekonstrukciója szükséges, hangzásilag és eszmeileg. Ha a régi költészet a viszonylagos és szubjektív érzések uralma miatt lerombolta a szó belső jelentését, akkor mi új jelentést és új kifejezőerőt akarunk adni a szónak, minden rendelkezésünkre álló eszközt – mondattant, prozódiát, tipográfiát, aritmetikát, helyesírást – felhasználva.

A próza és a költészet, a tartalom és a forma közötti kettősség nem tartható tovább. A formának következésképp kifejezett spirituális jelentése lesz a modern író szemében: nem ír le semmiféle eseményt, egyáltalán nem ír le semmit csak ír. A szóban az események teljességét teremti újjá: a tartalom és a forma konstruktív egységét. Számítunk mindazok erkölcsi és esztétikai támogatására, akik a világ szellemi megújításán dolgoznak.” (Szabó György fordítása)

Kassák Lajos: A konstruktivizmusról (1923) - részlet

Mondrián fájának harmadik változata

„A konstruktivista művészek szociális ember volta az, ami a mai szokatlan és száraz geometriai formákban kifejeződik. S itt többé nem esztétikai, hanem életformákról van szó. Úgy mint ahogyan a keresztény művésznek életérzése és világszemlélete szerint adekvát forma volt az ég felé nyúló gótika, a szociális embernek adekvát formája az egyszerű, tömör négyzet. A hierarchikus egymás fölé kapaszkodás helyett a mai ember az egymás mellett megférés életét kívánja, és így teljesen érthetővé kell hogy váljon a mai művész nem feltornyosodott, de eltestesedett kifejezési formája is.

A mai ember nem az égben, itt a földön akarja megélni boldogabb életét, és így minden vágyával a földhöz kötődik, és minden formájában a föld méreteit akarja betölteni. Nem szétfolyni akar az űrben, mint az expresszionista, hanem magához akarja koncentrálni a világot. Nem teher neki az embersége, szereti azt, s mindenben szeretné kihangsúlyozni, megerősíteni. És innen van művészi formáinak szigorú rendszerbe szorítása, koncentrikus összehajlása és minden idegen tárgytól való elkontúrozása. […]”

Csatlakozz hozzánk!

Ajánljuk

European Schoolnet Academy Ingyenes online tanfolyamok tanároknak
School Education Gateway Ingyenes tanfolyamok és sok más tanárok számára
ENABLE program Program iskoláknak a bullying ellen
Jövő osztályterme Modern tanulási környezetekről a Sulineten