A médiaértés-oktatás és az online gyermekvédelem
2016/05/23 08:00
1883 megtekintés
A cikk már legalább egy éve nem frissült, az akkor még aktuális információk lehet, hogy mára elavultak.

Izgalmas műhelybeszélgetés zajlott az ombudsman - Alapvető Jogok Biztosának Hivatalában - hivatalában május elején. A médiaértés-oktatás és az online gyermekvédelem helyzete Magyarországon címmel.

Meghatározó jelentőségű, égetően aktuális nemzeti kulcskérdés, hogy a gyermekeinket a médiaértés-oktatás eszközeivel felkészítsük a felelős médiahasználatra, az őket körülvevő digitális világ információinak értő és kritikus megítélésére, a káros tartalmak felismerésére. Ebben nem csak az iskolának, az államnak, hanem a civil-szakmai szférának és a szülőknek is felelősségük van. A médiaértés-oktatás és az online gyermekvédelem hazai helyzetéről, problémáiról, lehetőségeiről és jó gyakorlatairól rendeztek szakmai kerekasztal-beszélgetést az Alapvető Jogok Biztosának Hivatalában.

mediaertes-

Az oktatásért felelős tárca, az oktatáskutatás és az alapjogvédelem intézményei, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság képviselői, szakmai, civil és iparági szereplők, gyakorló pedagógusok részvételével zajló kerekasztal-beszélgetéseken egyetértés alakult ki abban, hogy őszintén, a tényekre alapozva, előzetes szakmai konszenzussal és közös munkával kell képessé tenni az iskolát és a gyermekeket a jelen digitális kihívásainak kezelésére.

Miért fontos a médiaértés-oktatás?

A „Jelen iskolája” című műhelybeszélgetés apropóját a kezdeményező, Székely László ombudsman jelentése adta. A biztos azt tekintette át, milyen módon lehetne felkészíteni a tanulókat a felelős média- és internethasználatra, hogyan lehet megvédeni őket a káros tartalmaktól. A vizsgálat kiemelte, hogy gyermekeink csak akkor tudják megérteni, értelmezni az őket körülvevő digitális világot, ha képesek értően, kritikusan megítélni a hallott és látott információkat. Ezért meghatározó jelentőségű a médiaértés-oktatás az elektronikus médiára, az internetre és az információtechnológiai eszközök mindennapi használatára épülő világunkban. Az ombudsman első lépésként arra kérte fel a szaktárcát, hogy készíttessen a médiaértés-oktatás hatékonyságát felmérő, átfogó kutatást, helyzetelemzést, a szakirányú pedagógusképzés, a tanárképzés tananyagában pedig kapjon szerepet az online bántalmazás elhárításának tematikája.

A pozitív példa és a jó gyakorlat elszigetelt és kivételes

Az alapjogi biztos a műhelybeszélgetésen elmondta, hogy digitális világunkban, az okostelefonok terjedése, a közösségi média korában közös ügyünk a médiaértés-oktatás helyzetéről folytatott vita és megoldáskeresés, az, hogy miként képes reagálni a magyar oktatásügy – az iskolától az egyetemig és a pedagógusképzésig – az online világ veszélyeire, következményeire, de egyben lehetőségeire is. Székely László jelezte, hogy ombudsmanként, alapjogi, gyermekjogi szempontból fokozott figyelmet fordít erre a kérdésre. Ennek jegyében kezdeményezte a párbeszédet, ami a folyamatnak csak az első lépését jelentette. Maga a jelentés is kiemelte a pozitív példákat és a jó gyakorlatokat, ezek azonban a tapasztalatok szerint inkább elszigeteltek és kivételesek, mintsem általánosan érvényesülnének.

Élményszerű és kompetencia-fejlesztő médiaértés-oktatásra van szükség

A műhelybeszélgetésen a szaktárca képviseletében elhangzott, hogy a jelentés nyitott fülekre talált, hiszen megindult a Nemzeti Alaptanterv felülvizsgálata, folyamatban van az ifjúságvédelmi stratégia megújítása. Ugyanakkor viszont – és ezt más hozzászólók is megemlítették – komoly kérdés, hogyan növelhető az elsajátítandó ismeretanyag úgy, hogy közben ne növekedjen a gyerekek túlterheltsége. A résztvevők többsége szerint a médiaértésre önálló tárgyként van szükség. Mindenki egyetértett abban, hogy az élményszerűségnek és a kompetencia-fejlesztésnek kell a középpontban állnia, ehhez viszont ismerni kellene a jelenlegi tényleges iskolai helyzetet. Elhangzott, hogy a tavaly elfogadott Digitális Jólét Programja keretében külön digitális gyermekvédelmi és digitális oktatási stratégia is készül. Közöttük vannak kapcsolódási pontok, a középpontban a készségek fejlesztése és az az alapgondolat áll, hogy az elrettentés helyett a gyermekek pozitív és aktív bevonása a járható út.

Médiaértési szakadék a szülők és a gyerekek között

Elhangzott az is, hogy a szülők és a gyerekek között egyértelműen létezik a médiaértési szakadék, és miközben a fiatalok jelentősen felülmúlják a felnőtteket a digitális média technikai kezelésében, nincsenek tisztában a digitális média oktatásbeli jelentőségével, a média működési rendszerével, motivációival. A résztvevők kiemelték, hogy az oktatásügy feladatai mellett kulcskérdés a szülők aktivizálása, ismereteik bővítése.  A szülők ugyanis sok tévhitet táplálnak a digitális médiával és az online veszélyekkel kapcsolatban, a gyermekek problémáikkal ezért sem mindig tudnak kihez fordulni.

Vannak már tananyagok

A műhelybeszélgetésen szó esett arról, hogy a látszólag jó digitális eszközhasználat nem azonos a digitális médiaértéssel. Globális probléma, hogy a technika változásával az ismeretek elképesztő tempóban avulnak el. Ezzel együtt az nem lehet kérdés, hogy a korszerű digitális technikát be kell illeszteni az oktatás eszközei közé, amihez pedig elengedhetetlen a tanárok kompetencia-fejlesztése azért, hogy a gyerekek ne a múltba tett időutazásként tekintsenek az iskolára. A digitális világ veszélyeinek felismerése és kezelése kapcsán ügyelni kell a tudatosságra, de eközben nem ijesztgetni vagy fenyegetni kell a gyerekeket: azt kell segíteni, hogy fejlődjön a kritikus gondolkodási képességük. Kedvező körülmény, hogy semmit sem kell a nulláról kezdeni, hiszen van számos tananyag és hasznos tapasztalat, de meg kell teremteni annak feltételeit, hogy ezek az iskolákban minél szélesebb körben ismertek és használatosak legyenek.

Forrás.

Csatlakozz hozzánk!

Ajánljuk

European Schoolnet Academy Ingyenes online tanfolyamok tanároknak
School Education Gateway Ingyenes tanfolyamok és sok más tanárok számára
ENABLE program Program iskoláknak a bullying ellen
Jövő osztályterme Modern tanulási környezetekről a Sulineten