A megújult Mozgásjavító
Horváth Anikó
2010/03/05 10:28
2063 megtekintés
A cikk már legalább egy éve nem frissült, az akkor még aktuális információk lehet, hogy mára elavultak.
A TÁMOP 3.1.6. pályázatot és nyerteseiket bemutató sorozatunkban ezúttal egy fővárosi intézmény, a Mozgásjavító Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Diákotthon mutatkozik be.

Utolsó frissítés ideje: 2010.03.05.

A több mint 100 éves múltra visszatekintő intézményben közel 200 mozgáskorlátozott gyermek oktatása, nevelése, mozgásfejlesztése, egészségügyi ellátása, gondozása folyik, de egységes gyógypedagógia módszertani intézményként a fővárosban utazótanári hálózat működtetésével, országszerte pedig szakértelmük átadásával is támogatják a mozgáskorlátozott gyermekek inkluzív nevelését-oktatását.
Kalauzunk Nádas Pál igazgató és Révész Rita gyógypedagógus.

Új épület – új tervek

A 2009–2010. tanévtől intézményünkben a nevelés-oktatás megújult környezetben valósulhat meg. Birtokba vehettük az új iskolaépületet, melyben 11 tanterem, 3 szaktanterem, 25 méteres, versenyek rendezésére is alkalmas uszoda, tanmedence, tornaterem, 3 tornaszoba, színházterem, közösségi térként működő zsibongó várja a gyermekeket. Megújult a diákotthon is, melyben 4, egyenként 12 fős apartman került kialakításra – közös nappalival, speciális fürdőszobákkal – helyet adva az iskolai felkészülésnek, a szabadidő hasznos eltöltésének, pihenésnek.
A beruházással az intézmény szervezete, struktúrája is átalakult. Iskolánkban az alapfokú oktatás tartalmi követelményei ugyanazok, mint a többségi általános iskolában, csak a megvalósítás körülményei speciálisak. A legfőbb sajátosság az ortopéd orvos által irányított mindennapos mozgásnevelés. A mozgásfejlesztés a diagnózistól és a mozgásállapottól függően egyénileg vagy kiscsoportban, tornateremben vagy vízben történik. A tanítás-tanulás osztálykeretben folyik (6-12 fő), s bizonyos órákon – angol, technika, életvitel, gépírás, számítástechnika, rajz – csoportbontással tesszük hatékonyabbá a fejlesztést.
A sérülésspecifikus szükségletek figyelembevételével egyéni foglalkozásokat, korrepetálást, szenzomotoros fejlesztést, diszlexia-reedukációs, ergoterápiás foglalkozásokat is biztosítunk.

A diákotthon szervezeti felépítése apartman-rendszerű, ahol családias légkörben a gyerekek tapasztalatokat gyűjthetnek az együttélés szabályairól, a háztartási ismeretekről, a gazdálkodásról, melyek hozzájárulnak önállóságuk kialakításához. Ez a szervezeti forma szoros együttműködést kíván az iskolával, megteremtve a nyugodt légkört az iskolai felkészüléshez.
A megújult új iskolában a 2010–2011. tanévtől, nyelvi előkészítő évfolyammal szakközépiskolai osztályt indítunk.

„Csillagház” tagozat”

Az intézmény külön sérülésspecifikus feladat-ellátási helyén, a „Csillagház” tagozaton a halmozottan fogyatékos, mozgáskorlátozott gyermekek (akiknél különböző társult formában van jelen az értelmi képességek, a mozgásfunkciók, a verbális kommunikáció, a látás, a hallás, vagy más megismerési funkció zavara) oktatása, nevelése, mozgásfejlesztése történik.
Speciális intézményként nagy hangsúlyt fektetünk a gyermekek mozgásfejlesztésére, a lehető legmagasabb fokú önállóság kialakítására, vagyis a mozgáskorlátozott tanulók társadalmi integrációjának előkészítésére.

A TÁMOP 3.1.6 pályázat nyerteseként

A Módszertani Központ, illetve annak TÁMOP 3.1.6. pályázata is hasonló célt tűzött ki maga elé. A Mozgáskorlátozott gyermekek inkluzív nevelésének támogatása című projektünk fő célja, hogy szolgáltatásainkkal segítsük a befogadó közoktatási intézményeket, illetve az ott ellátott mozgáskorlátozott gyermekeket. Olyan, mások számára is adaptálható modellt kívánunk kialakítani, mely egyrészt magában foglalja a gyermekek fejlesztésének teljes ívét (óvodától a tanköteles korig), másrészt a protokoll meghatározásával tisztázza az egyes szereplők feladatait a folyamatban. Ennek érdekében pedagógus-továbbképző és érzékenyítő programot dolgozunk ki, szolgáltatásaink minőségének javítása érdekében továbbképzéseken veszünk részt, pilot programban együtt dolgozunk többségi nevelési-oktatási intézményekkel, illetve az infrastrukturális feltételek sajátos megoldására nyújtunk modellt.

A pályázatban együttműködő partnereink olyan befogadó intézmények, amelyek nagy tapasztalattal rendelkeznek a sajátos nevelési igényű tanulók együttneveléséről, emellett jó gyakorlatot tudnak nyújtani a SNI tanulók sérülésspecifikus ellátásáról, annak szervezeti megvalósításáról.

Partnereink:

  • Robogó Óvoda (1181 Kondor Béla sétány 14.)
  • Pitagorasz Általános Iskola (1185 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky u. 74.)
  • Neumann János Számítástechnikai Szakközépiskola (1144 Budapest, Kerepesi út 124.)

A 2009. szeptember 1-jén elkezdett projekt eddig megvalósult tevékenységei:

  • Gyakorlatorientált képzés akkreditációra való előkészítése

A képzés kétszintű, több modulos, 30+20 órás, melynek célja a befogadó intézmények pedagógusainak felkészítése a mozgáskorlátozott gyermekek inkluzív nevelésére-oktatására. A képzésen az Intézményünkkel együttműködési szerződést kötött nevelési-oktatási intézmények pedagógusai vesznek majd részt, összesen 50 fő.

  • Inklúziós modell megalapozása

Pilot program keretein belül egy olyan, bárki számára átvehető „sablont” dolgozunk ki a befogadó intézmények aktív részvételével, mely keretet biztosít a mozgáskorlátozott gyermekek inkluzív neveléséhez, oktatásához. A programban a(z utazó) gyógypedagógus, illetve a befogadó intézménybe járó mozgáskorlátozott gyermek „mentoraként” működő pedagógus egységes felmérés alapján fejlesztési tervet dolgoz ki. A kipróbálás időszaka 6 hónap, mely során folyamatos team-megbeszélések keretében gyűjtjük és értékeljük a visszajelzéseket. A 6 hónap alatt nagy hangsúlyt fektetünk a mozgáskorlátozott gyermek óvodai, iskolai pályafutásának megsegítésére, az átmenetek és az intézményváltások megkönnyítésére, az együttműködésre az intézmény–szülői ház–EGYMI között, a részt vevő pedagógusok folyamatos szakmai segítséggel való ellátására, a „kontakt” órára és a pedagógiai asszisztens feladataira, szerepére. A tapasztalatok összegzéseként várhatóan olyan modell alakul ki, mely átültethetővé válik bármely befogadó intézmény számára. Ebben a folyamatban a felmérő sablon, illetve a fejlesztési tervek elkészültek, jelenleg a kipróbálás időszaka zajlik.

  • Eszközkölcsönző működési protokolljának kidolgozása, eszközök beszerzése, adatbázis és eszközjegyzék létrehozásának megalapozása.

A mozgáskorlátozottak nevelése-oktatása során használható eszközök, használhatóságuk összegyűjtése annak érdekében, hogy kölcsönzési rendszerben a speciális, sokszor drága eszközök használata hatékonyabbá váljon. Az elektronikus adatbázis specifikációját elkészítettük, hamarosan az eszközgyűjtés fázisába lépünk.

  • Családi tábor

A mozgáskorlátozott gyermekek, illetve családjuk számára családi tábort szervezünk annak érdekében, hogy együttműködés, kapcsolat alakulhasson ki a hasonló nehézségekkel küzdő családok között. A táborban pszichológus, ergoterapeuta, illetve sorstársak tartanak majd foglalkozásokat a szülők számára.  Az előző évek tapasztalatai alapján a tábor előkészítése folyamatban van.

A cikkben megjelenő képeket készítette: Tapa Gergely és Teknős Miklós.

<< Vissza a főoldalra

Csatlakozz hozzánk!

Ajánljuk

European Schoolnet Academy Ingyenes online tanfolyamok tanároknak
School Education Gateway Ingyenes tanfolyamok és sok más tanárok számára
ENABLE program Program iskoláknak a bullying ellen
Jövő osztályterme Modern tanulási környezetekről a Sulineten