A Pedagógus 2010 Kutatás eredményei
Varga Szilvia
2010/05/17 13:21
1621 megtekintés
A cikk már legalább egy éve nem frissült, az akkor még aktuális információk lehet, hogy mára elavultak.
Összesen 3380 pedagógus vett részt a pedagógusok munkaidő-terhelésével kapcsolatos országos felmérésben. A kutatás lehetővé tette a pedagógusok munkaidejének, sokrétű munkaköri feladataiknak és teljesítményüknek átfogó vizsgálatát. A felmérés több szempontból is újszerű elemeket tartalmaz, s egyik nagy érdeme, hogy az első hazai vizsgálat az óvodapedagógusok munkaterheléséről.

A kutatást az OKM valamint a PDSZ megbízásából, a TÁRKI-TUDOK ZRT. végezte. Célja a közoktatásban (óvoda, általános iskola, szakiskola, szakközépiskola, gimnázium) dolgozó pedagógusok és a többcélú intézményben pedagógus munkakört (is) betöltő alkalmazottak munkaidejének, feladatainak és szakmájukkal összefüggő terhelésének részletes, tényszerű kimutatása volt.

A felmérés kiterjedt a pedagógusok:

  • teljes iskolai munkaidejére (osztálytermi tanóra, adminisztráció)
  • osztálytermi órákon kivüli, munkakörrel kapcsolatos tanítási (korrepetálás, szakkör,) és tanításon kívüli feladataira (diákok felügyelete, kísérése, étkeztetése, fogadóórán való részvétel, szülőkkel való kapcsolattartás, osztályfőnöki tevékenység)
  • egyéni professzionális tevékenységeivel (továbbképzés, önképzés) valamint az iskolamenedzsmenttel kapcsolatos feladatok vizsgálatára
  • szabadnapokon végzett munkakörhöz kapcsolódó feladatanak (értékelés, dolgozatjavítás, órára készülés, egyéni professzionális tevékenységek, szakmai tudás fejlesztése stb.) vizsgálatára.

A felmérés egyik újdonsága, hogy a legkorszerűbb on-line technológiát alkalmazta és erőteljesen épített a pedagógusok digitális írástudására. Nagy érdeme továbbá, hogy nem csak az iskolákban, de az óvodákban dolgozó pedagógusokra is kiterjedt. Az óvodapedagógusok munkaterheléséről ez az első hazai vizsgálat.

Az adatgyűjtés 2010 márciusában zajlott. Összesen 3380 pedagógus vett részt az adatgyűjtésben.

Az elemzések: 

  • 148 iskolában 2807 tanító és tanár,
  • továbbá 100 óvodában 573 óvodapedagógus kéthetes időmérleg-naplózásának adataira támaszkodnak. 

A Pedagógus 2010 kutatás részletes eredményeit illetve a kapcsolódó tanulmányokat az OKM, a PDSZés a TÁRKI-TUDOK honlapján olvashatja el.

Csatlakozz hozzánk!

Ajánljuk

European Schoolnet Academy Ingyenes online tanfolyamok tanároknak
School Education Gateway Ingyenes tanfolyamok és sok más tanárok számára
ENABLE program Program iskoláknak a bullying ellen
Jövő osztályterme Modern tanulási környezetekről a Sulineten