A pedagógusok felelőssége a nemzeti arculat megőrzése
Farkas László
2004/06/30 04:12
1476 megtekintés
A cikk már legalább egy éve nem frissült, az akkor még aktuális információk lehet, hogy mára elavultak.
Speciális munkaerőpiaci helyzetet hoz a pedagógusok számára az Európai Unió (EU). Árok Antal, a Pedagógusok Szakszervezetének titkára rámutatott: a tanítóktól és a tanároktól minden országban tökéletes nyelvtudást várnak el, ezért várhatóan inkább a fiatalok számára nyílnak új lehetőségek.

Az oktatás a gazdasággal együtt nemzetközivé válik, de az európai társadalmak a közösségen belül továbbra is ragaszkodnak saját nemzeti arculatukhoz. A tagállamoknak és a csatlakozásra váró országoknak egyaránt érdekük a pedagógusbérek felzárkóztatása, az uniós átlagkeresethez képest legalább a duplájára kellene emelni a tanárok és tanítók bérét. Jövő év közepétől leginkább a fiatal pedagógusoktól várható mobilitás, hiszen kizárólag jó nyelvtudással lehet külföldön tanítani. A sztrájkjog uniós öszehangolása még kezdeti szakaszban van. Erősiti ezt az ágazatot érintő hazai változás is, hiszen a pedagógusoknak számolniuk kell azzal, hogy tovább folytatódik a népességcsökkenés, 1996-ra akár 100 iskola is kiürülhet. Tagországként a határon kívüli munkavállalás megoldást hozhat, megelőzheti a pedagógus munkanélküliség további terjedését. Ezért inkább a munkaerő kivándorlása várható, kevésbé kell számolnunk külföldi pedagógusok foglalkoztatásával. Jelenleg Angliában van elhelyezkedési lehetőség, ott sok betöltetlen álláshely van, ezért szívesen fogadják a magyar pedagógusokat.

A határok átjárhatóságán, a pedagógusdiplomák kölcsönös elismerésén még dolgoznak az oktatási szakértők. A felsőoktatásban már meghatározott ekvivalenciák (megfelelési szintek) gyakorlatát fokozatosan ki kell terjeszteni a középiskolák szintjére is. Abban közös véleményen vannak a szakértők, hogy a nyelvismeret elengedhetetlen feltétele a külföldön vállalt pedagógusállásnak, ezért a hazai diplomának már feltétele a középfokú nyelvvizsga. Az integrácoó nélkülözhetetlen következménye a bérszínvonal gyors felzárkóztatása, ennek mikéntjében a csatlakozásra váró és az uniós országok szakszervezetei már megállapodtak. Ennek az is oka, hogy a fejlett országok félnek a tömegesen beáramló olcsó munkaerőtől - mondta Árok Antal.

A magyar kormány tavaly már jelentősen megemelte a pedagógus béreket - ez a felzárkóztatás első lépése volt. Ennek ellenére az uniós átlagbér eléréséhez meg kellene duplázni azt. Árok Antal elmondta, a tavalyi fizetésemelés csak a folyamat kezdete volt, 2004-ben újabb előrelépés várható. A szakmai és minőségi pótlékok díjazása évek óta nem változott, a jövőre esedékes felzárkóztatási lépésnek már ez is fontos része lesz. A főtitkár szerint az uniós viszonylatban is kedvező heti 20 órás munkaidőben nem várható változás, a pihenőnapok száma - mely most évi 45 nap - sem módosul.

Az oktató-nevelő munka minőségének ellenőrzése, díjazása még vitás terület. Leginkább a készségek elsajátítatásán lehet lemérni a munka színvonalát, de a tanulóközösség öszetétele miatt nagy különbségek mutatkoznak. Már most is adható különleges munkahelyi pótlék, de a jelenleginél sokkal tökéletesebb szabályozást kell a közeljövőben kidolgozni. A sztrájkjog uniós öszehangolása még kezdeti szakaszban van. A jelenlegi rendelkezés szerint sztrájk esetén minimális szolgáltatást kell nyújtani, hiszen a munkabeszüntetés miatt nem kerülhetnek utcára a gyerekek. Egységes oktatási charta kidolgozásán dolgoznak a szakszervezet és az oktatási szakértők képviselői, ebben rögzítenék az általános jogi szabályokat.

Árok Antal rámutatott, hogy a XXI. században az oktatás a gazdasággal együtt egyre inkább nemzetközivé válik, de az európai társadalmak következetesen ragaszkodnak a saját nemzeti arculatukhoz, az oktatás pedig a nemzeti identitás megőrzésének egyik fontos eszköze. A pedagógusok felkészültsége, oktató-nevelő munkája e tekintetben meghatározó jelentőségű. Nagymértékben szükséges részt vállalni a saját országuk hagyományainak ápolásában, közvéleményének alakításában. Ugyanakkor igen fontosak az uniós közös programok, így a diákok és a pedagógusok megismerhetik egymás országát, kultúráját az egyetemes európai értékeket. Erre a célra anyagi és személyi feltételeket kell a jövőben elkülöníteni.

Csatlakozz hozzánk!

Ajánljuk

European Schoolnet Academy Ingyenes online tanfolyamok tanároknak
School Education Gateway Ingyenes tanfolyamok és sok más tanárok számára
ENABLE program Program iskoláknak a bullying ellen
Jövő osztályterme Modern tanulási környezetekről a Sulineten