A Sulinet elektronikus tananyagairól kezdő számítógép-használóknak
Tarcsay Tamás
2004/09/15 10:19
1905 megtekintés
A cikk már legalább egy éve nem frissült, az akkor még aktuális információk lehet, hogy mára elavultak.
Az írás szerzője a következő gondolatokkal indítja a cikkét:"Érdekes helyzetben vagyok. E rovat rendszeres olvasói nagyon is jól értenek a gépekhez. A véletlenül erre a lapra látogató alkalmi olvasókra számítok és azokra a kollégákra, akiknek valaki felhívta a figyelmét az új módszertani lehetőségre".

Az Internet kínálta lehetőségek egyik legfontosabb sajátossága az interaktivitás. Nem különül el élesen egymástól az információk megszerzésének és továbbadásának folyamata, mint az a hagyományos információs eszközök esetében történik. Amíg egy kéziratból könyv lesz és eljut az olvasóhoz, intézmények és szakemberek sokasága működik közre, a legfontosabbak a kiadó, a nyomda, a terjesztő. Az interneten kéziratainkat azonnal közzétehetjük, munkánkhoz a hálón található szoftverek szinte végtelen sokaságát felhasználhatjuk, azok számát saját munkánk eredményeivel gyarapíthatjuk. Ezeket a lehetőségeket a Sulinet elektronikus tananyagai is kínálni fogják a tanároknak, a matematikatanároknak is. Erről ebben a rovatban részletes tájékoztatást olvashattunk. Arról azonban nem szabad megfeledkeznünk, hogy mindez lehetőség és nem kötelezettség. Az Internet passzív módon is használható, speciális számítógépes ismeretek nélkül is.

A készülő elektronikus tananyagok közös jellemzője, hogy egyszerre teszik lehetővé a hozzáértő tanároknak a tananyag saját elképzeléseket követő rugalmas összeállítását a már feldolgozott tananyagrészletek újraszerkesztésével és a kész anyagok közvetlen alkalmazását, a mozizást. Néhány éve angol matematika tanár kollégákat kérdeztem meg, milyen szoftvereket alkalmaznak az órákon. Meglepődtek a kérdésen. Azt válaszolták, hogy nem szokták megnézni az iskolában használatos termékek márkáját. Ez a tájékozatlanság nem követendő gyakorlat, de az sem várható el a tanároktól, hogy számítógépes szakértők legyenek. Az előbbiek alapján erre nincs is szükség. Mi szükséges ahhoz, hogy a számítógépekhez nem értő kollégák használhassák a Sulinet elektronikus tananyagait? A számítógéppel segített oktatásnak egyre bővülő irodalma van. Ebben a rövid írásban néhány technikai problémát szeretnék megemlíteni, olyanokat, amelyek az egyén, az internetet használni akaró tanárok oldalán merülnek föl. A legelső lépések megtétele remélhetően kellemes meglepetésekkel fog szolgálni.

Sokan mondják, hogy én még csak bekapcsolni sem tudom a gépet. Nyugodtan kérjenek meg valakit erre. Szinte minden géptípuson máshol van a bekapcsoló gomb, és, valamilyen érthetetlen okból, különféle díszítő motívumokkal gyakran el is rejtik azt. A következő probléma: Hogyan lépjek föl a hálóra? Ha a gépen nincs kiépítve a hálózati csatlakozás, meg kell várni, amíg megtörténik, ennek megoldása nem kezdőknek való feladat. Ha a gép az internetre van kötve, akkor azonnal láthatóvá válik, legtöbb esetben, az Internet Explorer, esetleg más, hasonló célú program ikonja, és arra kattintva be kell írni a www.sulinet.hu címet és ott keresgélni, amíg megtaláljuk a matematikarovatot és a hamarosan oda kerülő elektronikus matematika-tananyagot. Ezek után már a matematikai tartalomra lehet koncentrálni. A tananyag nehéz elemeinek megértését segítő mozgó ábrákkal, vagyis animációkkal, szép feladatokkal, kidolgozott óravázlatokkal, módszertani érdekességekkel és egyéb hasznos látnivalóval, olvasnivalóval lehet találkozni. A tanári tájékozódás után felmerül . . .

...a tanításban való alkalmazás kérdése.

Technikailag legegyszerűbb, ha felhívjuk tanítványaink figyelmét az új lehetőségre és megkérjük őket, hogy számoljanak be tapasztalataikról. A tanítási órán történő alkalmazásnak is sokféle módja van. Tarthatunk közös órát a számítástechnika szakos kollégával a gépteremben. Később sor kerülhet a matematikaórák rendszeres tartására a számítógépes laborban, azokban az iskolákban, ahol ehhez adottak a feltételek. Kérhetünk, bevihetünk egy vagy több számítógépet a tanterembe. Ha van kivetítő, akkor az egész osztálynak bemutathatjuk az általunk kiválasztott részeket. Ha nincs kivetítő, akkor érdemes csoportmunkát szervezni, és az egyes csoportokat feladatlapokkal irányíthatjuk a tartalmi és a szervezési kérdésekben. Már egyetlen gép időben megosztott használata is nagyon hasznos lehet. A számítógéppel segített oktatás nagyszerű lehetőséget kínál a differenciált foglalkozásra, a tehetséggondozásra, az esélyegyenlőség javítására, és az órákról hiányzó tanulókat is segítheti a lemaradás megszüntetésében. Sok iskolában már van internetkapcsolattal rendelkező gép a könyvtárban. Ez a lehetőség nagyon hatékony módja a számítógépek önálló használatára nevelésnek, érdemes élni vele.

A szerkesztő megjegyzései:

Köszönjük, hogy Dr. Munkácsy Katalin tanárnő megtisztelt bennünket a cikkével. Ő a számítógépek matematikaórákon való alkalmazásának régi úttörője. Hallgatóival, az ELTE Tanárképző Főiskolai Karán tanuló tanárjelöltekkel komoly és eredményes munkát fejt ki e téren. Az írásában szereplő megállapítások vonatkoznak a Sulinet Matematika Rovatára, de - véleményünk szerint - érvényesek a most induló Sulinet Digitális Tudásbázis (SDT) oktatásban való alkalmazására is.

Csatlakozz hozzánk!

Ajánljuk

European Schoolnet Academy Ingyenes online tanfolyamok tanároknak
School Education Gateway Ingyenes tanfolyamok és sok más tanárok számára
ENABLE program Program iskoláknak a bullying ellen
Jövő osztályterme Modern tanulási környezetekről a Sulineten