A szürrealista varázsművészet titkai
Farkas Judit
2007/11/08 20:38
1803 megtekintés
A cikk már legalább egy éve nem frissült, az akkor még aktuális információk lehet, hogy mára elavultak.
"Merülj a legtétlenebb vagy legfelvevőképesebb állapotban. Tekints el lángeszedtől, ne törődj tehetségeddel, se senki máséval. Győződj meg róla, hogy az irodalom az egyik leggyászosabb út, s nem tudni, hova vezet." (André Breton)

Kassák Lajos: Szürrealizmus c. tanulmánya alapján

Az egyik nagy előd: Arcimboldo

Az 1920-as évek elején egyértelművé vált, hogy a rombolás mellett/helyett építő izmusokra is nagy szükség lenne, olyanra, ami újra értelmet lát a létben. A szürrealizmust tehát ez az igény szülte, így az első periódusban a tudattalanból felbukkanó ösztönvilág képeit mutatták be. Céljuk a közönség megrázása, elborzasztása, a hétköznapi világból való kiemelése volt, keresték a rendkívülit, a csodálatost, ami a mágikus művészetek, a mágikus irodalom felé is elvezette őket. Hittek abban, hogy az emberek, tárgyak és dolgok között föl nem fedett kapcsolatok léteznek, olyanok, amiket csak az irodalom és a művészetek fedezhetnek fel. Azt hitték, hogy a véletlen helyett törvényszerűségek irányítják az életünket, amelyeknek rendszerét azonban nem ismerjük. Kiemelt szerepet kapott ebben a rendszerben az álom, a szabad képzelet, s ezzel szoros kapcsolat jött létre a pszichoanalízis és a szürrealizmus között.

Egy provokatív alkotás Dalí mestertől

„Valamely mondat, gesztus vagy vonás, mely a festőnél nem volt más, mint a hely betöltése a terjedelemhez mérten, titkos értelmet őriz magában, amit később magyaráz ki majd mindenki.”
Az álmok, a tudattalan és a képzelet feltárásának módszere az automatikus írás ill. festészetben automatikus eljárás. A művész tehát nem értelmével, tudatával, intellektusával dolgozik, hanem a gondolati gátlásoktól mentesen. A szürrealizmus hívei is elismerték azonban, hogy teljes automatizmus nincs.

A szürrealisták szerint a művészeteknek két nagy irányzata volt az idők során: az egyik a klasszikus, ebből származnak minden korszak realista irányzatai. A másik a pszichikus, a belső összefüggéseket kereső, amely a szürrealizmus előfutárának tekinthető. Ez a két nagy irányzat folytonosan küzdött egymással, s minden korban megvoltak mindkettő nagy alakjai. (Pl. Leonardo da Vinci és Hieronymus Bosch)


André Breton: A szürrealizmus első kiáltványa (1923) - részlet

Magrite víziója

„Hiszek benne, hogy eljön az idő, mikor az álom és a valóság, ez a két, látszatra oly nagyon ellentétes állapot összeolvad valamilyen tökéletes valóságfelettiségben, szuperrealitásban, ha szabad így mondanom. Erre a hódító útra indulok én, bár bizonyos vagyok benne, hogy nem érek célba, de nem féltem annyira az életem, hogy ne ízlelgetném előre az örömet, amelyet az ilyen birtoklás nyújt. […] Csak nagy rosszindulattal lehetne támadni bennünket azért, amiért a SZÜRREALIZMUS szót abban a nagyon is sajátos értelemben használjuk, amit mi tulajdonítunk neki. Világos ugyanis, hogy előttünk nem volt nagy sikere ennek a szónak.

Meghatározom tehát egyszer s mindenkorra: A léleknek olyan zavartalan önműködése, melynek célja szóban, írásban vagy bármi más módon kifejezni a gondolkodás valódi működését. Tollba mondott gondolat, függetlenül az értelem bármiféle ellenőrzésétől, s minden esztétikai vagy erkölcsi törekvéstől. A lexikon pedig a szürrealizmus filozófiáját így határozhatná meg: a szürrealizmus bizonyos, korábban elhanyagolt gondolattársítási formák magasabb rendű valóságába vetett hiten, az álom mindenhatóságán, a gondolat öncélú működésén alapul. Arra törekszik, hogy végérvényesen leszámoljon minden más lelki működéssel, és elfoglalja helyét az élet főbb kérdéseinek megoldásában.” (Bajomi Lázár Endre fordítása)

André Breton: A szürrealista varázsművészet titkai (1924) - részlet

A másik nagy előd: H. Bosch

Szürrealista fogalmazvány első és utolsó változatban: Végy kezedbe írószert, miután a szellemi erőösszpontosításra a lehető legkedvezőbb helyen ütöttél tanyát. Merülj a legtétlenebb vagy legfelvevőképesebb állapotban. Tekints el lángeszedtől, ne törődj tehetségeddel, se senki máséval. Győződj meg róla, hogy az irodalom az egyik leggyászosabb út, s nem tudni, hova vezet. Írj sebesen, de nem eleve kiagyalt téma szerint, elég gyorsan, nehogy emlékezeted működésbe lépjen, és nehogy kedved szottyanjon elolvasni, amit írtál. Az első mondat jön majd magától, annyira igaz, hogy minden pillanatnak megvan a maga, tudatos gondolkodásunktól független gondolata, mely nem vár mást, mint hogy kimondassék. Ami mármost a következő mondatot illeti, ez bizony nehezebb eset; ez minden bizonnyal egyszerre tudatos és tudattalan, ha elfogadjuk, hogy az első leírása már némi percepciós tevékenységgel jár.

Egyébként nem nagyon fontos az egész; hiszen javarészt éppen itt van elásva a szürrealista kutya. Az mindenesetre tény, hogy a központozás bizonyára fékezi a belőlünk előtörő szóáradatot, noha éppen olyan szükségesnek látszik, mint a rezgési csomópontok a húron. Folytasd, ameddig jólesik. Bízzál a szócsermely kiapadhatatlanságában. Ha ez a veszély fenyeget, hogy beáll a csend, ha csak egy kis hibát követtél is el, mondhatnám, figyelmetlenségből, habozás nélkül hagyd abba már az első túl érthető sornál. A szó után, amelynek eredete gyanúsnak rémlik, írj akármilyen betűt, például az l betűt, mindig csak az l betűt, és térj vissza a véletlen önkényéhez azzal, hogy a következő sző kezdőbetűjéül az l-t választod. […] (Bajomi Lázár Endre fordítása)

André Breton: A szabad társulás

Dalí víziója

Asszonyom haja rőzsetűz
Gondolatai forró villámok
Alakja homokóra
Asszonyom alakja tigrisfogak közé került vidra
Asszonyom szája a végső nagyságrendű csillagok
kokárdája és bokrétája
Fogai fehér földön fehéregerek nyomai
Nyelve ámbra és dörzsölt üveg
Asszonyom neve tőrrel átszúrt ostya
Nyelve szemnyitó-hunyó baba
Nyelve hihetetlen kő
Asszonyom szempillái gyerek-írás rúdjai
Szemöldöke fecskefészek szegélye
Asszonyom halántéka melegház tetőcserepe
És ablaküvegen pára
Asszonyom válla pezsgő
És delfinfejű forrás a tükör alatt
Asszonyom csuklója gyufaszál
Asszonyom ujja véletlenség és kör ász
Ujja learatott széna
Asszonyom hónalja menyét és bükkmakk
Szent Iván éjén
Fagyalbokor és csigahéj
Karja tengerhab és gát
És gabonák és malomnak keveréke
Asszonyom combja rakéta
Mozgása óraszerkezet és kétségbeesés
Asszonyom bokája bodzabél
Asszonyom lába iniciálé
Lába kulcsköteg és részeg hajóácsok
Asszonyom torka aranyvölgy
És zuhatag ágyban találka
Keble éj
Asszonyom keble tengeri vakond túrása
Asszonyom keble rubin szakadék
Keble harmatos rózsa rémképe
Asszonyom hasa a napok-éjek kitárt legyezője
Hasa óriási köröm
Asszonyom háta fölfelé menekülő madár
Háta kéneső
Háta sugár
Tarkója görgő szikla és áztatott kréta
És por hullása melyből ittak éppen
Asszonyom csípője hajócska
Csípője ragyogás és nyílvessző tolla
És fehér páva tollainak szára
Rejtett ringással
Asszonyom tompora homokkő és cement
Asszonyom tompora hattyú háta
Asszonyom tompora tavasz
Öle gladiólusz
Asszonyom öle csomagolnivaló és csőrösemlős
Asszonyom öle moszat és ódon cukorkák
Asszonyom öle tükör
Asszonyom szeme csupa könny
Szeme ibolyaszínű falitábla és mágnestű
Asszonyom szeme szavanna
Asszonyom víz fegyházi ital
Asszonyom szeme folyton fejsze alatti fa
Szeme vízszintes lég- és föld- és tűzszintes (Weöres Sándor fordítása)


Csatlakozz hozzánk!

Ajánljuk

European Schoolnet Academy Ingyenes online tanfolyamok tanároknak
School Education Gateway Ingyenes tanfolyamok és sok más tanárok számára
ENABLE program Program iskoláknak a bullying ellen
eBiztonság Minősítés Minősítési rendszer oktatási intézményeknek
Jövő osztályterme Modern tanulási környezetekről a Sulineten