A TABASCO módszer IV.
Kormos Edit
2005/07/06 10:00
1973 megtekintés
A cikk már legalább egy éve nem frissült, az akkor még aktuális információk lehet, hogy mára elavultak.
A Tabasco módszer az élményszerű nyelvtanulás és tanítás egy lehetséges és igen elgondolkodtató módszere. Elvei azonban nemcsak a nyelvoktatásban, de a magyar nyelv tanításában és általában a pedagógiai munkában jól alkalmazhatók.

C: A feladat lépéseinek kidolgozása, 'tanulási szerződés' megkötése tanár és tanulócsoport között

A tanulási folyamat szempontjai:

Van-e szükség előzetes tanulói tapasztalatra vagy ismeretanyagra a feladat megoldásához? Milyen előzetes ismereteket lehet beépíteni a feladatciklusba? A tanár és a tanulók megegyezésre jutnak abban, hogy hogyan érhető el a legjobb eredmény, s mi lesz a feladat teljesítésének élvezetes módja. A részfeladatok megfogalmazása, a feladat egyes lépéseinek számbavétele /lista készítése/, az egyes tanulók/párok/csoportok munkamódszerének megbeszélése.

A tanári irányítás szempontjai:

Arra késztetni a tanulókat, hogy a tanulási folyamatot, s annak hozadékát közös eredménynek és a csoport saját ismeretének, tulajdonának tekintsék. Felméri, hogy van-e szükségük a tanulóknak előzetes ismeretekre vagy tanári segítségre a részfeladatok megoldása során, s hogy alkalmas-e a feladat arra, hogy valamennyi tanulói elvárásnak megfeleljen. Ellenőrzi a tanulók feladatvállalásának listáját.

A tanuló szempontjai:

Világosan látom-e, hogy mit akarok elérni, milyen ismereteket akarok megszerezni? Hogyan fogom elérni a kitűzött célomat? Mikor akarom elérni a célomat, mikorra végzem el a vállalt részfeladatot? Kivel akarok/tudok együtt dolgozni a feladat teljesítése közben? Van-e szükségem további információkra vagy segítségre (tanár, szülő, diáktárs, Internet, korábbi nyelvkönyvek, szervezéssel kapcsolatos segítségek) a célom eléréséhez?

D: A feladat megoldásának folyamata

A tanulási folyamat szempontjai:

Miközben a tanulók dolgoznak a vállalt, vagy számukra kijelölt részfeladaton, a tanár segíti, ellenőrzi, monitorozza, információkkal segíti a csoportok munkáját. A tanulók információkat gyüjtenek, további kérdéseket fogalmaznak meg, esetleg módosítják a korábbi célkitűzéseiket, újrastrukturálják az elvárásaikat és a tevékenység folyamatát.

A tanári irányítás szempontjai:

Eléggé nyitott-e a feladat ahhoz, hogy minden egyes tanuló megtalálja a számára legjobban használható munkamódszereket? Eléggé rugalmasan állapodott-e meg a csoport/tanár/diák a feladat elvégzéséhez szükséges időbeosztásban, esetleg új időpontokat kellkijelölni egy-egy feladat elvégzéséhez? Mennyire dinamikusan lehet elvégezni a feladatot? Megvan-e az egyensúly a tanulói szerződésben foglalt önálló tevékenységek és a csoport előmenetele, haladása között? Illeszkednek-e egymáshoz a kijelölt feladatok, s azok megoldási lehetőségei? Mennyire szolgálja a kijelölt/vállalt feladat a tanuló fejlődését mind nyelvi szempontból, mind pedig az önálló tanulás/munka fejlesztésének szempontjából?

A tanuló szempontjai:

Milyen stratégiákra van szükségem a feladat megoldásához? Milyen módszereket szeretek és alkalmazok szívesen tanulás közben? Mennyire lehetek önálló a feladat megoldásában? Mennyi időre van szűkségem ahhoz, hogy valamennyi feladatomnak eleget tegyek? Mit kell tennem, mit fogok csinálni, ha hamarabb végzek a feladatommal? Milyen változtatásokkal kell előre számolnom a feladat végzése közben? Hova fordulhatok segítségért, ha szükségem lenne rá?

E: Részösszegzés: az összegyüjtött információk felelevenítése és megosztása egy nagyobb közösségben /csoport, osztály/

A tanulási folyamat szempontjai:

Információk és ismeretek megosztása, önálló kommunikáció az újonnan szerzett nyelvi eszközök felhasználásával. A feladat teljesítésének, eredményének, ismérveinek és alkalmazásának demonstrálása. A felmerült kérdések további tisztázásának, az ismeretek elmélyítésének lehetőségei

A tanári irányítás szempontjai:

Alkalmas-e a feladat arra, hogy a tanulók a csoportmunka során összegyűjtött információkat egy tágabb közösségben is ki tudják próbálni és alkalmazni is tudják. Gondoskodik a tanári/tanársegédi visszajelzésről, a munka eredményességét értékeli.

A tanuló szempontjai:

Hogyan oldották meg a feladatot a többiek? Mit tanulhatok tőlük? Várhatóan milyen kérdéseket vetnek fel a többiek, amelyekre felelnem kell? Milyen kérdések vetődhetnek fel bennem a feladat összegzése közben? Mit tanultam a többiektől a tananyagon túl a feladat összegzése közben?

F: Visszacsatolás

A tanulási folyamat szempontjai:

A tanár értékeli az addig végzett munkát, s kijelöli a következő feladatot, a feladat teljes megoldásához vezető lépéseket. Szükség esetén újrafogalmazza a célokat, rámutatva a feladat mélyebb, pontosabb, világosabb összefüggéseire, a nyelvi jelenségek szélesebb skálájára.

A tanári irányítás szempontjai:

Alkalmas-e a feladat arra, hogy a tanulók ismereteit és tanulási stratégiáját feltárja és kiegészítse?

A tanulók szempontjai:

Mi szükséges még ahhoz, hogy helyesen tudjam megfogalmazni és elérni a tanulási célkitűzéseimet? Vannak-e jobb, hatékonyabb tanulási technikák? Fejlődött-e a nyelvismeretem?

G: A tanulási ciklus befejezése

A tanulási folyamat szempontjai:

A tanulók lehetőséget kapnak arra, hogy hasonló típusú feladatot önállóan oldjanak meg, amelyben a megszerzett ismereteiket, tanulási stratégiájukat, magabiztosságukat alkalmazhatják és felhasználhatják.

A tanári irányítás szempontjai:

A tanár összegyűjti azokat a tapasztalatokat, amelyek szükségesek ahhoz, hogy a tanulóknak a tanulási ciklusban több önállóságot/irányítást biztosíthasson.

A tanuló szempontjai:

Milyen ismeretekre van még szükségem? Melyik tananyagra kell még több gyakorlást fordítanom? Hogyan és mit tanuljak tovább? Képes vagyok-e önállóan tanulni, vagy még több irányításra és segítségre van-e szükségem? Hol van szükségem segítségre /szavak, kiejtés, kommunikáció, anyaggyűjtés, nagyobb közösség előtt történő megnyilatkozás, feladatterv készítése, stb./

Csatlakozz hozzánk!

Ajánljuk

European Schoolnet Academy Ingyenes online tanfolyamok tanároknak
School Education Gateway Ingyenes tanfolyamok és sok más tanárok számára
ENABLE program Program iskoláknak a bullying ellen
Jövő osztályterme Modern tanulási környezetekről a Sulineten