A táborszervezés speciális feladatai - I. rész
Ferenczi Anita
2003/11/10 10:18
16786 megtekintés
A cikk már legalább egy éve nem frissült, az akkor még aktuális információk lehet, hogy mára elavultak.
A táborozás, táborszervezés, a táborok levezetése, lebonyolítása - a tervezéssel együtt - a pedagógusi szakma egyik legmagasabb szintű szervezői tevékenysége. A táborok, erdei iskolai programok szervezésének biztonsági lépéseit és követelményeit több részletben, folytatólagosan tárgyaljuk majd.

Egy rendezvényekkel foglalkozó pedagógusnak alighanem ez jelenti a legnagyobb kihívást, hiszen időbeli hosszúságánál és a gyerekekkel töltött idő intenzitásánál fogva is más, nehezebb, sokrétűbb és több feladatot ró ránk. Maga a tábor speciális fizikai-pszichikai megterhelést jelent a gyerekek és a vezetők számára egyaránt, a terep pedig olyan veszélyforrásokat rejt, amelyek egy viszonylag védett, biztonságos, de mindenképpen jól ismert iskolai környezetben nem fordulhatnak elő.

Tartalomvázlat

A tervezési szakaszban

 • Személyi feltételek, felelősségi körök kialakítása
 • Pénzügyi feltételek kialakítása
 • A napirend és a program összeállítása

A szervezési szakaszban

 • Az előzetes helyszíni szemle, a környék és a táborhely feltérképezése
 • Külső és belső (iskolai) partnerek, azok megkeresése, és a velük való együttműködés
 • A szülők és a gyerekek előzetes felkészítése
 • Utazásszervezés

Tevékenységek a lebonyolítás során

 • A gyülekezésnél
 • Az utazás során
 • A megérkezéskor, az első napon
 • A tábor időtartama alatt folyamatosan (napirend, étkezések, tisztaság, higiénia, baleset-megelőzés, speciális programok speciális veszélyei, a speciális egészségügyi helyzetben lévő gyerekek figyelemmel követése, mit tegyünk, ha beteg a gyerek?)

Tevékenységek a lebonyolítás után

Az alábbi feladatterv végiggondolása során elsősorban az a szemlélet vezérelt, hogy a legfontosabb, mindenek felett álló alapkövetelmény a gyerekek teljes, százszázalékos, csorbítatlan szellemi, érzelmi és fizikai biztonsága. Fontosabb, mint a jó hangulat, fontosabb, mint bármilyen előre tervezett programhoz, programelemhez való ragaszkodás, fontosabb, mint a hagyomány, vagy bármi más. Első olvasásra is belátható, hogy a feladat nem egyszerű.

A ránk bízott - magunkra vállalt - felelősségnél fogva kötelesek vagyunk mindent alaposan megtervezni, végiggondolni. Mindezekhez nem szükséges sem különösebb gyakorlat, sem semmiféle speciális végzettség. Amiket itt leírunk, azt bárki, pedagógus, szülő, szabadidő-szervező, táborvezető végigcsinálhatja. A nyugodt lelkiismeret megér ennyit, higgyék el!

Természetesen nem arról van szó, hogy a biztonság és a higiénia nevében bármilyen programtól el kellene zárkózni - sokkal inkább arról, hogy a biztonság elvét a programok előkészítése során, a tervezés és az előkészítés szakaszában kell maradéktalanul érvényesíteni, legfontosabb tehát a felkészülés, a bajok megelőzése. Az alábbiakban az ezzel kapcsolatos feladatokat próbáltuk végiggondolni. Mindenkit serkentek a továbbgondolásra, a feladatok egyéni, helyszínre és célcsoportra szabott kiegészítésére.

A biztonságért a vezető személyében felelős - de ne felejtsük el, hogy nem egyedül kell megteremtenie azt! Feladata a munkamegosztás, ellenőrzés, a munkatársakkal és a külső partnerekkel való magas szintű együttműködés.

A gyerekek érdekei néha látszólagos ellentétben állnak az igényeikkel. A táborozás, a természetközeliség légköréhez hozzá tartozik a szabadság, ami azonban nem jelentheti a szabályok mellőzését. Szabad légkörben szükség van mindenki által belátható és mindenki számára meggyőződéssel elfogadott keretekre! Itt sem csupán azt kell csinálni, amihez a táborozónak kedve van, hanem mindenképpen azt is, amire szüksége van, életkoránál, korlátozott felelősségénél fogva!

A tervezési szakaszban

Személyi feltételek, felelősségi körök kialakítása

A vezetői csapat (még ha csupán két főből áll is!) felállítása során a tábor vezetőjének fontos feladata a személyi feltételek kialakítása. Egyértelművé kell tenni, hogy a csapatból ki az a személy, aki vállalja, hogy felügyeli a higiéniával és a balesetvédelemmel kapcsolatos feladatokat. Amennyiben mód van rá, olyan valakit válasszunk, akinek tapasztalata, gyakorlata van ez ügyben. Természetesen nem lehet elegendő, hogy egyetlen ember intézzen ebben a komplex feladatkörben mindent. Az egyes részfeladatok felelőseit a felkészülés során pontos feladatmegosztással kell egyértelművé tenni.

A munka megosztásához a felkészülés folyamán mindenkinek meg kell értenie, hogy a felelősség közös! Ennek érvényesítésében nagyon fontos a csapatszellem - és a csapatnak mindenki teljes értékű, felelős tagja kell, hogy legyen, felelősséget viselve és vállalva a saját területén, a vezetőtől kezdve a szakmai vezetőkön át a felügyelőtanárokig, a visszatérő volt diákokig, vagy akár a konyhai kisegítő-személyzetig. Csak az összehangolt tevékenység biztosíthatja a tábor zavartalan, eredményes lefolyását.

Felelősségi körök lehetnek például

 • pénzügyi tervezés és lebonyolítás: költségvetés elkészítése, pályázatok beadása, támogatók keresése, részvételi díjak beszedése, pénzkezelés, elszámolások
 • technikai tervezés és lebonyolítás: előkészítő látogatás, közös felszerelés összeállítása, bevásárlás, szállítás, utazás-szervezés, táborátvétel-átadás, hangosítás,
 • külső kapcsolattartás: szerződéskötés, szülői értekezlet előkészítése, telefonos, személyes és írásbeli kapcsolattartás, köszönőlevelek eljuttatása
 • Részvevők szervezése: reklám, propaganda, résztvevők és szülők tájékoztatása, jelentkezések nyilvántartása, visszaigazolása, gyerekek felkészítése, szállásbeosztás elkészítése
 • Szakmai program: a szakmai program összeállítása, vezetése
 • Szabadidős program: programtervezés, szervezés, előkészítés, egyes programok forgatókönyvének elkészítése, kelléklista összeállítása,
 • Konyha: étkezés, kiegészítő étkezések, hidegcsomagok, étlap összeállítása, konyhai ügyeleti rendszer megszervezése

Természetesen más felosztás, más modell is elképzelhető, kialakítható. Lényeg, hogy ne osztatlanul, tagolatlanul és tervezetlenül történjen, hanem a szervezők hozzáértésének, energiáinak minél jobb kihasználásával! Ne hagyjunk minden feladatot a táborvezető nyakán, törekedjünk a feladatok kisebb részekre való osztására, és az egyes részfeladatok arányos felosztására!

A kiosztott feladatok koordinálása, ellenőrzése a legnehezebb és a legfontosabb vezetői tevékenység! Szerencsésebbnek mondható, ha a vezetői csapatban mindkét nem képviselteti magát, mert nincs az a kislány, aki a hasfájását szívesen megosztaná egy férfival, és láttunk már kisfiút, aki nem engedte meg a tanárnőnek a kullancsellenőrzést!

Amennyiben az étkezéseket magunk bonyolítjuk, gondoskodnunk kell róla, hogy a kiszolgáló személyzet rendelkezzen érvényes egészségügyi könyvvel. Ha az iskolai konyhás nénik jönnek velünk, akkor ezzel nincs külön dolgunk, de ellenőriznünk akkor is kell!

Pénzügyi feltételek kialakítása

A pénzügyekkel kapcsolatosan a tervezés során kötelességünk gondoskodni róla, hogy anyagi akadálya ne legyen a biztonság megteremtésének. Jusson pénz megfelelő étkezésre és annak kiegészítésére, ha kell, akkor hidegcsomagra, egészségügyi ládára, de a szakmai anyagokra, belépőjegyekre, jutalmakra, dekorációra, kézműves anyagokra is. Az még nem tábor, hogy az utazás, a szállás és az étkezés rendezve van! Igazi táborrá a közös programoktól válik - amelyekre természetesen áldozni kell - az ésszerű határokat figyelembe véve.

Szükségünk lesz egy hiánytalanul felszerelt egészségügyi dobozra. Az iskoláknak legtöbbször van ilyen, ha mégsem, érdemes egyet venni. A szakszerű felszerelésben segítségünkre lehet az iskolaorvos, gyermek-háziorvos, vagy környékbeli gyógyszertár. Az esetek többségében ez elégséges - hacsak a célcsoport (pl.: hátrányos egészségügyi helyzetű gyerekek...), vagy a program jellege (pl.: vízi-, kerékpáros-, vagy speciális sport...) nem indokol különleges egészségügyi felszerelést.

Ha a célcsoport speciális egészségügyi helyzete miatt igényli, akkor állandó orvos felkérésére, biztosítására van szükség. Ennek idejekorán meg kell történnie.

A pénzügyi tervezés sarkalatos pontja ez étkezések főösszegeinek tervezése. Tartsuk szem előtt, hogy a tábor rendkívüli fizikai igénybevétel - nem lehet az étkezések színvonalán és mennyiségén spórolni, különösen abban az esetben nem, ha a célcsoport fejlődésben lévő kamaszokból áll... éhesen nem lehet élvezni a legkiválóbb programot sem!

A későbbiekben látni fogjuk, hogy elengedhetetlen egy helyszíni szemle a tábor területén a szervezés szakaszában. Ennek is felmerülnek költségei - amely költségek éppúgy a kiadások rovat részei - ezért előre tervezhetőek és tervezendőek.

A napirend és a program összeállítása

A legfontosabb, hogy a célcsoport sajátosságait a legmesszebbmenőkig figyelembe vegyük a program összeállítása során, ügyelve rá, hogy egy napon belül hogyan változik a teljesítőképesség.

A teljesítőképességet egy görbével ábrázolhatjuk. Feltétlenül tudni kell, hogy az életkori sajátosságokból adódóan a görbe hullámzása meglehetősen szélsőséges - magas szintű aktivitás és mélységes fáradtság gyorsan, intenzíven válthatja egymást. Minél idősebb a gyerek, annál erősebb a tudatos kontroll, amit a görbe ellenőrzése fölött gyakorolni képes. Nehéz leküzdeni a leszálló ágakat... - le lehet, de fárasztó! Pl.: sporttevékenység a csendespihenőben lehetséges, de a szokottnál is fárasztóbb, az ismert fiziológiás okokból.

A program összeállítása során a tábor teljes időtartamát, mint egy folyamatot kell tekintenünk. Szükséges meghatározni a fárasztó és pihentető napok egymásutániságát, tekintettel kell lennünk a táborozók teljesítőképességére, módunk van pihenőnap beiktatására. Törekedjünk a programok arányos elosztására! Ne egymás utáni napon legyen az éjszakai akadályverseny és a hosszabb távú túlélőtúra, ne közvetlenül egymás mellé kerüljenek a hosszabb felkészülést, betanulást, próbálást igénylő programok.

Folytatása következik a szervezési szakasz lépéseivel

 • előzetes helyszíni szemle,
 • külső és belső (iskolai) partnerek,
 • szülők és a gyerekek felkészítése,
 • utazásszervezés.

Megjelent

 • Bányai Sándor, "Higiénia - baleset-megelőzés - biztonság - a táborszervezés speciális feladatai, in: Vízvári T., szerk., Tanári Létkérdések (Budapest: Raabe Tanácsadó és Kiadó Kft., 2003) 43. kieg. kötet pp 1-36

Csatlakozz hozzánk!

Ajánljuk

European Schoolnet Academy Ingyenes online tanfolyamok tanároknak
School Education Gateway Ingyenes tanfolyamok és sok más tanárok számára
ENABLE program Program iskoláknak a bullying ellen
Jövő osztályterme Modern tanulási környezetekről a Sulineten