A táborszervezés speciális feladatai - II. rész
Ferenczi Anita
2003/11/20 14:56
1877 megtekintés
A cikk már legalább egy éve nem frissült, az akkor még aktuális információk lehet, hogy mára elavultak.
Elérkeztünk a táborszervezés speciális feladataival foglakozó sorozatunk második részéhez, melyben az alapvető higiéniai és baleset-megelőzési feladatokat foglaljuk össze. Ebben a fejezetben többek közt a táborozások során felmerülő veszélyforrásokról és a táborhelyek feltérképezésének módszereiről számolunk be olvasóinknak.

Tartalomvázlat

A szervezési szakaszban

 1. Az előzetes helyszíni szemle, a környék és a táborhely feltérképezése
 2. Külső és belső (iskolai) partnerek, azok megkeresése, és a velük való együttműködés
 3. Szülők és a gyerekek előzetes felkészítése
 4. Utazásszervezés

1. Az előzetes helyszíni szemle

Javaslom, hogy a szervezési szakaszban, még a szülők tájékoztatását szolgáló értekezlet előtt kerüljön sor előzetes helyszíni szemlére. Ez a lépés még jól ismert, bevált, többször igénybevett táborhely esetében is hasznos lehet, hiszen egy év alatt az ismert helyszínek is sokat változhattak. A helyszíni szemlén feltétlenül vegyen részt a tábor vezetője és a biztonságért felelős személy - persze, hatékonyabb, ha minden vezető jelen tud lenni.

A helyszíni szemle során lehetőségünk nyílik a környéknek és magának a táborhelynek a részletes megismerésére, feltérképezésére, illetve az esetlegeses már meglévő ismeretek aktualizálására.

1. Tennivalók a környék feltérképezése során

 • Gyermekorvosi rendelő, gyógyszertár orvosi ügyelet, legközelebbi kórház helyének és nyitvatartási idejének felderítése - nagyon fontos, mert baj esetén értékes időt nyerhetünk azzal, ha ezek ismertek számunkra. A baj mindig váratlanul érkezik - ne legyünk kiszolgáltatott helyzetben, hiszen nem biztos, hogy akár az éjszaka közepén is támaszkodhatunk a máskor rendszerint jelen lévő gondnok helyismeretére, vagy a helyiek segítőkészségére.
 • A veszélyforrások megismerése alapvetően fontos a veszélyhelyzetek elkerülése érdekében. Ezért fontos a később meglátogatandó helyszínek (strand, vár, kilátó, tó,... ) előzetese megtekintése, néhány perces szemle keretében veszélytérkép végiggondolása, a lehetséges megelőző lépések rögzítése, felelősök kijelölése.
 • Speciális veszélyforrásnak minősülnek a környékbeli italboltok, játéktermek, diszkók is!

2. Tennivalók a táborhely feltérképezése során

Feltétlenül személyesen végigjárva, saját szemünkkel győződjünk meg az alábbiakról, az előzetes információkat összevetve a helyszínen tapasztaltakkal:

 • Szállás célját szolgáló helyiségek megfelelő száma, meglévő felszerelése, a felszerelés és az ágyak állapota, tisztasága, biztonsága.
 • Amennyiben saját főzéssel oldjuk meg az étkeztetést, abban az esetben a konyha meglévő felszerelése, a felszerelés állapota, tisztasága, biztonsága.
 • Az étkezőhelyiség nagysága, a rendelkezésre álló helyek száma biztosítja-e a kulturált étkezésnek megfelelő elhelyezést, van-e szükség turnusok kialakítására.
 • A közös helyiségek felszerelése, állapota, biztonsága.
 • Technikai eszközök (elektromos eszközök, hang és fénytechnika...) létezése, biztonságos tárolása és használatának lehetősége.
 • Tereptárgyak (szabadtéri játékok, kerítés stb.) állapota, biztonsága.
 • A területen esetlegesen előforduló balesetveszélyes helyek (folyamatban lévő építkezés, átalakítás, a területen átfolyó patak, kiszáradt fa, bármi más hasonló...). Amennyiben vannak ilyenek, akkor ÍRÁSBAN DOKUMENTÁLVA kérjük ezek megszüntetését a turnus kezdetéig.
 • WC és mosdóhelyiségek megfelelő száma és minősége
 • A terület határainak egyértelmű és biztonságos jelzése.

Rögzítsük esetleges speciális hoznivalókat, pld.: ágynemű, evőeszköz, tányér-pohár. Az üzemeltetővel pontosan állapodjunk meg arról, hogy a takarítás hogyan lesz megoldva. Ki végzi, milyen gyakran, milyen napszakban, ki köteles gondoskodni az ehhez szükséges eszközökről?

Amennyiben bármiféle észrevételünk, megjegyzésünk, kérésünk van, akkor azt ÍRÁSBAN, HIVATALOSAN, és főleg DOKUMENTÁLHATÓ MÓDON jelezzük a fenntartó és az üzemeltető felé. Nem elegendő a gondnoknak szóban eljuttatni kéréseinket, felvetéseinket, javaslatainkat, hiszen a szavak elszállnak.

Alapvetően érvényesíteni kell azt a szemléletet, hogy mint megrendelő lépjünk fel, a felelősségünkre bízottak képviselőjeként. A gyerekek érdeke nem sérülhet az üzemeltető semmilyen vélt vagy valós érdeke miatt. A hatékony partneri viszony kialakítása céljából az előzetes kapcsolatfelvétel során tisztázni kell ezeket a felelősségi köröket. Természetesen érdemes kérni az üzemeltető aktív közreműködését, tanácsait, javaslatait, építeni helyismeretére.

2. Külső partnerek, azok megkeresése, és a velük való együttműködés

Fontos, hogy a sikeres megrendezés érdekében működjünk együtt azokkal a hatósággal, amelyek alapfeladata és rendeletben előírt kötelezettsége a táborok biztonságának felügyelete, ellenőrzése és segítése. Ez az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat, valamint a Háziorvosi Szolgálat.

Minden táborhely, üdülőhely működésének kezdetét közegészségügyi helyszíni szemle kell, hogy megelőzze 6 héttel az üdültetés megkezdése előtt. Az ÁNTSZ szakembereinek feladata az ellenőrzés - hiszen nekik ez szakmájuk, mi pedig nem érthetünk hozzá ugyanilyen alapossággal. Kérdezzünk rá, ennek megtörténtére, kérjünk róla írásos dokumentációt. Az ellenőrzés területeit 12/1991(V.18) Népjóléti Minisztériumi "A tanuló Ifjúság üdülésének és táborozásának egészségügyi feltételeiről" szóló rendelet szabályozza.

Minden táborhely területileg tartozik valamelyik ÁNTSZ felügyelete alá - így a közegészségügyi helyszíni szemléének mindenképpen meg kell történnie. Ha a tábort saját területen, vadkempingben, valakinek a telkén, farmján, birtokán rendezzük - akkor is engedélyeztetni kell! A területileg illetékes ÁNTSZ megkeresése főleg a kisebb, nem önkormányzati fenntartású helyek esetén lehet fontos. A mi teendőnk összesen annyi, hogy a fenntartónál / üzemeltetőnél érdeklődjünk a szemle megtörténtéről, és dokumentációjáról. Amennyiben ilyennel nem szolgálnak, akkor érdemes a területileg illetékes ÁNTSZ-nél megtudni, hogy a szemle megtörtént-e, hiszen ez a szemle (és CSAK EZ!) igazolja HIVATALOSAN hogy a hely alkalmas táboroztatásra, a rendeletekben előírtaknak megfelelően. Célszerű a helyi Önkormányzaton keresztül kiküldött levélben felvilágosítást, illetve, ha kell, ellenőrzést kérni, hogy a vizsgálatok szakszerűek és körültekintőek legyenek.

Nagyon fontos, sok esetben meghatározó külső partner az étkezést biztosító szolgáltató. A megfelelő partneri viszony kialakításához fontos, hogy még előzetesen vegyük fel a kapcsolatot - ne csupán az étkezési létszám és az árak miatt, hanem az étrend kialakítása, a változatos és tápláló ellátás biztosítása céljából. Az étrendet igazítani kell a programhoz - egyáltalán nem mindegy, például, hogy mi lesz a reggeli egy egész napos túra napján, mi lesz az ebéd aznap, amikor este bográcsos főzésre vagy szalonnasütésre készülünk... A megfelelő étrend kialakítástól kezdve a mennyiségig mind - mind olyan kérdés, amiről sokkal nyugodtabban, és ennek megfelelően hatékonyabban lehet tárgyalni a tábort megelőzően. Ezért fontos az időben történő kapcsolatfelvétel, illetve a megfelelő kétoldalú kapcsolat formálása.

Hivatalos fellépésénél, súlyánál fogva kiemelt partner lehet az iskolát fenntartó önkormányzat. Van, ahol az önkormányzat az iskolák kezdeményezése alapján hivatalos levélben szólította fel a gyerekorvosokat az üdülést megelőző vizsgálatok alapos elvégzésére.

Belső (iskolai) partnerek, azok megkeresése, és a velük való együttműködés Az előkészítés, tervezés és szervezés során lehetőségünk nyílik kihasználni azt a - sokszor évek alatt - felhalmozódott információt, ami rendelkezésünkre áll a gyerekekről. Ez megkönnyítheti a helyzetünket.

Lehetséges partnereink az iskolából

 • Legfontosabb kézenfekvő partnereink lehetnek az osztályfőnökök. Szerepük a mozgósítástól, reklámozástól kezdve az előkészítéséig akkor is jelentős lehet, ha Ők maguk a táborban nem vesznek részt. Kezdeményezzük, hogy osztályfőnöki órán beszélgessenek a táborról, annak pedagógiai céljairól, a helyről, környékről, történelmi és földrajzi nevezetességekről, a veszélyekről, a szükséges higiéniai elvárásokról. Kérjük ki tanácsukat a belső közösségek kialakításával kapcsolatban - nyílván jól ismerik a gyerekek kapcsolatrendszerét.
 • Az iskolaorvos, aki hasznos adatokkal rendelkezhet a táborozók egészségügyi állapotáról, esetleges érzékenységekről, allergiáról. Így mód nyílhat olyan veszélyforrások feltérképezésére, amelyekről esetleg még a szülők sem szívesen beszélnek...
 • A konyhavezető segíthet az étrend összeállításban, a programmal való összehangolásban és abban, hogy változatos legyen, de népszerű ételekből álljon. Ez nemcsak saját főzés esetén lehet hasznos, kikérhetjük a véleményét akkor is, ha megrendelői vagyunk az étkezésnek, és elkészíttetjük az étlapot.
 • A gyermekvédelmi felelős, aki naprakész adatokkal kell rendelkezzen a nehéz körülmények között élő, vagy veszélyeztetett a gyerekek otthoni körülményeiről. Ezek az adatok segíthetnek az egyéni támogatások megítélésében, a lehetséges kedvezmények szociálisan korrekt elosztásában.
 • Amennyiben dolgozik az intézményen belül iskolapszichológus, akkor mód nyílik a különleges bánásmódot igénylő részvevők előzetes megismerésére, a szakember tanácsainak befogadására.
 • A fejlesztőpedagógus szintén sokat segíthet, főként ha nem üdülőtábort szervezünk, hanem más oktatási - nevelési célokat is megvalósítunk. A fejlettségnek, életkornak megfelelő módszerek kialakításában, játéktárunk bővítésében egyaránt jelentős segítséget nyújthatnak.

A felsorolt partnereket a tervezett névsor alapján tájékoztassuk a jelentkezőkről. Kérjük ki véleményüket, tanácsukat!

3. A szülők felkészítése előzetes szülői értekezlet keretében

Minden érintett elégséges informálása megköveteli, hogy a szülőket a részletekre kiterjedően tájékoztassuk valamennyi felmerülő kérdésben. Jogos a szülők ez irányú igénye, hiszen ők egy általunk kínált szolgáltatást kívánnak igénybe venni, és ezért fizetnek - nem is keveset. Egy baráti hangulatú, KÖLCSÖNÖSEN kommunikatív találkozási alkalom segíthet meggyőzni a szülőket arról, hogy gyermekük megfelelő lelki és szellemi környezetben, teljes fizikai biztonságban tölti majd napjait. A szülőknek érthetően szükségük van rá, hogy biztonságban tudják gyermeküket. Az ilyenfajta találkozási alkalom nem pótolható semmiféle üzenőfüzettel, fénymásolt tájékoztatóval, kitöltendő adatlappal - hiszen csak ez tesz lehetővé kétoldalú kommunikációt!

Célunk nem lehet más, minthogy a gyerekekkel konstruktív viszonyt alakítsunk ki. Ez sokkal könnyebben valósítható meg, ha otthonról, a családi háttérből is támogatást kapunk hozzá. Fontos tudni, hogy jelentősen más lehet a gyerek közösségbeli viselkedése, mint amit a szülők tapasztalnak papa-mama egy szem gyermekéről otthon. Sajnos, sok esetben a pedagógusok eleve lemondanak a szülőkkel való egyenrangú kommunikációról. Ez helytelen gyakorlat, nekünk kell kezdeményeznünk, és nekünk kell törekednünk arra, hogy bevonjuk a szülőket az előkészítésébe, és a gyerekek megfelelő felkészítésébe. A siker KÖZÖS cél!

A tanév ideje alatt sokkal könnyebb megszervezni egy szülői értekezletet, mint a bizonyítványosztás után.

Átadnivaló információk

 • A pedagógiai - nevelési célok egyértelmű tisztázása, miért is megyünk táborba?
 • Az előkészítésért és lebonyolításért felelős vezetők, a nevelők, kísérők, az egyes szakterületekért felelős szakvezetők névsora
 • A részvevők létszáma, összetétele
 • A táborhely elhelyezkedése, kialakítása, felszereltsége. Ha módunk van rá, az előzetes helyszíni szemle tapasztalatait kiegészíthetjük képek, fényképek, HANGSÚLYOZOTTAN RÖVID videofelvétel bemutatásával
 • A környék bemutatása
 • Potenciális veszélyforrások bemutatása, a programból vagy a különleges körülményekből adódó speciális helyzetek ismertetése, különös tekintettel arra, hogy mire hívják fel a gyermek figyelmét a szülők is.
 • A házirend, általános napirend, különleges rendszabályok, alapvető fegyelmi kérdések ismertetése. A szabálykövetéshez szükséges az otthoni támogatás, hiszen a gyerek is csak olyan szabályokat képes elfogadni, melyek otthoni és iskolai elfogadottságáról egyként meg van győződve.
 • A tervezett program (írásban is kézbeadandó anyag!)
 • Hoznivalók, ruhanemű, egyéni és speciális felszerelés (írásban is kézbeadandó anyag!)
 • A szülői látogatás rendje
 • A tábor elérhetőségei

A gyerekek felkészítése

A táborozásban elsőrendű partnerünk maga a gyermek. A vezetők elemi érdeke az első perctől kezdve egy mindkét fél számára áttekinthető, elfogadható, ismerhető partneri viszony kialakítása. Fontos, hogy a megfelelő információkat megosszuk a gyerekekkel, hogy érezzék: a biztonság megteremtése, a szabályok kialakítása és betartása közös érdekünk, és közös feladatunk.

Nem szabad olyan jellegű játszmába belemenni, ahol a tanárok képviselik a fölösleges, ostoba, betarthatatlan szabályokat, a diákok pedig minden rendelkezésre álló eszközzel igyekeznek kibújni a szabályok betartása alól. Ehelyett a partneri viszonyon alapuló értelmes kommunikáció az, ami eredményre vezethet. Nem szigorú tiltásokra, hanem belátásra, és közös felelősségvállalásra van szükség! Mindenki életkorának megfelelően vegye ki részét a tábori élet megtervezéséből, irányításából, viseljenek felelősséget a mindennapos működésért - nyilvánvalóan a saját szintjén...

Néhány terület, amelynek alakításba fontos belevonni a részvevőket

 • Házirend, ahol nagyon fontos a kölcsönös belátáson alapuló szabálykövetés, a közös egyértelmű szabályok, keretek megteremtése és elfogadtatása.
 • A program, amelynek kialakítása során feltétlenül hallgassuk meg véleményüket! Legyen szervezett módja annak, hogy hangot adhassanak igényeiknek, kéréseiknek - és az is fontos, hogy reagáljunk ezekre a felvetésekre. Az igényekre való reagálás nem a felmerülő ötletek kritikátlan elfogadását jelenti, hanem ésszerű kompromisszumot!
 • A felelősi rendszer, amely fontos eszköze a közösségért viselt felelősség megélésének.
 • A szállásbeosztás, amely a személyes tér kialakítása szempontjából fontos - hiszen a biztonságérzethez ez is hozzátartozik. Kisebb gyerekeknél, elsőtáboros részvevőknél ennek különös jelentősége van - később már kevésbé. Az ésszerű határokon belül tegyük lehetővé, hogy barátok, testvérek egy szobában, sátorban aludhassanak.
 • Az alkalmi kisebb közösségek kialakítása. Fokozottan szükség van befogadó típusú közösségek tartalmas működésére, ezért érdemes a teljes létszámot kisebb közösségekre tagolni (hálóhelybeosztás, érdeklődés, szabad választás vagy más rendezőelv alapján). A kisebb közösségekben jobban tud érvényesülni az egymás iránti felelősség, jobban oda tudnak figyelni egymás élményeire és problémáira is.
 • Kívánságétlap összeállítása.

Elengedhetetlennek tartom a táborozás előtti felkészítési alkalmat! A hatékonyság javítása érdekében semmiképpen nem javaslom a szülőkkel közösen tartani - hiszen a kétféle célcsoport másfajta kommunikációt igényel. Lehetséges egy időre szervezni a kettőt - de akkor is két különálló helyszínre van szükség, és ez esetben két felelős vezetőre, akik ezeket az előkészítő alkalmakat maradéktalanul képesek levezényelni.

4. Utazásszervezés

Az előkészítés utolsó lépése a szervezési fázisban az utazás megszervezése. Ennek során gondoljuk végig a célcsoport igényeit, hogy a busz és a vonat közül a leginkább megfelelőt tudjuk választani. A vonat hosszú utazás esetén a kisebbek számára összehasonlíthatatlanul kényelmesebb, fel lehet állni, lehetőség van mozgásra, a figyelmet is több dolog tudja lekötni, ami az utazás közbeni rosszullétek miatt lényeges.

Amennyiben lehetőségünk van rá, rendeljünk külön foglalt kocsit vagy szakaszt, úgynevezett "együttes elhelyezést" Ez ugyan némi többletköltséggel jár, de garantálja, hogy elférjünk, és egy csoportban maradjunk. A buszutazás a kötött pihenőidőkkel is kényelmetlenebb ebből a szempontból. Nagy előnye viszont a háztól-házig fuvar, nincs szükség az átszállással járó hercehurcára, illetve a csomagok cipelésére.

Válasszuk meg úgy az indulás és a hazaérkezés időpontját is, hogy a szülőknek a lehető legkisebb kényelmetlenséget okozzuk, ki tudják kísérni, majd a hazaérkezéskor várni tudják a csemetéket. Ebből a szempontból legjobb kora reggel elindulni és késő délután hazaérkezni.

Folytatása következik

Tevékenységek a lebonyolítás során

 • A gyülekezésnél
 • Az utazás során
 • A megérkezéskor, az első napon

Megjelent

 • Bányai Sándor, "Higiénia - balesetmegelőzés - biztonság - a táborszervezés speciális feladatai, in: Vízvári T., szerk., Tanári Létkérdések (Budapest: Raabe Tanácsadó és Kiadó Kft., 2003) 43. kieg. kötet pp 1-36

Csatlakozz hozzánk!

Ajánljuk

European Schoolnet Academy Ingyenes online tanfolyamok tanároknak
School Education Gateway Ingyenes tanfolyamok és sok más tanárok számára
ENABLE program Program iskoláknak a bullying ellen
eBiztonság Minősítés Minősítési rendszer oktatási intézményeknek
Jövő osztályterme Modern tanulási környezetekről a Sulineten