A távoktatás akkreditációja Európában
2004/09/27 11:55
2826 megtekintés
A cikk már legalább egy éve nem frissült, az akkor még aktuális információk lehet, hogy mára elavultak.
A távoktatás akkreditációja Európában (Distance Learning Accreditation in Europe) elnevezésű projekt célja, hogy egy egységes minőségi mércét hozzon létre a távoktatás és az elektronikus tanulás számára. Ennek szükségességét a felsőoktatásban az utóbbi években bekövetkezett változások indokolják.

Ötven évvel ezelőtt egy tanár teljes felelősséggel tartozott kis számú diákért. Munkáját kutatási eredményei alapján ítélték meg. A tanítási képességeiket számításba vették ugyan, de csak mint kiegészítő elemet. Az egyetemeken nem voltak minimum minőségi szintek, a minőség egyetlen ismérve az egyetem alapításának dátuma volt. Az elmúlt ötven évben a felsőoktatásban részt vevő diákok száma egyre nőtt. Az oktatás tömegtermeléssé vált. A 20. század végén a felsőoktatás a Világkereskedelmi Szervezet érdeklődési körébe került. Néhány országban az oktatásnak egy szolgáltatássá kell válnia, ellentétben azzal a felfogással miszerint a tudásnak ingyenesnek kell lennie, és mindenkivel meg kell osztani azt. Új fejlemények Manapság a diákok könnyen mozognak az egyetemek között. Van, hogy dolgozni kezdenek, és később visszatérnek az egyetemre egy képzésre. Az egyetemek marketing eszközöket alkalmaznak, hogy magukhoz vonzzák a legjobb diákokat. A távoktatás egyfelől egy szolgáltatás a külső diákok számára, másrészt egy marketing fogás, amivel nappali tagozatos diákokat toboroznak. Az egyetemek célja, hogy megtartsák a legjobb diákokat, és csökkentsék a diákok cserélődését. Újabban az európai egyetemek kezdenek áttérni a Bachelor-Master-PhD rendszerre, minek következtében lehetséges a különböző egyetemek tantervei közötti átjárás. A diákok minőségi elvárásai Először is a diákok az általuk választott tudományt szeretnék tanulni a filozófiától a műszaki tudományokig. A tanulmányok után pedig karriert szeretnének és igényük van egy bizonyos életszínvonalra. Az egyetem után munkalehetőséget szeretnének, így igénylik, hogy az egyetem nyújtson valamiféle karrierindító szolgáltatást. A diákok szeretnek új kultúrákkal ismerkedni, utazni egyik egyetemről a másikra, így igénylik, hogy az egyetem megteremtse ennek lehetőségét. Az intézmény minőségi elvárásai Az egyetemek kezdenek szolgáltató szerepet betölteni, ezért a minőségpolitikájukat a következő szempontoknak kell vezérelniük: - a legjobb diákok és a legjobb tanárok "megszerezése" - más egyetemek tantervével kompatibilis tanterv kialakítása - uniformizált rendszerek használata (pl. ECTS)A távoktatás minőségi szempontjai
A minőségi elvárásoknak az alábbi szempontokra kell tekintettel lennie a távoktatásban:
- menedzsment
- tanterv és tananyagok
- pedagógiai módszerek
- oktatási szolgáltatások és tanárok
- diákok felvételének módjai

A távoktatás minőségi szempontjai egyre jobban közelítenek a hagyományos oktatás szempontjaihoz. A távoktatás módszerei (elektronikus tanulás) egyre többször jelennek meg a hagyományos oktatásban is, így a két oktatási típus közti különbségek egyre csökkennek.

Mi a távoktatás akkreditációja?
Az akkreditáció egy minimum minőségi szintet határoz meg, ám ez a meghatározás nem teremt egységes rendszert a távoktatásban. Az intézmények számára az akkredicáció egy fejlődés, mely önértékelésen keresztül valósul meg. Ez egyben egy tanulási folyamat is. Az akkreditáció egyszerre marketing eszköz és garancia a diákok számára.

A projekt várható eredményei
A távoktatás akkreditációja Európában projekt (Distance Learning Accreditation in Europe) fő eredménye egy európai akkreditációs rendszer javaslata lesz az elektronikus tanulás és a távoktatás számára.

Csatlakozz hozzánk!

Ajánljuk

European Schoolnet Academy Ingyenes online tanfolyamok tanároknak
School Education Gateway Ingyenes tanfolyamok és sok más tanárok számára
ENABLE program Program iskoláknak a bullying ellen
Jövő osztályterme Modern tanulási környezetekről a Sulineten