A trónörökös és sorstársai
Farkas Zoltán
2004/07/03 00:56
1980 megtekintés
A cikk már legalább egy éve nem frissült, az akkor még aktuális információk lehet, hogy mára elavultak.
Volt olyan osztrák tisztviselő, aki ellen 5 merényletet is megkíséreltek. A trónörökös és felesége elleni - épp saját házassági évfordulójukon elkövetett - terrorcselekményre számos előjel utalt, de ezeket nem vették figyelembe. Talán tudatosan?

Korábbi merényletek

Varesanin

A diákok, egyetemisták számos szerb városban sztrájkoltak, tüntettek, Horvátország, Dalmácia, Bosznia sem volt ez alól kivétel. A legelszántabb fiatalokat maga Apis ezredes (Dragutin Dmitrijević) vette védőszárnyai alá, s bízta meg őket feladattal. Az első jelentősebb merényletet 1910 júniusában követte el Bogdan Zarajić, aki Szarajevóban Varesanin gyalogsági tábornokot és tartományfőnököt ölte meg. Varesanin épp azt a tartománygyűlést nyitotta meg, amely Bosznia-Hercegovina viszonylagos önállóságát biztosította, majd hazaindult, amikor a Zora nevű diákegyesület tagja lelőtte. (Egy nála talált jelvény alapján kiderítették, hogy az orosz anarchista, Kropotkin követője volt.) Később Zarajić-ot a radikális fiatalok (többek között Gavrilo Princip is) példaképüknek tekintették.1912 júniusában a királyi biztost, a horvát Čuvajt ölte meg egy Jukić Luka nevű merénylő Zágrábban. A lövés egyúttal leterítette a báni tanácsost, Hervoić-ot is, s menekülés közben egy rendőrt is lelőtt, kettőt pedig megsebesített. A merénylőt halálra ítélték, de büntetését később fegyházra változtatták, s a Pijemont c. lap nemzeti hőst faragott belőle.

1913-ban az USA-ból hazatérő Doičić tett kísérletet arra, hogy Čuvaj utódát, Skerleczet megölje, de ez nem volt sikeres, s a tettes 16 évi börtönbüntetést kapott.
Skerlecz báró azonban nem úszta meg könnyedén a dolgot, mert 1914 májusában (a szarajevói merénylet előtt alig több mint egy hónappal!) már az ötödik merényletet követték el ellene. Jakab Schäfer a zágrábi színház előcsarnokában akarta megölni, de egy rendőr megmentette a báró életét. A sokasodó merényletek s az újabb (Ferenc József, a trónörökös és Potiorek elleni) terrorcselekmények előkészületeiről érkező híresztelések mind azt mutatják, hogy bármikor kirobbanhatott egy, a Monarchia és Szerbia közötti háborús konfliktus.

Baljós előjelek

Ferenc Ferdinánd

1914 márciusában a bécsi lapok közölték, hogy Ferenc Ferdinánd Boszniába utazik. A hír - ha nem is volt hivatalos - hihetőnek tűnt, s azonnal fellelkesítette a Fekete Kéz ifjú tagjait, akik közül ketten, Cabrinović és Gavrilo Princip már korábban is presztízskérdést csináltak abból, hogy ki ölje meg a trónörököst. A trónörökös külföldi útjai eddig sem voltak sikeresek, ugyanis már háromszor (1902, 1906, 1910) kíséreltek meg merényletet ellene. Közvetlen környezetében sokan arra ösztönözték, hogy álljon el az utazástól, közülük leginkább orvosa és bizalmasa, Eisenmenger orvos kívánta lebeszélni. Felesége is ellenezte a látogatást, s még Ferenc József is vonakodott állást foglalni a veszélyes út kérdésében, s csak annyit mondott unokaöccsének: "Tégy, amit akarsz!" Egyedül a boszniai kormányzó, Potiorek kardoskodott az utazás mellett, ugyanis pozíciójának megerősödését várta a trónörökös boszniai jelenlététől.

Végül 1914. június 4-én hivatalos közleményt adtak ki, melyben megerősítették, hogy a trónörökös részt vesz a boszniai hadgyakorlaton. Az uralkodó adjutánsa a következőképp indokolta a látogatás szükségességét: "külpolitikai helyzetünkre való elutasíthatatlan tekintettel; szembeötlően meg kell most mutatni, hogy mi vagyunk az urak Boszniában. Ez a célja mind a csapatok koncentrálásának, mind a trónörököspár reprezentatív megjelenésének Szarajevóban. Szerbiának ebből meg kell értenie, hogy soha, semmikor sem nyújthatja ide a kezét." Az elutazást és a boszniai látogatást számos baljós jel kísérte. Még június elején a zágrábi főkapitány névtelen bejelentést kapott, melyben név szerint felsorolták a későbbi merénylőket, de ezt akkor a hatóságok még nem vették komolyan. Május végén - június elején a szerb kormány is tudomást szerzett a készülő merényletről, s értesítették is a határőrvédelmi szerveket, de a merénylők ekkor már átjutottak a határon, s azt már a szerb kormány sem vállalta fel, hogy Boszniában keríti kézre a tetteseket, ráadásul nem is merte felvállalni, hogy szerb nacionalistákat nyíltan letartóztasson, vagy az osztrák hatóságoknak feladjon.

Az osztrák rendőri szervek is tudtak a készülődésről, s kellő számú katona is rendelkezésre állt a rendfenntartáshoz, de ezek bevetését a szarajevói rendezők feleslegesnek és túlzottnak ítélték. (Az első, sikertelen merényletet követően pedig azért nem vezényelték a városba a katonákat, mert nem lett volna idejük díszegyenruhában felvonulni, ami pedig sértette volna a trónörököst.) A szarajevói merénylők. Technikai problémák is adódtak: a trónörökös a megszokott szalonkocsi helyett egy első osztályú vagonban kényszerült útnak indulni Csehországból, ráadásul Bécstől a világítás sem működött, s mécsesekkel világították meg a vagont. A trónörökös nem is állhatta meg szó nélkül: "Valósággal úgy érzi itt magát az ember, mintha kriptába lépne." Még a hadgyakorlatot követően is felmerült az a gondolat, hogy kihagyják a programból a szarajevói látogatást, s a tervezettnél egy nappal korábban indulnak haza. De Potiorek biztosította őket a kellő biztonságról, s a helyi lakosok vendégszeretetéről, ami meggyőzte a trónörököspárt.

A hadgyakorlatot követően 27-én este Ilidľában (a gyakorlat helyszínétől 16 km-re) a Hotel Bosnában fogadást rendeztek, melyre negyven szarajevói méltóság is hivatalos volt, s az estély rendkívül jó hangulatban telt. 28-án Ferenc Ferdinánd Szarajevóba utazott, ahol a "vendégszerető" szarajevóiak mellett mások is várták a vele való találkozást, nevezetesen hét boszniai fiatal (Trifko Grabeľ, Vaso Čubrilović, Cvetko Popović, Gavrilo Princip, Nedelko Čabrinović, Mehmed Mehmedbasić és Danilo Ilić), akik elvegyültek a tömegben, hogy felkészüljenek a merényletre. A merénylők május 28-án hagyták el Belgrádot, s a határon egy Popović nevű határőr hamis papírokkal (pénzügyőröknek álcázva) jutatta át őket. Sabácon át mentek Boszniáig, de egy ideig a Drina folyó egyik szigetén várakoztak, míg el nem jött értük egy helybéli, aki mocsáron keresztül vezette őket a hegyekig, majd azon keresztül a határig. Egy tanító várt rájuk, aki továbbkísérte őket, s átadta a szükséges fegyvereket. Szarajevóban már nem volt szükség idegenvezetőre, hiszen Princip és Čabrinović itt nőttek fel.

A casus belli

1914. június 28-án a történelemből jól ismert események játszódtak le. A rigómezei csata (1389) 525. évfordulóján, a szerbek nemzeti ünnepén Cabrinović bombát hajított a trónörökös automobilja felé, de Ferenc Ferdinánd sértetlenül megúszta a merényletet. Más esetben a protokolláris rendezvényeket elhalasztják, s a merénylet célpontjául szolgáló személyt biztonságba helyezik. De itt egészen más történt - adtak még egy esélyt a merénylőknek, amikor Ferenc Ferdinánd kocsija a kórház felé vezető úton hirtelen megállt, mert irányt tévesztett, majd tolatni kezdett. Ezt használta ki Gavrilo Princip, aki közvetlen közelről lelőtte a trónörököst és feleségét. Igaz, hogy Zsófia helyett Potioreket kívánta lelőni, de ez az események további alakulását már nem befolyásolta. A merénylet - még ha hosszas gondolkodás és hezitálás után is - casus bellivé vált, ami az első világháborúhoz vezetett - 90 évvel ezelőtt.

Forrás

  1. Barbara Jelavich: A Balkán története - 20. század Osiris K. - 2000, Bp. 1996
  2. Galántai József: Az első világháború Gondolat K. 1980
  3. Galántai József: Magyarország az első világháborúban Korona K. Bp. 2001
  4. A. J. P. Taylor: Az első világháború képes krónikája Akadémiai K. Bp. én.
  5. Ormos Mária - Majoros István: Európa a nemzetközi küzdőtéren Osiris K. Bp. 1998
  6. Diószegi István: A Ferenc József-i kor nagyhatalmi politikája Kossuth K. 1987
  7. Ferdinandy May: A "Fekete Kéz" Kossuth K. 1979
  8. Eöttevényi Olivér: Ferenc Ferdinánd Akadémiai K., Bp.1991
  9. Bajomi Lázár Endre: Titkos társaságok története, Minerva, Bp. 1969,
  10. www.btinternet.com/.../ Images/Attentat1.jpg

Csatlakozz hozzánk!

Ajánljuk

European Schoolnet Academy Ingyenes online tanfolyamok tanároknak
School Education Gateway Ingyenes tanfolyamok és sok más tanárok számára
ENABLE program Program iskoláknak a bullying ellen
Jövő osztályterme Modern tanulási környezetekről a Sulineten