A vörös csillag használata
Érsek Dóra
2004/07/29 10:48
756 megtekintés
A cikk már legalább egy éve nem frissült, az akkor még aktuális információk lehet, hogy mára elavultak.
Az Európai Unió nem rendelkezik a vörös csillag használatának szabályozásáról, ezért az Unió bírósága annak eldöntésében sem tud segíteni, hogy miként büntessék meg a Munkáspárt csillagot viselő alelnökét.

Sért vagy sem?

Vajnai Attila, a Munkáspárt alelnökét még Magyarország uniós csatlakozása előtt vörös csillag nyilvános viselése miatt első fokon marasztaltak el. A bíróság a vörös csillag mint tiltott önkényuralmi jelkép használata miatt folyó büntetőperben az Európai Közösségek Bírósága előzetes döntéshozatali eljárását kérte. Nemzetközi jogászok, valamint az igazságügyi tárca szakértői azonban úgy ítélik meg, hogy ebben a kérdésben a luxemburgi bíróság nem tekinthető illetékesnek. A bíró arra vár választ, nem sérti-e az Unió alapszerződésének diszkriminációt tiltó rendelkezéseit, ha valaki a Magyar Köztársaság alkotmányos rendjét tiszteletben tartva, de a hatályos belső joggal ellentétes módon nyilvánít véleményt. Az Európai Közösségek létrehozásáról szóló szerződés ezzel kapcsolatban szűkszavúan fogalmaz: "A Tanács, a Bizottság javaslata alapján és az Európai Parlamenttel folytatott konzultációt követően, egyhangúlag megfelelő intézkedéseket tehet a nemen, faji vagy etnikai származáson, valláson vagy meggyőződésen, fogyatékosságon, koron vagy szexuális irányultságon alapuló megkülönböztetés leküzdésére".

Ha igen, mit

Mivel az előzetes eljárás a közösségi jog egységes értelmezése érdekében kialakított mechanizmus, a luxemburgi bíróság minden bizonnyal érdemi vizsgálat nélkül utasítja vissza a magyar kezdeményezést, az eljárás azonban így is rendkívül hosszadalmas, s akár két évig is eltarthat. Ráadásul szakértők szerint ez nem is diszkriminációs ügy, mert kifejezetten a véleménynyilvánítás korlátozásáról van szó: a vörös csillag használatának tilalma nem hátrányos megkülönböztetés, hanem a politikai nézetek kifejtésének kereteit szűkíti. Az emberi jogok, így például a szabad véleménynyilvánításhoz fűződő jogok érvényesülésével kapcsolatos eljárás lefolytatására a strasbourgi bíróság jogosult, de az kérdéses marad, hogy a vörös csillag használatának tilalmát bármely alapjog sérelmeként minősítenék-e - vélik szakértők. Azt ugyanis az emberi jogok európai egyezménye sem tiltja, hogy a véleménynyilvánítás szabadságát indokolt esetben törvényben korlátozzák, ha például "a nemzetbiztonság, a területi sértetlenség, a közbiztonság, a zavargás vagy bűnözés megelőzése, a közegészség vagy az erkölcsök védelme, mások jó hírneve vagy jogai védelme" indokolja. Az önkényuralmi jelképek használata pedig alkalmas lehet arra, hogy a jó erkölcsöt vagy mások jogait sértse.

Csatlakozz hozzánk!

Ajánljuk

European Schoolnet Academy Ingyenes online tanfolyamok tanároknak
School Education Gateway Ingyenes tanfolyamok és sok más tanárok számára
ENABLE program Program iskoláknak a bullying ellen
eBiztonság Minősítés Minősítési rendszer oktatási intézményeknek
Jövő osztályterme Modern tanulási környezetekről a Sulineten