Andrássy György Közgazdasági Szakközépiskola
2004/10/24 13:57
1072 megtekintés
A cikk már legalább egy éve nem frissült, az akkor még aktuális információk lehet, hogy mára elavultak.
Külkereskedelmi ügyintéző, marketing- és reklámügyintéző, vállalkozási ügyintéző, illetve pénzügyi szakügyintéző és jogi asszisztensi végzettséget szerezhet az, aki az egri intézményt választja. Nyolcadik elvégzése után, vagy érettségit követően is felvételizhetsz, ha szeretnéd a szakmák valamelyikét elsajátítani.

A felvételi elbírálásakor figyelembe veszik az általános iskolai tanulmányi eredményt a 7. osztály végén és a 8. osztály első félévében magyar nyelv- és irodalomból, matematikából és idegen nyelvből, valamint a felvételi vizsgán elért pontszámot. Az intézményben oktatott idegen nyelvek a következők: német, angol- kezdő, középhaladó és haladó csoportban. Második idegen nyelvként az előbbieken túl a francia vagy az orosz is választható. Fakultációt tartanak közgazdaságtan és matematika tantárgyakból, igény szerint történelemből és idegen nyelvekből is. Emelt szintű érettségi vizsgára a kötelező érettségi vizsgatantárgyakból és a szakmai előkészítő tantárgyakból van felkészítés. Érettségi utáni OKJ-s szakképzésben tanulható a külkereskedelmi ügyintéző, marketing- és reklámügyintéző és vállalkozási ügyintéző szakma. A Külkereskedelmi ügyintéző ismeri az exporthoz és az importhoz szükséges engedélyeket, igazolásokat, bizonylatokat, azok szabályszerű kitöltését, képes a kereskedelmi üzletek (ügyletek) szakszerű és pontos lebonyolítására.

A Marketing- és reklámügyintéző képes kisvállalkozások marketing- és reklámtevékenységének tervezésére, szervezésére, annak gyakorlati megvalósítására; nagyobb gazdálkodó szervezetek marketingtevékenységén belül piackutatással, piactervezéssel, reklámmal és egyéb kommunikációval kapcsolatos részfeladatok önálló ellátására, az ezekkel kapcsolatos külső intézményekkel való eredményes kapcsolattartásra Gólyatábor- az iskola diákjai A Vállalkozási ügyintéző képzés célja olyan művelt, korszerű elméleti és gyakorlati felkészültségű szakemberek képzése, akik irányítás mellett képesek ellátni a kis- és középvállalkozásokban a vállalkozások adminisztrációját a pénzügyi adminisztrációtól a munkaerő-gazdálkodásig. A vállalkozási ügyintéző alkalmas kis- és középvállalkozások gazdálkodásának bármely munkaterület ügyintézői feladatainak ellátására, a vállalkozásban előforduló gazdasági, szervezeti, jogi változások nyomon követésére. Akkreditált iskolarendszerű, felsőfokú szakképzés náluk a pénzügyi szakügyintéző, amely kétéves felsőfokú szakképesítést adó szakképző évfolyam. Az oktatás a Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Főiskolai Kar programja alapján történik. A pénzügyi szakügyintéző képes a pénz- és hitelgazdálkodási folyamatok szabályozására, pénzügyi tervek összeállítására, pénzügyi döntések előkészítésében való közreműködésre, speciális pénzügyi műveletek előkészítésére.

Feladatai közé tartozik a vállalkozás, alapítvány vezetése, munkájának segítése, támogatása. A pénzügyi szakügyintézői képesítés birtokában a tanulók a BGF nappali tagozatának első évfolyamán folytathatják bizonyos feltételek teljesítése után tanulmányaikat. Az iskolában jogi asszisztensképzés is indul, amely kétéves felsőfokú szakképesítést adó szakképző évfolyam. Az oktatás a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kara programja alapján történik. A 8. osztályos tanulók részére magyar nyelvtan, matematika, angol és német tantárgyakból felvételi előkészítést tartanak. Nyílt napot, illetve felvételi tájékoztatót tart az iskola: 2004. november 23.-án 15. 00 órakor, november 25. - én 15. 00 órakor és 2005. január 6.-án 15. 00 órakor. Pályaválasztási hét: 2004. november 22-26.-ig 8. 00 - 13. 00 óráig. Előre történő bejelentkezés alapján tudják fogadni a jelentkezőket az iskolában a tanítási órákon. Kollégiumi férőhely igényelhető.

  • További információ: 3300 Eger, Klapka György u. 7. Tel: 36/510-060, Fax: 36/ 510-061, Email: kozge@ekszi.sulinet.hu

Csatlakozz hozzánk!

Ajánljuk

European Schoolnet Academy Ingyenes online tanfolyamok tanároknak
School Education Gateway Ingyenes tanfolyamok és sok más tanárok számára
ENABLE program Program iskoláknak a bullying ellen
eBiztonság Minősítés Minősítési rendszer oktatási intézményeknek
Jövő osztályterme Modern tanulási környezetekről a Sulineten