Anglicizmusok
Müller András
2002/08/30 10:43
6457 megtekintés
A cikk már legalább egy éve nem frissült, az akkor még aktuális információk lehet, hogy mára elavultak.
A legtöbb ember idegenkedik az új szavak és kifejezések elsajátításától arra hivatkozva, hogy a szókincsfejlesztés rengeteg időt és türelmet igényel. Az angol kifejezések eredetével foglalkozó sorozatunk segítséget szeretne nyújtani azoknak a nyelvtanulóknak, akik szívesen bővítenék ismereteiket újabb anglicizmusokkal, valamint könnyebben tanulnak, ha egy adott szóról eszükbe jut egy anekdota.

Worth the candle - or not worth the candle

A kifejezés eredete egészen a középkorig nyúlik vissza, amikor sötétedés után nagy szükség volt a gyertyákra, hiszen a legtöbb este folytatott tevékenység nélkülözhetetlen eszközei voltak. Mivel a gyertya sajnos drága mulatságnak számított, a kevésbé gyümölcsöző vállalkozások esetében nem volt érdemes világosságot teremteni, tehát: "not worth the candle". Tekintettel arra, hogy a petróleumlámpa megjelenéséig a gyertya központi szerepet töltött be az emberek életében, nem ez az egyetlen anglicizmus, amely hozzá kötődik: a "can't hold a candle to him" kifejezés arra utal, hogy valaki nem képes arra, hogy mások munkájában segítséget nyújtson, azaz nem viheti utána a gyertyát, amely a munka elmaradhatatlan eszköze. A "burn the candle at both ends" kifejezés a magyar nyelvben is fellelhető, és itt is a túlfűtött, szórakozást hajszoló életmódra utal.

„My candle burns at both ends;
it will not last the night;
But ah, my foes, and oh, my friends -
It gives a lovely light!”
Edna St Vincent Millay

Sick as a dog

Az angol nyelvben mindig sok kifejezés létezett a betegség kifejezésre, az egyik legrégebbi változat a "sick as a dog" már az 1700-as évek elején fellelhető. A "kutya" szót általában negatív értelemben használták, erre utal számos régi eredetű anglicizmus /dog tired, dog in the manger, dog's breakfast, go to the dogs, dog Latin/. Tekintettel arra, hogy a szerencsétlen ebek gyakran vannak kiszolgáltatott és függő helyzetben akaratlanul is áldozat szerepbe kényszerülnek. A nyelvészek szerint a "Sick as a dog" kifejezés fizikai fájdalommal járó betegségre utalhatott. A későbbi évszázadokban gyakran próbálták más állatokkal gazdagítani a kifejezést, /macskával, patkánnyal, lóval/, a legnépszerűbb változatban a ló szerepelt, hiszen a szakértők szerint ő egy olyan élőlény, aki rosszullét esetén képtelen könnyíteni magán. /sick as a horse - "when a person is exceedingly sick without vomiting/. A betegség és a rossz közérzet kifejezésére természetesen egészen különös és mai szemmel szokatlan változatok is születtek: pl. Jonathan Swift esetében: "Poor Miss, she's sick as a Cushion, she wants nothing but stuffing".

A XX. század elején a nyelvészek kitartó munkájának eredményképpen két újabb kifejezéssel bővülhetett az anglicizmusok rendkívül gazdag tárháza: "over the moon", amely inkább a levert, depressziós jellegű lelkiállapotra, míg a "sick as a parrot" a betegség fizikai vonatkozásaira utal, tekintettel arra, hogy a papagáj, mint vírusgazda veszélyt is jelenthet az emberre.

Raining cats and dogs - "Esik, mintha dézsából öntenék"

Míg a magyar nyelvben a lokális problémákra utaló "főnévvel" helyettesítik a viharos és kellemetlen időjárást - "cigánygyerekek potyognak az égből", az angolban használatos "kutyák" és "macskák" jelenléte a zord időre utaló kifejezésben különböző forrásokból ered.

Az egyik legrégebbi magyarázat szerint ezek az állatok az ősi viking mondavilágban az "esőcsinálás" mesterei, akik balszerencsét okoznak a háborgó tengeren hajózó matrózokra. Az egykori hajóslegények úgy véltek, hogy a látszólag ártalmatlan négylábúak különösen veszélyesek: a macskák előidézik a vihart, a szerencsétlen ebek pedig a szelet támasztják fel. Néhány nyelvész úgy véli, hogy a macskát azért kötik össze a károkozás fogalmával, mivel a középkori angol városok utcáin elszaporodott egérvadászok gyakran mászkáltak a háztetőkön, és a rosszul megépített épületek tetejét beszakítva nemegyszer "belepottyantak" a lakosság mindennapi életébe.

Nagy égzengéssel járó viharok esetén a "megkergült" cicák rengeteg bosszúságot okoztak, és csak úgy hullottak az égből /vagy legalábbis a háztetőkről/. A kifejezés először Jonathan Swift-nél jelent meg, ahol már egyértelműen a rossz időre utal.

Let the cat out of the bag - Kibújik a szög a zsákból /vagy legalábbis a macska/

Az igazság kiderítésének bonyolult útjára emlékeztető kifejezés kapcsolatban áll az egykori vásári szokásokkal - nem legnemesebb ügyfélközpontú módszerekkel ugyan - de legalább felidézi a középkor és az ezt követő évszázadok eladóbarát üzletpolitikáját.

A disznótorra éhes vásárló egy ólomzárral lezárt zsákban kapta meg a vásárolt malacot - szigorúan bizalmi alapon. Az illető a legtöbb esetben boldogan hazaszállította a vásárolt árucikket, és szerencsés esetben még később is boldog volt - amennyiben a zsákban valóban malacot talált. Sok esetben azonban a mindenre elszánt és nyereséges vállalkozást futtató eladó egy macskát helyezett a "poke"-nak nevezett zsákba - így a malac helyett a póruljárt vevő csak egy sovány egérkergetőre tehetett szert. /innen eredhet a "buy a pig in a poke"- zsákbamacska /a malac helyett/.

A "Let the cat out of the bag" azt a kellemetlen eseményt szimbolizálja, amikor a rászedett illetőnek "leesett a tantusz", azaz "kiugrott a macska." A kifejezést először a XVIII. században jegyezték fel. It's Greek to me - " Ez számomra kínaiul van" /magyar változat szerint/

William Shakespeare, "Julius Caesar" című darabjában jelent meg először ez a kifejezés:

"Those that understood him smiled at one another and shook their heads; but for mine own part, it was Greek to me".

A népszerű anglicizmus - későn publikált változata ellenére - egészen a Római birodalomig nyúlik vissza - "Graecum est; non potest legi" (It is Greek; it cannot be read). A legendák szerint a görög nyelv nagy bosszúságot okozott a nem nyelvész adottságokkal rendelkező római helytartóknak, mindez természetesen nem intelligencia és nyelvtudás kérdése volt, hanem ezek az iratok olvashatatlan, értelmetlen fogalmakat tartalmaztak.

Touch wood, knock on wood - amerikai - Kopogd le a fán!

Ősi szerencsekívánó szóösszetétel, a legtöbb nyelvben, így a magyarban is fellelhető. A kereszténység kezdeti korszakában - amikor még minden fának lelke és embergyógyító kisugárzása volt - a kopogás és az érintés egy rituális szertartást keltett életre. Egyes források szerint azért éppen a "fa" szerepel boldogságot előidéző szimbólumként, mert a Megváltó keresztje is ebből készült, így egyenesen az isteni kegyelemmel van összefüggésben. Az ír tündérlegendák tanúságai szerint a fatörzsön azért is tanácsos kopogni, mivel a szerencsehozó törpéknek így fejezhetjük ki hálánkat a bennünket ért boldogságért /melyet természetesen ők okoztak nekünk/.
It ain't over till the fat lady sings - kissé szabadon - "még nincs veszve semmi"

A kifejezés az opera műfajával van kapcsolatban, és a műsor végén lévő zenés fináléra utal. Az előadások többségében a történet egy szóló énekesnő műsorszámával zárult, aki - a kifejezés eredetét tekintve nem lehetett nádszálkarcsú, hanem a dívák többségéhez hasonlóan telt idomokkal rendelkezett. Így a kevésbé műértő közönség csupán akkor szabadulhatott, ha a "kövér hölgy" végre befejezte az áriáját - tehát amíg énekelt, nem volt menekvés a teremből. Egyes nyelvészek szerint ez az anglicizmus a sportpályákon is igen gyakran elhangzott: a vesztésre álló csapat szurkolótábora gyakran használta a kifejezést, kitartásra buzdítva a hazai csapatot, és megfélemlítve az ellenség győzelmét galádul ünneplő szurkolótábort.


"once in a blue moon" - magyar megfelelője - ritka mint a fehér holló /tehát valami esemény, jelenség előfordulási esélye a csodával határos./

A "majdnem lehetetlenre" utaló kifejezést a magyar nyelvben a "fehér hollóval" szokták jelölni, az angolok viszont egy különös égistestet, a "kék holdat" használják a ritka dolgok ábrázolására. A kifejezés eredete egészen a XVI. századig nyúlik vissza, a képtelen és abszurd jelenségekre ugyanis ebben az időszakban az alábbi szavakat használták: "They would make men believe ... that the Moone is made of greene chese" - a ritkán előforduló eseményeket pedig a "once in a blue moon" szóösszetétellel jellemezték. 1948-ban Charles Earle Funk megfejtette a kifejezések értelmét: a "zöld sajt" az új teliholdra utal, a kék hold pedig arra a jelenségre, amikor az égitest körvonalai kibontakoznak, és a Föld rávetődő fényében csakugyan kéknek látszik. Ezt a feltevés azonban a legkevésbé sem támasztja alá a kifejezés mai értelmét, mely szerint a "once in a blue moon"- csupán ritkán előforduló jelenségre utalhat. A szokatlan anglicizmus rengeteg bonyodalmat okozott a nyelvészeknek, így számos egymásnak ellentmondó változat született a "kék hold" jelenség magyarázatára. Donald W. Olson és Roger W. Sinnott az asztrológiát hívta segítségül: egy évben összesen 12 alkalommal keletkezett újhold, amelynek a kutatók minden alkalommal egy nevet adtak. Abban az esetben viszont, amikor a 13. égitest is megjelent, a tudósok afféle csodabogárnak, "kék holdnak" bélyegezték. Egy másik lényegesen egyszerűbb magyarázat szerint a hold időként csakugyan kéknek látszik, mivel a levegő felső rétegeibe került piszok szokatlan árnyalatot kölcsönöz neki, az erdőtüzek és vulkáni kitörések következményeként kialakult füstfelhő is közrejátszik a nem mindennapi "design" kialakulásában.

Csatlakozz hozzánk!

Ajánljuk

European Schoolnet Academy Ingyenes online tanfolyamok tanároknak
School Education Gateway Ingyenes tanfolyamok és sok más tanárok számára
ENABLE program Program iskoláknak a bullying ellen
Jövő osztályterme Modern tanulási környezetekről a Sulineten