Anglicizmusok 5.
2002/10/01 16:43
928 megtekintés
A cikk már legalább egy éve nem frissült, az akkor még aktuális információk lehet, hogy mára elavultak.
Tartsatok velünk az anglicizmusok világába, ahol megtudhatjátok, hogy a "kék vér" kifejezés valójában a spanyol nemesek fennhéjázására vezethető vissza, valamint azt, hogy milyen összefüggésben volt a "majom" Napóleon sikertelen csatáival.

Blue Blood - "kék vér" /mint az előkelőség jele/

Bizonyára mindenki hallott már arról, hogy a magukat valamire is tartó arisztokrata családok tagjai felsőbbrendűségük ékes bizonyítékaként, azt állították, "kék vér" folyik az ereikben. A kifejezésben szereplő szín az emberek többségében nem csekély megbotránkozást kelt, mivel látszólag semmilyen összefüggésben nincs a valósággal, a vért ugyanis még a legnagyobb jóindulattal sem lehet kéknek nevezni. A nyelvészek azonban egészen kézen fogható magyarázatot találtak a szokatlan feltevés bizonyítására: az egykori spanyol nemesek rendkívül nehezményezték, ha a helyi társasági szabályokat nem ismerő gyanútlan vendégeik a sötét bőrű, és szerintük alacsonyabb rendű mórokkal hasonlítják össze őket.

A kellemetlen és rangjukra nézve kétségkívül hátrányos azonosítást csak úgy lehetett elkerülni, ha meggyőzik látogatóikat fajuk testi-lelki fennsőbrendűségéről. Nincsenek hiteles források arról, hogy jellembeli kiválóságaikat hogyan bizonyították, fizikális adottságaik érzékeltetéséhez viszont elég volt, ha ráböktek a karjukra, ahol az erek kékes szövedéke látszódott. Míg az alapvetően barna tónusú mórok nem büszkélkedhettek hasonló látványossággal.

A közmondás alapgondolata a dicsekvő nemesek és hiszékeny vendégeik között lezajlott párbeszéd volt. (Azt viszont már senki sem firtatta mi folyik valójában a" kék" erekben.)

He's a big cheese in... - nagy fej valamilyen területen, angol szleng

Ritkán fordul elő, hogy sajthoz hasonlítják a valamilyen területen kiemelkedően teljesítő embert, a XIX. században megjelent szleng szerint azonban még ez is előfordulhat. Legalább ilyen szokatlan, hogy az egyik gyarmat lakosságának csekély angoltudása még a mai napig fellelhető az etimológiai szótárak hasábjain. A nyelvészek fejtegetései szerint az idegen nyelvek tanulásában kezdetben felettébb járatlan indiai honpolgárok összekeverték a "thing" és a "cheese" szavakat . Ennek eredményeként egy harmadik jövevényszó keletkezet: a "chiz", amelyet ők "dolog" értelemben használtak.

A gyarmati korszakból fennmaradt "real chiz" /real thing-nek megfelelő/, a misszionáriusok jóvoltából visszakerült a jó öreg kontinensre, és kialakult a "real cheese" kifejezés, amely valami nagyszerű dologra utal. A XX. század elején a nyelvészetben úttörő amerikaiak szokatlan ám érdekes szóösszetételeket kezdtek el használni a kiemelkedő személyiségek tisztelelére: 1914-ben jelent meg először a "Lardner's Haircut", melyben az olvasók, számos zöldségnévvel kapcsolatos szólást találhatttak: "big bug", "big potato", "big fish" , "big toad". A fentiek alapján a "big cheese" már nem is oly meglepő.

Brass monkey weather - a magyarban kb. ítéletidő

A kifejezés keletkezését máig is homály fedi, a teljes közmondás a következőképpen hangzik: "cold enough to freeze the balls off a brass monkey", amely elnagyolt fordításban arra utal, hogy "annyira hideg van, hogy az ágyúgolyók /itt: "balls"/ megfagynak, és ezáltal kiesnek az ágyúcsőből" /a brass "monkey" - nem majomra, hanem fegyverre utal/.

Néhány nyelvész szerint a szólás a napóleoni háborúk dicső korszakáig vezethető vissza. A csata jövendőbeli dicsőségét bizonyítani szolgáló ágyúgolyókat ugyanis piramis alakban felhalmozták egy rézlemezen. A kutatók úgy vélték különösen hideg idő esetén, /amely minden bizonyára gyakran előfordult, mivel a harctéren még a legbátrabbakban is megfagyott a vér/ a lövedékek megfagytak, és méretük ezáltal kisebbedett. Ennek a baljós eseménynek köszönhetően az ágyúgolyók kigurultak a csőből, csúfos és megszégyenítő vereséget okozva a francia csapatoknak.

A fenti állítás azonban sajnos nem állta meg a helyét az újra meg újra megújuló kutatások kereszttüzében: ennek, az ellenlábas nyelvészek szerint két igen nyomós oka is van. A harcokban résztvevőkkel már egyik szakértőnek sem volt lehetősége találkozni, így nincs bizonyíték arra, hol és milyen alakzatban tárolták az ágyúgolyókat, egy másik, ám korántsem megvetendő tudományos feltevés szerint, viszont a vasból készült lövedékek nem képesek még a legkegyetlenebb hideg hatására sem annyira összemenni, hogy egy napóleoni csatavesztést nyugodt szívvel rájuk lehessen fogni. Sajnos, úgy tűnik, volt valami összefüggés a harcok elvesztésének stratégiai magyarázata és a "brass monkey weather" között, a parancsnoknak mindenesetre megvolt a saját változata.

Csatlakozz hozzánk!

Ajánljuk

European Schoolnet Academy Ingyenes online tanfolyamok tanároknak
School Education Gateway Ingyenes tanfolyamok és sok más tanárok számára
ENABLE program Program iskoláknak a bullying ellen
eBiztonság Minősítés Minősítési rendszer oktatási intézményeknek
Jövő osztályterme Modern tanulási környezetekről a Sulineten