Árpád-házi szentjeink - Szent László
Kormos Edit
2007/12/16 17:36
1845 megtekintés
A cikk már legalább egy éve nem frissült, az akkor még aktuális információk lehet, hogy mára elavultak.
Honalapító őseink a kereszténység felvételével megtették az első lépést, hogy világi és spirituális értelemben is elismertessék a születő magyar államot. Magyar szenteknek azonban igencsak híján voltunk...

Legkedveltebb magyar szentünk László király. Személyében ötvöződött a szent, a lovag és király képe. Ő volt maga a keresztényi hős ideálja, a hitet kardjával védelmező "miles Christi" (= Krisztus katonája) és a hitében élen járó "athleta Christi" (= Krisztus bajnoka). Már életében szentként tisztelték, s számos csodát tulajdonítottak neki, sőt mások csodáit is volt, hogy végül az ő személyéhez fűzte a hagyomány.

1046-ban Lengyelországban született László I. Béla király és Richéza, II. Miciszláv lengyel király leányának gyermekeként. Trónralépését megelőzően bátyja Géza uralkodott. László királyunknak két feleségtől született gyermeke. Első asszonya, aki minden bizonnyal egy magyar főúri család sarja lehetett, korán elhalt, s egy kislányt hagyott maga után. Második felesége Rheinfeldi Rudolf leányát, a német Adelhaid volt, akitől szintén egy leánya született, a kis Iréne. Ez utóbbi lányka később a görög császár felesége lett. Az ügyes és körültekintő házasodási stratégiának köszönhetően a magyar királyt a korabeli Európa szinte minden nagyhatalmához rokoni szál fűzte.

László király válságos korszakban került a trónra, s uralkodása sorsdöntő fordulatot hozott a nemzet történelmében. Sikerült ugyanis megszilárdítania hatalmát, s ügyes taktikával elhárítani mind a belső, mind pedig a külső viszályokat. Egy korabeli krónika így nyilatkozott László király erényeiről: "...föl van ruházva a tökéletes virtusokkal, hite szerint katolikus, kiváltképpen kegyes, bőkezű adakozó, szeretettel teljes. Úgy ragyogott föl, mint köd közepette a hajnali csillag, mely elűzi a homályt; és miképpen a telihold világol a maga napjaiban, vagy amiképpen a nap ragyog: fény lett népének közepette.''Szövetségesekre pedig igencsak szüksége volt a nagyhatalmi harcok közepette... ne szaladjunk azonban ennyire előre: lássuk, hogyan jutott el egyáltalán László a magyar trónig! Gyermekkorától szemtanúja a testvérharcnak András király és László apja, Béla herceg között, valamint annak a viszálynak is, ami Salamon király és László testvérbátyja, Géza között zajlott.

Korán meg kellett edződnie az élet iskolájában, ami azonban hasznos előkészületnek számított éles konfliktusoktól bizony nem mentes uralkodói éveire.Vitézségéről is legendák szóltak még herceg korából. Salamon uralkodásának évei alatt fekete kunok törtek be Kelet-Magyarországra, s az ifjú László bátran kivette részét a Kerlés melletti győzelemből. Ebben az ütközetben történt az ominózus eset a kun vitéztől megszabadított vakmerő magyar leányról. Fontos szerepet játszott azonban a mogyoródi ütközetben is, ahol kardjával segítette Géza trónra jutását.Bátyja halála után László került a trónra, holott Salamon még élt ekkor.

László herceg igen népszerű volt a nép körében: benne látták a magyarok jövőjének letéteményesét, aki szilárd, békés és szépen gyarapodó országot teremt a zűrzavarból. Lévén ő maga is békességet kívánt a magyar hazának, nem akarta megkoronáztatni magát, hogy Salamonra szállhasson jog szerint a hatalom. A nép azonban őt támogatta.Folytatjuk...

Csatlakozz hozzánk!

Ajánljuk

European Schoolnet Academy Ingyenes online tanfolyamok tanároknak
School Education Gateway Ingyenes tanfolyamok és sok más tanárok számára
ENABLE program Program iskoláknak a bullying ellen
Jövő osztályterme Modern tanulási környezetekről a Sulineten