Arról, hogy mi az Örkény: Az Egypercesekről és a groteszk tanításáról
2013/05/23 15:40
2284 megtekintés
A cikk már legalább egy éve nem frissült, az akkor még aktuális információk lehet, hogy mára elavultak.

Örkény István neve sokak számára egyet jelent a groteszkkel. A groteszk stílusminősítésre és komikumfajtára legtöbbször az Egyperces novellák közül választunk illusztrációt, és fordítva, az Egypercesek elemzéséhez legfőbb kulcsunk a groteszk fogalma. Azonban mindkét esetben leszűkítünk egy-egy széles jelentéstani játékteret, amelyeket jobban kihasználva fontos ismeretekkel és készségekkel gazdagíthatnánk diákjainkat.

orkeny

Groteszk, mindenütt

Amikor gimnáziumban a groteszk stílusminőséget és egyszersmind a komikum egyik fajtáját tanítjuk, illusztrációul számtalan példát találhatunk irodalmon kívül-belül, régen és most. A görög mitológia viszolyogtató külsejű szatírjai gyönyörű dallamokat játszanak sípjaikon; Molière csúnya, öreg és fösvény Harpagonja a szép és fiatal Mariannának udvarol; a hírportálon a családi tragédiáról szóló hírt egy párkereső oldal reklámja szakítja meg. Fontos foglalkoznunk a groteszkkel: körülvesz minket, az életünk része, irodalomórán pedig lépten-nyomon belebotlunk valami groteszk motívumba. Mégis, groteszkkel legtöbbször Örkény István művészetével összefüggésben foglalkozunk, és az előbbi (bízvást a végtelenségig bővíthető) példasort esetleg kapcsolódó témakörökként kezeljük. Örkényi és groteszk: egymás szinonimái. Vagy mégsem ennyire egyszerű a képlet?

A groteszk tanításának kihívásai; a fogalom összetettsége

Nem, nem ennyire egyszerű. És nemcsak azért nem, mert ha a tanár ilyet kérdez, akkor a diák gyanakodhat: biztos nem mondtam el mindent. A tetszetős axiómában két fogalmat mindenképpen tisztázni kell (már ha a szinonima fogalmával nincsenek problémáink): mi az, hogy örkényi, és mi az, hogy groteszk. A második kérdésre talán könnyebb válaszolni, érdemes azzal kezdeni. A groteszk rendkívül komplex fogalom, A szöveg vonzásában I – Bejáratok című tankönyv szövege szerint „ötvözet”. A tankönyv így fogalmaz: a groteszk „olyan esztétikai minőség, amelyben a komikum mellett más esztétikai minőség is szerepet kap”, és ezen minőségek feszültséget keltenek. Igen ám, de mi az, hogy esztétikai minőség, és mi az a komikum? A tanár egyre jobban belebonyolódik a magyarázatokba, még akkor is, ha az „esztétikai minőség” kategória helyett a kategória elemeit hozza fel példaként: hogy szép és rút, alantas és fenséges stb.

Egy összetett fogalmat az értelmezés érdekében érdemes elemeire bontani; illetve ezekkel az elemekkel még az előtt foglalkozni, hogy előkerül a fő fogalom, jelen esetben a groteszk. A fent idézett tankönyv is így építkezik: tanítja és példákkal illusztrálja a komikum fajtáit, nevezetesen a humort, a szatírát és az iróniát, majd megvizsgálja őket akkor, amikor együttesen jelentkeznek, és ekkor, ennek kapcsán tér rá a groteszkre. Ehhez a fogalomhoz komoly előtanulmányok szükségesek.

Örkény István Egyperceseinek befogadhatósága

Ha értjük, nagyjából mit jelent a groteszk, akkor van egy kulcsunk Örkény István műveihez, pontosabban: eddig egyetlen kulcsunk van Örkény bizonyos műveihez. Az idén százegy éve született, mára kanonizált dráma- és prózaíró Egyperceseit szívesen használjuk magyarórán, hiszen rövidek, áttekinthető terjedelműek, és általában egyetlen szituációra épülnek – vagyis kényelmes velük foglalkozni. Vajon ezt a diákok is így gondolják? A tapasztalatok szerint nem: Örkény nem egyszerű téma. Olyan sűrített szövegek ezek, amelyek egyrészt megfelelő fokú előképzettséget igényelnek, másrészt megfelelő fejlettségű intellektust; e kettő általában életkor függvénye is.

A klasszikus In memoriam dr. K. H. G. például nemcsak beszélgetés, amely olyan váratlanul végződik emberhalállal, hogy tragikusnak nem, inkább abszurdnak nevezhető; ez az egyperces novella kommunikációs képtelenségről és a hatalomnak való nyomasztó kiszolgáltatottságról is szól. Vagy a műértelmezéssel egy időben, vagy még előtte kell, hogy a diákok találkozzanak azokkal a motívumokkal, amelyek az Egypercesekben sűrítetten vannak jelen. De nem árt időt szánni az abszurd logika, valamint a fent már említett szatíra és irónia elemzésére, működésére sem.

Gyártsunk Egyperceseket!

Igazán azonban úgy tudjuk élővé tenni ezeket a szövegeket, ha a diákok maguk tapasztalják meg, hogy mennyire a mindennapjaink része a groteszk. Hiszen az Egypercesek is mindennapi helyzetekből, motívumokból építkeznek, noha fonák módon. Legyen az egy szerelmesek között zajló beszélgetés, egy hivatalos levél, egy újságcikk vagy egy író lelkiállapota: a megszokott, ismert szituáció mindig magában hordoz valami szokatlant, ellentmondásost vagy megdöbbentőt. Hívjuk fel erre a diákok figyelmét: lássanak a sorok közé, ismerjék fel a mindennapok abszurditását!

Rendkívül szórakoztató feladat mindennapi beszélgetések, helyzetek gyűjtése, amit aztán kreatívírás-gyakorlatként valami teljesen szokatlan nézőpontból vethetnek papírra. Például: áruházi reklamáció a kérdéses tárgy szemszögéből; esetleg: iskolai folyosóbeszélgetés – ám a kimondott szavak helyett csak a gondolatok megjelenítésével. A nézőpont változatásán kívül tehetünk a történetbe apró logikai hibát, megváltoztathatjuk a díszletet vagy éppen az egyik szereplőt is kicserélhetjük valami váratlan karakterre. A lényeg: hangsúlyozzuk a mindennapi helyzet különlegességét, groteszkségét, abszurditását.

Az Egypercesek elemzése összetett intellektuális feladat. Megfelelő eszközökkel azonban e művek értelmezési kísérletein túl a diákok azt gyakorolhatják, hogyan értelmezhetők a világ jelenségei különböző szempontból, és hogyan tárható fel a felszíni látszólagos rend alatt megbúvó mélyszerkezet.

Örkényről még többet 

Az író születésének századik évfordulójára létrehozott honlap

További egypercesek Mácsai Pál előadásában

A szövegben idézett tankönyv: Arató László, Pála Károly: A szöveg vonzásában I. – Bejáratok – Irodalom. Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 2006

Kerek Roland cikke

Csatlakozz hozzánk!

Ajánljuk

European Schoolnet Academy Ingyenes online tanfolyamok tanároknak
School Education Gateway Ingyenes tanfolyamok és sok más tanárok számára
ENABLE program Program iskoláknak a bullying ellen
eBiztonság Minősítés Minősítési rendszer oktatási intézményeknek
Jövő osztályterme Modern tanulási környezetekről a Sulineten