Az arab matematika
Tarcsay Tamás
2007/11/07 08:00
2201 megtekintés
A cikk már legalább egy éve nem frissült, az akkor még aktuális információk lehet, hogy mára elavultak.
Az arabok a számtant az indusoktól, a geometriát a görögöktől tanulták. Sok görög matematikai munka a nyugatnak csak arab fordításában maradt meg. Az úgynevezett arab számjegyek indiai eredetűek, de az arabok révén kerültek birtokunkba.

Muhammad ibn Musa Al-Khwarizmi

Muhammad ibn Musa Al-Khwarizmi

A hindu számokról írott könyvében a tízes számrendszerű számírás törvényszerűségeivel foglalkozik. A helyreállítás és az egyszerűsítés című munkájában az algebra tudományágának alapjait tárgyalja. A másodfokú egyenleteket teljes négyzetté alakítással oldja meg, és geometriai interpretációt is ad hozzá. Az előjeles számokkal való műveletvégzéssel is foglalkozikA hindu számokról írott könyvében a tízes számrendszerű számírás törvényszerűségeivel foglalkozik.

Abu Kamil Shuja ibn Aslam ibn Muhammad ibn Shuja

Ő volt az az arab matematikus, aki először foglalkozott többismeretlenes egyenletekkel. Érdekes az, hogy az algebrai azonosságokat csak szavakban fogalmazta meg.

Al-Sabi Thabit ibn Qurra al-Harrani

Al-Sabi Thabit ibn Qurra al-Harrani

A görög művek fordításának megszervezője. A legfontosabbat ő maga fordította le. Képletet adott barátságos számok előállítására és megadta a Pitagorasz-tétel egyfajta általánosítását. A Thabit(Szábit)-tétel így szól: Ha az ABC háromszög AB oldalának olyan pontjai D és E, melyekre ACB< = CDA< = CEB< teljesül, akkor

A barátságos számokkal kapcsolatos megállapításai is ismertek.A barátságos számokkal kapcsolatos megállapításai is ismertek.

Mohammad Abu'l-Wafa Al-Buzjani

Ő is fordította a görög klasszikus matematikusok műveit. Könyvet írt az aritmetikáról a gyakorlati szakemberek számára. A kétszeres és a félszögekre vonatkozó addíciós tételek bizonyítása tőle származik. Mind a hat szögfüggvényt használta és táblázatokat is készített róluk.

Abu Arrayhan Muhammad ibn Ahmad al-Biruni

Abu Arrayhan Muhammad ibn Ahmad al-Biruni

Ő vezette be a szögfüggvények ábrázolására az egységsugarú kört, amit ma is használunk a középiskolai matematikaoktatásban is. A szabályos 9-szög szerkesztése kapcsán jutott el a cos 3α-ra vonatkozó addíciós tételhez, és ebből következően az -ra vonatkozó addíciós tételhez, és ebből következően az

egyenlethez, melynek egy közelítő megoldását is megtalálta egyenlethez, melynek egy közelítő megoldását is megtalálta (x = 1.8709129).(x = 1.8709129).

Omar Khayyam

Omar Khayyam

Matematikusként, költőként csillagászként és filozófusként is ismert volt. A harmadfokú egyenletek megoldását a kúpszeletek metszésének vizsgálatával kapcsolta össze. Törekedett a racionális számok fogalmának kialakítására, de az irracionális számok közelítésére is adott eljárásokat, ezzel megteremtve annak lehetőségét, hogy azokat is számnak lehessen tekinteni.   Foglalkoztatta az euklideszi párhuzamossági axióma kérdése is. Matematikusként, költőként csillagászként és filozófusként is ismert volt. A harmadfokú egyenletek megoldását a kúpszeletek metszésének vizsgálatával kapcsolta össze. Törekedett a racionális számok fogalmának kialakítására, de az irracionális számok közelítésére is adott eljárásokat, ezzel megteremtve annak lehetőségét, hogy azokat is számnak lehessen tekinteni.   Foglalkoztatta az euklideszi párhuzamossági axióma kérdése is.

Ghiyath al-Din Jamshid Mas'ud al-Kashi

Ghiyath al-Din Jamshid Mas'ud al-Kashi

Egy nagyon sok oldalú szabályos sokszög kerületének meghatározása közben minden korábbinál jobb közelítést adott a 2Egy nagyon sok oldalú szabályos sokszög kerületének meghatározása közben minden korábbinál jobb közelítést adott a 2π számra. számra.

A témával foglalkozó web-oldalak

Csatlakozz hozzánk!

Ajánljuk

European Schoolnet Academy Ingyenes online tanfolyamok tanároknak
School Education Gateway Ingyenes tanfolyamok és sok más tanárok számára
ENABLE program Program iskoláknak a bullying ellen
Jövő osztályterme Modern tanulási környezetekről a Sulineten