Az érettségi vizsgára való készülést segítő könyvek
Tarcsay Tamás
2006/01/30 12:01
3780 megtekintés
A cikk már legalább egy éve nem frissült, az akkor még aktuális információk lehet, hogy mára elavultak.
Rohamosan közeledik az érettségi vizsgák ideje. Ennek köszönhetően egyre több, a felkészülést segíteni szándékozó kiadvány jelenik meg. Ezek közül mutatunk be most hármat.

Fröhlich Lajos: Alapösszefüggések matematikából (középszint)

A középszintű érettségi vizsga matematikából optimális esetben csak írásbeli megmérettetést jelent, és ott feladatokat kell megoldani. Miért van szükség egy ilyen, alapvető összefüggéseket tartalmazó könyvre a készüléshez? Ahhoz, hogy a feladatok megoldásával boldogulni tudjunk, ismerni kell a középiskolában tanult matematikai fogalmakat, azok tulajdonságait. Ezek vannak összegyűjtve ebben a kötetben. A könyv első részében a matematika fogalmi rendszerének felépítéséről olvashatunk. Ezután a szerző sorra veszi a középszintű érettségi vizsga anyagában szereplő tudományágakat (halmazelmélet, matematikai logika, kombinatorika, számelmélet, algebra, analízis, geometria, trigonometria, statisztika és valószínűségszámítás).

Mindegyikhez kapcsolódva megadja a középiskolában tanítható alapfogalmakat, axiómákat. A definiált fogalmak pontos meghatározásai és a tanult tételek is megtalálhatók a kiadványban. A kötet írója érezhetően a legfontosabbnak a közérthetőséget tartja, ezért a precíz, matematikai meghatározások mellett magyarázó megjegyzéseket is közöl. Ahol szükségét érzi, ott a tananyag minél jobb elsajátítását példákkal is segíti. Ha feladatgyűjteményekkel együtt használjuk, akkor ez a könyv jó eszköze lehet a középszintű érettségi vizsgára való készülésnek, felkészítésnek.

Tóth Julianna, Fröhlich Lajos, Ruff János: 15 próbaérettségi matematikából (középszint - írásbeli)

Ebben a kötetben a középszintű érettségi vizsga feladatsoraihoz hasonlók találhatók. Részletes magyarázatokkal ellátva közlik a feladatok megoldásait is. A könyv bevezető részében a középszintű írásbeli érettségi vizsgára vonatkozó tudnivalókat olvashatjuk. A vizsgára készülők tanácsokat, korábbi tapasztalatokra épülő, jól hasznosítható ötleteket is kapnak. Ezek után 15 feladatsor következik, majd a nagyon részletes megoldásokat adják közre a szerzők. Ezeknek a megoldásoknak áttanulmányozásával előremutató tudást is szerezhetnek az olvasók. A közölt feladatokat változatos módon használhatjuk fel a tanulásban, de az bizonyos, hogy néhány feladatsort érdemes félretenni a felkészülés végére. Ekkor stopperóra mellet, a rendelkezésre álló időkeretben kell megoldani őket.

Fröhlich Lajos, Ruff János, Tóth Julianna: 15 próbaérettségi matematikából (emelt szint - írásbeli)

Az emelt szintű matematika érettségi vizsga írásbeli részén várható feladatsorokhoz hasonlókból szerepel tizenöt darab ebben a kötetben. Ez a kiadvány felépítésében, szerkezetében teljesen hasonló szerkezetű, mint az előző, azzal a különbséggel, hogy nagyobb, magasabb nehézségi szintű anyagot ölel fel.

Csatlakozz hozzánk!

Ajánljuk

European Schoolnet Academy Ingyenes online tanfolyamok tanároknak
School Education Gateway Ingyenes tanfolyamok és sok más tanárok számára
ENABLE program Program iskoláknak a bullying ellen
Jövő osztályterme Modern tanulási környezetekről a Sulineten