Az eszmecsere új formái
2004/11/05 10:31
1091 megtekintés
A cikk már legalább egy éve nem frissült, az akkor még aktuális információk lehet, hogy mára elavultak.
Az új Információs és kommunikációs technológiák arra hivatottak, hogy fontos szerepet töltsenek be a kultúrák közötti párbeszédben. Sok, jelenleg futó kezdeményezés próbálja meg az Internetet és más médiumokat a különböző társadalmi csoportok közötti párbeszéd szolgálatába állítani. Az alábbiakban néhány kezdeményezést mutatunk be röviden, és ismertetjük az IKT adta lehetőségekkel kapcsolatos kétségeket is.
 • A Voices of Youth az UNICEF kezdeményezése, mely a vélemények cseréjére teremt lehetőséget. A világ minden fiatalja számára nyitva álló online fórumokon a résztvevők különböző kérdéseket vitathatnak meg, így például a gyermekjogok problémakörét.
 • Stockholm Challenge egy hálózat, amely olyan projekteket segít és népszerűsít, melyek az új technológiákat az életminőség javításának szolgálatába állítják. A site bemutat olyan kezdeményezéseket, melyek az IKT-t használják föl a kulturális örökség megőrzésére, közösségek és országok közötti információcsere segítségével.
 • A European Kids elnevezésű olasz site egy aktív kommunikációs hálózatot hozott létre európai, ázsiai és ausztrál iskolák között.

Ezek és sok más kezdeményezés azt mutatja, hogy az Internet számos lehetőséget kínál a különböző kultúrák közötti párbeszéd megvalósítására. Ugyanakkor a résztvevők összehozása nem azonos a valódi párbeszéd létrehozásával. Az új technológiák hatalmas kapacitása sokszor kárba vész.

Ebben a problémakörben számos kérdés merül föl:

 1. Van-e az Internetnek olyan sajátos tulajdonsága, mely megkönnyítheti a kultúrák közötti párbeszédet? Melyek ezek a tulajdonságok?
 2. Növelhetik-e az Internet hozzáférési lehetőségek közötti különbségek a társadalmi csoportok közötti különbségeket?
 3. Az Internetre mint a kultúrák közötti párbeszéd eszközére tekintünk, de fennálhat-e annak a veszélye, hogy az Internet végül egységesíti azokat a kultúrákat, melyek rajta keresztül kapcsolatba kerülnek egymással?
 4. Az Internet mindenki számára lehetővé teszi, hogy saját tartalmat hozzon létre. Ez megkönnyíti a különböző vélemények, nézőpontok és kultúrák megismerését. Kérdés, hogy a valóságnak végtelen számú nézőponttá való széttöredezése valóban megkönnyíti-e a kultúrák közötti párbeszédet, vagy ennél valami sokkal bonyolultabb dologgá válik?
 5. Segít-e az Interneten található információk hatalmas mennyisége és sokszínűsége felépíteni egy kultúra elemeit, vagy ez a tudás olyan töredezett, hogy a valóság csak egy kis szegletébe enged bepillantást?
 6. Túl nagy reményeket fűzünk-e az Internet adta lehetőségekhez, mint a kultúrák közti dialógus megteremtésének eszközéhez? Nem bízzuk-e olyan problémák megoldását az Internetre, melyeket mi magunk nem tudunk megoldani?
 7. Sokszor elhangzik, hogy az Internet lehetőséget biztosít a nem verbális kommunikáció (képek, hangok) számára, kiküszöbölve a nyelvi nehézségeket, és ezzel megkönnyítve a kultúrák közti kapcsolatot. Létezik-e olyan valós példa, mely ezt az állítást alátámasztja?

Kép forrása

 • www.ti.com

Csatlakozz hozzánk!

Ajánljuk

European Schoolnet Academy Ingyenes online tanfolyamok tanároknak
School Education Gateway Ingyenes tanfolyamok és sok más tanárok számára
ENABLE program Program iskoláknak a bullying ellen
Jövő osztályterme Modern tanulási környezetekről a Sulineten