Az európai foglalkoztatás eszköz- és intézményrendszere
Farkas László
2004/01/31 00:02
2285 megtekintés
A cikk már legalább egy éve nem frissült, az akkor még aktuális információk lehet, hogy mára elavultak.
PES, EURES és ami mögöttük van

Állami Foglalkoztatási Szolgálatok (Public Employment Sevice - PES)

Az Európai Unió Állami Foglalkoztatási Szolgálatai egy olyan hálózatot jelentenek, ahol több, mint 5000 munkaügyi hivatal és több, mint 100000 munkatárs segíti a munkavállalókat és a munkaadókat különféle szolgáltatásokkal. Ugyan az egyes államok Foglalkoztatási Szolgálatai más és más struktúrák szerint működnek, feladatuk azonban ugyanaz, közös: információkkal, állásközvetítéssel és különféle aktív támogatássokkal hozzájárulni a munkaerőpiac keresletének és kínálatának kiegyenlítéséhez:

- az állami szervezetek helyi, nemzeti és európai szinten megkönnyítik a hozzájuk fordulók számára a munkaerőpiacra jutást. Itt az állásajánlatokról és az álláskeresőkről szóló részletes információkat és a keresést segítő szolgáltatások széles palettáját kell megemlíteni.

- ahol az álláskínálat nem elegendő, vagy nem megfelelő, hogy az álláskeresőket kiközvetítsék, a foglalkoztatási szolgálatok személyre szabott szolgáltatásokat nyújtanak. Gondoskodnak róla, hogy az álláskereső megfelelő és elegendő támogatást kapjon az álláskereséshez, ösztönözik, valamint hitelt érdemlő információk állnak rendelkezésre.

- a munkaadók számára is számtalan szolgáltatást kínálnak, amelyek segítik az igényeik és a munkaerő-piaci feltételek közötti közvetítést. Ezeket a szolgáltatásokat a munkaadók képviselőivel való partneri kapcsolat során alakítják ki, hogy a munkaerő munkaerő-piaci integrációjának gazdaság és társadalmi céljait elérjék.


Európai Foglalkoztatási Szolgálat (European Employment Service - EURES)

Az Állami Foglalkoztatási Szolgálatok együttműködése európai szinten igen aktív, aminek az a célja, hogy szolgáltatási kínálatukat javítsák. EURES partnerként működnek, hogy az európai munkaerőpiacon megkönnyítsék a nemzeti határokat átlépő mobilitást és ebben a minőségében európai kapujában ennek kulcsszerepe van.

A rendszer alappillérei: az EURES-tanácsadók, az adatbázisok és az informatikai rendszer.

Az EURES céljai:
- informál és tanácsadást biztosít a munkalehetőségekről és a mobil munkaerő számára az élet- és munkakörülményekről az EGT országokban,
- segítséget nyúlt a munkaadóknak más országokbeli munkások toborzásához,
- különleges tanácsadást és útmutatást biztosít munkaadóknak és munkavállalóknak a határmenti régiókban
Európai Foglalkoztatási Szolgálat (European Employment Service - EURES)

Az Állami Foglalkoztatási Szolgálatok együttműködése európai szinten igen aktív, aminek az a célja, hogy szolgáltatási kínálatukat javítsák. EURES partnerként működnek, hogy az európai munkaerőpiacon megkönnyítsék a nemzeti határokat átlépő mobilitást és ebben a minőségében európai kapujában ennek kulcsszerepe van.

A rendszer alappillérei: az EURES-tanácsadók, az adatbázisok és az informatikai rendszer.

Az EURES céljai:
- informál és tanácsadást biztosít a munkalehetőségekről és a mobil munkaerő számára az élet- és munkakörülményekről az EGT országokban,
- segítséget nyúlt a munkaadóknak más országokbeli munkások toborzásához,
- különleges tanácsadást és útmutatást biztosít munkaadóknak és munkavállalóknak a határmenti régiókban


EURES a határmenti régiókban

Az EURES különösen fontos szerepet játszik a határmenti régiókban, ahol különböző szervezeteket, foglalkoztatási szolgálatokat, szociális partnereket, és helyi szerveket egyesít. Jelenleg 20 határon átnyúló EURES partnerség létezik, és a Bizottság vizsgálja további ilyen partnerségek létrehozásának lehetőségét is. 2000-ben Svédország és Finnország között jött létre partnerség. 2001-ben a helyi partnerek kérésére megvalósíthatósági tanulmányt készítettek Alantejo, Algarve (Portugália), valamint Andaluzia és Estremandura (Spanyolország) régiók partnerségről. A szabad mozgásról szóló az Unió és Svájc között létrejött kétoldalú megállapodás életbe lépésével Svájc is az EURES partnerség tagjává vált.
Fokozott figyelmet fordítanak az EURES határokon átnyúló partnerségei, valamint az Interreg program közötti együttműködésre is. Mivel az Interreg fontos szerepet játszik a munkaerőpiac integrációja, valamint a szociális kirekesztés elleni küzdelem tekintetében, így speciális rendelkezéseket hoztak az EURES partnerségeket illetően. A határon átnyúló partnerségek Interreg projektekben történő részvétele egyre jelentősebb Európa szerte. Az EURES tanácsadók a Leonardo da Vinci projektben is aktívan részt vesznek.

Az elmúlt időszakban sokat fejlődött az EURES a határokon átnyúló munkaerőpiaccal foglalkozó fórum szerepe is. Ennek keretében összehasonlító tanulmányokat végeztek a munkaerőpiacról, melyek információt nyújtanak azon munkavállalók és vállalatok számára, akik határaikon kívül szeretnének munkát vállalni, vagy vállalatot alapítani. A szociális partnereket is bevonták a határmenti területek munka és életminőségét bemutató kiadványok készítésébe és a határmenti foglalkoztatási területeken közös programokat hajtottak végre a szervezetek közötti tapasztalatcsere terén.

EURERS tanácsadók

Az EURES tanácsadók több nyelvet beszélő munkaközvetítők, pályaorientációs tanácsadók, akik ismerik az egyes országok munkanélküli-ellátási, szociális biztonsági és munkajogi rendszerét.

Az EURES tanácsadók az EURES hálózat motorjai, mert ők szolgáltatják az információt, és egyaránt segítséget nyújtanak a munkáltatóknak és a munkavállalóknak. Az Európai Gazdasági térségben jelenleg 600 EURES tanácsadó dolgozik. Az EURES tanácsadók helyi és regionális szinten koordinálják az EURES szolgáltatásokat.
Az EURES-tanácsadók képzett szakemberek, akik az európai munkaerőpiac iránt érdeklődő munkavállalóknak és munkaadóknak háromféle szolgáltatást nyújtanak: információt, tanácsadást és közvetítést. Speciális szaktudásuk gyakorlati, jogi és igazgatás-technikai természetű.

A kis- és közepes vállalatok számára speciális know-how-t keresnek, személyes szolgáltatást nyújtanak, hogy az európai munkaerőpiac könnyebben hozzáférhetővé legyen.

Az EURES tanácsadók a munkaerőpiac specialistái hazai és nemzetközi értelemben. Feladataikat egy állam Foglalkoztatási szolgálatában látják el az EURES-hálózat partnerszervezeteivel együttműködve.


Hasznos intenet címek

www.europa.eu.int/eures
www.europa.eu.int/public-services
www.itd.hu/hun/euroinfo
www.business2hungary.hu
www.kulugyminiszterium.hu
www.gkm.hu/gk/index_.eu
www.europa.eu.int/eures/index.jsp
www.aszf.hu

A cikk a Nemzeti Felnőttképzési Intézet támogatásával
az EU Munka-körök programsorozat részeként jelenik meg.

Csatlakozz hozzánk!

Ajánljuk

European Schoolnet Academy Ingyenes online tanfolyamok tanároknak
School Education Gateway Ingyenes tanfolyamok és sok más tanárok számára
ENABLE program Program iskoláknak a bullying ellen
Jövő osztályterme Modern tanulási környezetekről a Sulineten