Az Európai Közösség
2003/03/11 10:53
2532 megtekintés
A cikk már legalább egy éve nem frissült, az akkor még aktuális információk lehet, hogy mára elavultak.
Az 1945 és 1950 közötti időszak volt az, amelyben kialakultak az európai integráció első intézményes formái. 1948-ban - az amerikai Marshall-terv koordinálására - jött létre a mai OECD elődje, az Európai Gazdasági Együttműködési Szervezet, egy évvel később pedig az Európa Tanács.

1950-ben született meg - eredetileg a fegyvergyártáshoz nélkülözhetetlen iparágak ellenőrzése céljából - az úgynevezett Schumann-terv, melynek alapján a Benelux-országok, Franciaország, az NSzK és Olaszország részvételével 1951 áprilisában megalakult az Európai Szén- és Acélközösség (ESZAK).1957 március 25-én a Hatok létrehozták az Európai Gazdasági Közösséget (EGK), és az Európai Atomenergia Közösséget (EURATOM). E három szervezet intézményeit 1967-ben vonták össze, amikor is kialakult a jelenlegi Európai Közösség intézményrendszere.

Az Európai Közösség fejlődése két irányban haladva érzékelhető. Egyfelől egyre több jogterület kerül át közösségi szintre a nemzetállami hatáskörből, és így a Közösség gazdasági, társadalmi, politikai arculata is egyre egységesebbé válik. E folyamat eredményeként a tagországok piacainak összessége mindinkább egységes, és belső határoktól mentes piacként működik.

A másik irány az, hogy a Közösség folyamatosan bővül. 1973-ban csatlakozott Dánia, az Egyesült Királyság és Írország. 1981-ben Görögország, 1986-ban pedig Portugália és Spanyolország, majd 1989-ben - a német újraegyesülés után - a volt NDK területe. Az EFTA országok 1995. évi csatlakozása nyomán a most már Európai Uniónak nevezett formációnak 15 tagja lett.

Ez a tizenöt ország összesen mintegy 370 millió lakossal rendelkezik. Az Unió jogilag 1993 január 1-én létrejött egységes piacán a személyek, áruk, a tőke és a szolgáltatások mozgását alapvetően semmi sem korlátozza. Az Európai Unió jogi alapjait jelenleg öt alapvető szerződés biztosítja: a három közösséget létrehozó alapokmány, valamint az Egységes Európai Okmány és a Maastrichti Szerződés. Vitás kérdésekben a Luxemburgban működő Európai Bíróság dönt.

Az alapszerződésekben megfogalmazott célok megvalósítása érdekében a tagországok szuverenitásuk egy részét fokozatosan az Unió intézményeire ruházzák át. A célok végrehajtása érdekében közös politikát jelöl ki (pl. a vám, a mezőgazdaság, a kutatás, a technológia transzfer, a regionális fejlesztés, az energia, infrastruktúra és szociálpolitika területén), megvalósításukat pedig közös programokkal segíti elő.

Csatlakozz hozzánk!

Ajánljuk

European Schoolnet Academy Ingyenes online tanfolyamok tanároknak
School Education Gateway Ingyenes tanfolyamok és sok más tanárok számára
ENABLE program Program iskoláknak a bullying ellen
Jövő osztályterme Modern tanulási környezetekről a Sulineten