Az Európai Unió eLearning programja (2004 - 2006)
Ferenczi Anita
2004/07/13 10:55
2104 megtekintés
A cikk már legalább egy éve nem frissült, az akkor még aktuális információk lehet, hogy mára elavultak.
Az eLearning program újabb lépést jelent egy olyan elképzelés megvalósításának irányában, melyben a technológia segíti az élethosszig tartó tanulást. A program olyan területekre vonatkozóan tartalmaz terveket, melyek kiemelkedően fontosak az európai oktatás és szakképzés modernizációja szempontjából.

A programnak négy alapvető eleme van

  1. A számítógépes készségek terjedésének elősegítése. A program ezen része ösztönzi olyan új készségek és tudás megszerzését, melyekre mindannyiunknak szüksége van a személyes és a szakmai fejlődéshez, valamint az információs társadalomban való hatékony részvételhez. Ez a pont hangsúlyt fektet az IKT tanuláshoz való hozzájárulására, különösen azok számára, akik lakóhelyük, szociális-gazdasági helyzetük illetve speciális igényeik miatt nehezen férnek hozzá a hagyományos oktatáshoz és szakképzéshez.
  2. Európai virtuális egyetemek. E pont elsődleges célja, hogy egy virtuális dimenzióval bővítse az együttműködést az európai felsőoktatásban azáltal, hogy ösztönzi új szervezeti modellek kialakítását egy európai virtuális egyetem számára, valamint elősegíti az egyetemek közötti virtuális mobilitást. Ez az akció már meglévő együttműködési keretekre épül, mint például az Erasmus program, és ezeket bővíti egy digitális tanulási elemmel.
  3. Iskolák közötti elektronikus kapcsolatok és a tanárképzés fejlesztése. A cél itt az iskolák közötti hálózatok kiépítése és megerősítése. Minden Európában élő középiskolás fiatalnak lehetőséget kell teremteni arra, hogy tanáraival együtt részt vegyen egy oktatási projektben egy másik országban lévő partneriskolával. Ez az élmény döntő lehet az oktatás európai dimenziójának erősítésében és abban, hogy a fiataloknak képe legyen az európai soknyelvű és multikulturális társadalomról. Az internetes tanulóközösségek hozzájárulnak a kultúrák közötti párbeszédhez és a kölcsönös megértéshez. Az iskolák közti elektronikus kapcsolatok elősegítik, hogy a tanárok és egyéb oktatók szakmai tudása fejlődjön az IKT oktatásban való felhasználási módjaival kapcsolatban.
  4. Az elektronikus tanulás elősegítése Európában. Az e pont által összefogott akciók célja, hogy elterjessze azon sikeres példákat, termékeket, szolgáltatásokat, melyeket az európai és tagállami szinten elvégzett számos projekt során kifejlesztettek és előállítottak, valamint, hogy erősítse az együttműködést a különböző projektek résztvevői között. Különös hangsúlyt fektet a program a projektek eredményeiből és egyéb forrásokból származó információk összegyűjtésére, az európai hálózatok, speciális vizsgálatok és tanulmányok támogatására, valamint olyan nemzetközi projektekkel való együttműködésre, mint az OECD és az UNESCO programjai.

Csatlakozz hozzánk!

Ajánljuk

European Schoolnet Academy Ingyenes online tanfolyamok tanároknak
School Education Gateway Ingyenes tanfolyamok és sok más tanárok számára
ENABLE program Program iskoláknak a bullying ellen
Jövő osztályterme Modern tanulási környezetekről a Sulineten