Az Európai Unió intézményei: Az Európai Bizottság
Érsek Dóra
2003/03/10 17:50
1469 megtekintés
A cikk már legalább egy éve nem frissült, az akkor még aktuális információk lehet, hogy mára elavultak.
Az Európai Unió lassan egész Európát behálozza. A szervezetnek bonyolúlt intézményi rendszere van, hiszen az Unió minden területen komoly szabályokat hoz és hozott, amit a különböző intézmények koordinálnak. Az Unió egyik ilyen szervezete az Európai Bizottság.

Az Európai Bizottság az Unió döntés-előkészítő és javaslattevő szerve, amely adott esetben ellenőrző, képviseleti és nem ritkán döntéshozói, valamint végrehajtói feladatokat is ellát. A Bizottság egy olyan intézmény, amely a tagállamok kormányaitól független, a nemzetek felett áll és közös érdekeket képvisel. Vezető testülete a Bizottság Kollégiuma, amelyben a feladataokat szakkterületenként látják el a tagok. A Kollégium elnökét a tagállamok közös megegyezéssel jelölik ki. Ezt a döntést az Európai Parlamentnek kell jóváhagynia.

A Bizottság Kollégiumánakjelenleg tagországonként legalább egy, legfeljebb pedig két tagja lehet. A tagok alá szakterületenként tagolt hivatali apparátus tartozik. Jelenleg a 15 tagországgal rendelkező EU-ban húsz biztos van, viszont a csatlakozás napjától 2004 május 1-től ez a szám 30-ra növekszik majd. A bővítési folyamat hatása a Bizottság munkájában annyiba hoz változást, hogy a Nizzai Szerződés szerint a már 25 tagú Unióban minden ország csak egy tagot delegálhat a Bizottság Kollégiumába. A Kollégium tagjainak mandátum öt évre szól. Hazánk a csatalkozás után szintén egy tagot jelölhet a Kollégiumba.

A Bizottság alapvetően három feladatot lát el. Ezek közül az első és legfontosabb a jogszabályok kezdeményezése, őrködés a közösségi jog felett, végül de nem utolsó sorban a Szerződések betartása. Ezen funkciókkal a Bizottság feladata, hogy végrehajtsa az uniós politikát. Van azonban a még egy negyedik feladata is a szervnek, ez pedig a közösségi pénzügyek kezelése. Bizonyos közösségi ügyekben, mint a versenypolitika, a kereskedelmi politika, valamint a belső piaci politika tekintetében kiterjedt hatáskörrel bír. Más területek esetében viszont csak korlátozott a hatásköre.A bővítési folyamatok a Bizottság munkájában is jelentős változásokat eredményeznek. Az Amszterdami szerződés például közösségi szintre emelte a munkaügyet, a vízum, a menedék illetve a bevándorlási politikát.

A Bizottság részt vesz a Tanács és az Európai Parlament határozatainak kialakításában is. A közös kül-és biztonságpolitika terén a Tanács kérheti a Bizottságtól, hogy terjesszen elő megoldási javaslatokat.

A Bizottság széleskörű feladatainak ellátás értelemszerűen komoly hivatali aparátust igényel. A Főigazgatásokban szerveződő Bizottság közel 20 ezer dolgozójával az Unió legnagyobb intzéménye. A személyzet jelentős része a fordító és tolmácsszolgálatnál dolgozik, nyolcvan százalékuk pedig döntően az egyes ágazatokkal -energia, környezetvédelem, versenypolitika, stb.- kapcsolatos feladatokat ellátó különböző Főigazgatásokon szolgálnak.

Az Európai Bizottság székhelye: Brüsszel.

Csatlakozz hozzánk!

Ajánljuk

European Schoolnet Academy Ingyenes online tanfolyamok tanároknak
School Education Gateway Ingyenes tanfolyamok és sok más tanárok számára
ENABLE program Program iskoláknak a bullying ellen
Jövő osztályterme Modern tanulási környezetekről a Sulineten