Az Európai Unió intézményei: Az Európai Ombudsman
Érsek Dóra
2003/03/10 17:28
1362 megtekintés
A cikk már legalább egy éve nem frissült, az akkor még aktuális információk lehet, hogy mára elavultak.
Az Euórpai Unió ombudsmani tisztségének gondolat a kilencvenes években született meg. A Maastrichti Szerződés rögzítette először az uniós polgároknak az ombudsmanhoz való fordulási jogát.

Az első Európai Ombudsman Jacob Söderman volt, akinek 1995-ös megválasztásával kezdte meg hivatali működését az uniós polgárok panaszainak vizsgálatával. Mint az előbbiekből is látszik az Ombudsman fő feladata a hozzá beérkezett egyéni panaszok kivizsgálása. Megválasztása és kinevezése az Európai Parlament hatásköre.

A két intézmény szoros összefüggése mutatja, hogy megbiztásuk időtartama és tevékenységük székhely azonos. Így tehét az Ombudsman is Strasbourgban végzi a munkáját. Egyéni panasszal bármely uniós polgár, valamint az Unió területén lakóhellyel, illetve székhellyel rendelkező bármely természetes vagy jogi személy élhet, ha vele szemben valamelyik közösség intézmény helytelenül járt el. A panasz benyújtásának egyik feltétele, hogy a panaszos kifogását előbb az eljáró szervnél jelezze.

Az eljárások során az Ombudsmant széles jogosítványok illetik meg, amelyekkel megakadályozhatja az intézményi szabálytalanságokat. Ilyen szabálytalanságok lehetnek az eljárási szabálysértés, tisztességtelen eljárás, hátrányos megkülönböztetés, hatalommal való visszaélés, információ hiánya illetőleg az információközlés megtagadása és a méltánytalan késedelem.

Éppen ezért az egyes közösségi szerveknek, testületeknek és a tagállamoknak egyaránt kötelessége az Ombudsman számára az eljáráshoz szükséges rendelkezésre bocsátani.
Ha az Ombudsman helyt ad a panasznak, akkor az eljárás során arra törekszik, hogy a sérelmes helyzet orvoslása megegyezéses alapon történjen.

Ha a megegyezés nem jön létre, akkor jelentést készít az illetékes intézmény számára arról, milyen szabályok szemelőtt tartása mellett köteles működni. Amennyiben az intézmény ezek után sem szünteti meg a szabályellenes helyzetet, az Ombudsman rendkivüli jelentést készít az Európa Parlament részére, amelyben feltárja a történteket.

A panaszosok jogvédelmét biztosítja az az intézkedés mely szerint az Ombudsmani hivatala köteles a beérkező iratokra egy héten belül visszajelezni. Adott esetben ha a szabálytalanságnak helyt ad, akkor egy hónapon belül dönteni kell az eljárás megkezdéséről, majd pedig végleges döntést kell hoznia egy éven belüli.

Csatlakozz hozzánk!

Ajánljuk

European Schoolnet Academy Ingyenes online tanfolyamok tanároknak
School Education Gateway Ingyenes tanfolyamok és sok más tanárok számára
ENABLE program Program iskoláknak a bullying ellen
Jövő osztályterme Modern tanulási környezetekről a Sulineten