Az Európai Unió intézményei: Az Európai Számvevőszék
Érsek Dóra
2003/03/10 17:33
2381 megtekintés
A cikk már legalább egy éve nem frissült, az akkor még aktuális információk lehet, hogy mára elavultak.
A Számvevőszék az Európai Unió pénzügyi érdekeinek képviseletére hivatott szerv. Feladata így többek között az Unió kiadásainak és bevételeinek, valamint ezek felhasználásának ellenőrzése. Székhelye: Luxembourg.

Az Európai Számvevőszék 1977-ben kezdte megműködését. Létrehozásától kezdve jelentősége egyre inkább növekedett, annak tekintetében, hogy milyen mértékben erősödött a nyilvános ellenőrzés és az áttekinthetőség igénye a közösség tagjaiban. Hatáskörébe tarozik minden olyan közösségi, nemzeti, regionális illetve helyi szerv, amely az Unió költségvetéséből részesedik.

A Számvevőszék független minden testülettől. Tagjainak száma 15, akiket a tagországok jelölnek. A Nizzai Szerződés értelmében természetesen ez a szám növekedni fog a csatlakozó országok jelöltjeivel. Így a felvételre váró országok szintén 1-1 tagot delegálhatnak majd a közösségi pénzügyek ellenőrzésére.

A számvevőket az Európai Unió Tanácsa nevezi ki az Európai Parlamenttel való egyeztetés után. A kinevezések egyhangú döntéssel születnek meg. A Nizzai Szerződés életbe lépést követően viszont a döntési rendszer minősített többségre módosul. A kinevezések hat évre szólnak. A Számvevőszék elnökét a tagok három évre maguk közül választják ki. Mind az elnöki, mind pedig a számvevői tisztség megújítható.

Az intézmény tevékenysége során a jogszerűséget és célszerűséget betartva jár el. Nemcsak az uniós bevételeket és kiadásokat figyeli, hanem értékeli a pénzügyi igazgatás tevékenységének, a források felhasználásának gazdaságosságát, eredményességét is.

Munkája során nem hagyhatja figyelmen kívül a szabálytalanságok megakadályozását sem. Ha ilyesmire sor kerül köteles azt feltárni. Tevékenységének eredményességét minden évben egy jelentésben kell összefoglalnia. Emelllett pedig más intézmények megkeresésére rendkivüli jelentéseket, véleményket fogalmazhat meg. Az egyes közösségi intézményekre vonatkozó jelentéseit, valamint az intézmények erre adott válaszait az Unió Hivatalos Lapjában teszik közzé.

A Számvevőszék fontos szerepet tölt be a közösségi költségvetés elfogadásában is. Egy garancianyilatkozatban biztosítja az Európai Unió Tanács valamint az Európai Parlamentet arról, hogy a költségvetés alapjául szolgáló pénzügyi intézkedések törvényesek.

Bármely intézémény fordulhat hozzá pénzügyi tanácsért, természetesen csak abban az esetben, ha pénzügyi szabályozás igénye merül fel. Ebben az esetben a Számvevőszék véleményt kötelező kikérni.

Csatlakozz hozzánk!

Ajánljuk

European Schoolnet Academy Ingyenes online tanfolyamok tanároknak
School Education Gateway Ingyenes tanfolyamok és sok más tanárok számára
ENABLE program Program iskoláknak a bullying ellen
Jövő osztályterme Modern tanulási környezetekről a Sulineten