Az Európai Unió intézményei: Az Európai Unió Tanácsa
Érsek Dóra
2003/03/10 17:09
2457 megtekintés
A cikk már legalább egy éve nem frissült, az akkor még aktuális információk lehet, hogy mára elavultak.
Az Európai Unió Tanácsa nem egyenlő az Európai Tanáccsal. Az Európai Tanács az állam- és kormányfők testülete, míg az Európai Unió Tanácsa az Unió döntéshozó szerve, melynek tagjai a tagállamok kormányainak képviselői, akik ennek kereteiben juttatják érvényre országuk érdekeit.

Az EU öt fő szerve közül a Tanács egy olyan fórum, ahol a tagországok véleményeiket és érdekeiket közvetlen módon kifejezhetik, mindamellett hogy szem előtt tartják az Unió közös céljainak megvalósítását. Így aztán egyszerre tárgyalási színtér és döntéshozatali tekintélyszerv, a közösségi jogszabályalkotás elsődleges viszont nem kizárólagos felelőse, valamint a különböző nemzeti és ágazati érdekek találkozásának középpontja.

Bár jogi értelemben a szervzet egységes, mégis különböző testületek formájában ülésezik. Jelenleg kilenc különböző tanácsi szerv formájában működik, de ezek száma a Tanács saját döntésétől függően változhat. Az Általános Ügyek Tanácsának van felhatalmazása arra, hogy a különböző szakminiszteri tanácsok tevékenységét felügyeljes és koordinálja.

A Tanács üléseinek száma nincs korlátozva. Évente akár százszor is összeülhet, és döntéseinek meghozatala során a legszélesebb egyetértésre törekszik a tagállamok között. Ha nem sikerül egyértelmű döntést hoznia, számos kérdés esetében minősített többséggel is hozhat rendelkezéseket. A jelenleg érvényes szabályozás szerint az Európai Bizottság által előterjesztett javaslatokat a 15 tagú Unió Tanácsában legalább 62 szavazattal kell jóváhagyni. Magyarország csatlakozása után azaz 2004 május 1-től 5 szavazattal rendelkezik a szervezetben. A Nizzai Szerződés idevonatkozó módosítása szerint 2004 november 1-től a 25 tagállam összes szavazatának száma 321-re és ezzel párhuzamosan hazánk szavazatainak száma 12-re fog emelkedni.

Ebben az új rendszerben a döntések elfogadásához minimum 232 szavazatra lesz szükség abban az esetben, amikor a határozatokat az Európai Bizottság javaslatára hozzák. Minden más esetben minősített többséggel hozhat a Tanács döntéseket. Abban az esetben amikor a szervezet ilyen formában hoz határozatot bármelyik tagállam kérheti annak igazolását, hogy a lakosság legalább 62 százalékának érdekeit képviselték. Ez érvényességi feltétel a további döntéshozatalban.

Természetesen, a Tanács minden egyes döntés alapos előkészületek előzik meg. A miniszterek üléseit, vitáit először a tanácsi intézményrendszer alső fórumain az ugynevezett tanácsi munkacsoportok készítik elő. Ezt követi egy magasabb színtű, a területért felelős előkészítési folyamat. Ezek közül a legismertebb, a legáltalánosabb felhatalmazással bíró testület, a tagállamok brüsszeli állandó képviseleteinek vezetőiből álló nagyköveti bizottság a Coreper. A Tanács előkészítő testületek munkájának a fontos szerve a Tanács Főtitkársága.

A Tanács főtitkári posztját az Amszterdami Szerződés értelmében egyben az EU közös kül- és biztonságpolitikájának "Fő Képviselői" tisztségét is betölti. A Tanács soross elnöki tisztsége jelenleg féléves váltásban, több évre előre meghatározott sorrendben váltakozik a tagországok között.

Az Európai Unió Tanácsának székhelye jelenleg Brüsszel.

Csatlakozz hozzánk!

Ajánljuk

European Schoolnet Academy Ingyenes online tanfolyamok tanároknak
School Education Gateway Ingyenes tanfolyamok és sok más tanárok számára
ENABLE program Program iskoláknak a bullying ellen
Jövő osztályterme Modern tanulási környezetekről a Sulineten