Az IKT osztálytermi hasznosítása 1. rész
2004/11/30 13:11
1093 megtekintés
A cikk már legalább egy éve nem frissült, az akkor még aktuális információk lehet, hogy mára elavultak.
Két részből álló cikksorozatunk egy olyan tanulmányt ismertet, mely fokozatos és egyszerű lépéseket ajánl az IKT hasznosításához és a diákok tanulásának fejlesztéséhez.

A kormányok Európaszerte sok milliárd eurót költöttek arra, hogy az iskolákat felszereljék IKT eszközökkel. Ugyanakkor a befektetéshez képest igen csekély mértékik tudott beépülni az IKT az oktatásba és a tanulásba oly módon, hogy az a pedagógiai megközelítést megváltoztatta volna. Ennek ellenére a számítógépes eszközök kitágították a tanulási környezetet.

Fokozatos változás
A technológiát, különösen az Informásiós és Kommunikációs Technológiát sokszor úgy tekintik, mint a változás katalizátorát, de ennek a változásnak nem szabad szélsőségesnek lennie. Az IKT-t be lehet építeni az oktatásba egyszerű, jól tervezett módokon, bevált, hatékony tevékenységekre építve. Az alábbi tanulmány egyszerű, könnyen megközelíthető technológiák egyesítését ajánlja jól bevált, ismerős tanítási módszerekkel. A legegyszerűbb és legbiztonságosabb kis, kísérletező lépésekkel előrehaladni. Sok olyan tanítási technika van, melyet könnyű átültetni az osztálytermi munkából az elektronikus tanulás területére, az alábbiakban ezek a módszerek következnek.

1. Információ- és tudásátadás: Osztálytermi bemutatók, előadások, diavetítés, írott anyagok
Gyakran az elődleges felvetés az információ- és tudásátadásra koncentrál. Még ma is ez a kiindulópontja egy hagyományos, személyes jelenléten alapuló tanórának. A tanár azzal segíti a diák tanulási folyamatát, hogy valamilyen információval látja el, pl. tényekkel, egy felmerülő problémával, más emberek tapasztalataival.

A legegyszerűbb adaptálása egy személyes tanórának a számítógépes oktatásba a segédanyagok, szövegek, kiegészítő információk feltétele egy minden diák által elérhető internetes honlapra. Ezt manapság már sok helyen alkalmazzák, akár azért, hogy segítsék azokat a diákokat, akik hiányoztak az előadásról, akár a tanulás előkészítése vagy levezetése céljából. Az anyagok feltöltését számos Virtuális Tanulási Környezet (Virtual Learning Environment - Vle) segíti, így például Blackboard, WebCT. További lehetőségek: honlapok, Word dokumentumok, képek, Powerpoint előadások internet honlapra feltöltve.

A fenti eszközök rugalmasságot, különböző nézőpontokat hoznak az oktatásba. Az audio és videó eszközök jelentős változásokat hozhatnak, mivel a tanárnak több ideje marad a diákokkal való beszélgetésre, olyan információkat szolgáltatnak, melyeket egyébként nehéz beépíteni az osztálytermi oktatásba, és élénkítheti a diákok közötti együttműködést úgy online mint az osztályteremben. Néhány példa ezek használatára: történelmi beszédek, egy adott témához kapcsolódó valós tevékenységek bemutatása, laboratóriumi kísérletek bemutatása, olyan folyamatok bemutatása, melyek "lejátszása" lehetetlen iskolai körülmények között stb.

2. Megbeszélés, vita: személyes megbeszélés, kiscsoportos beszélgetés, vita az egész osztály részvételével, problémamegoldás
A személyek közötti kapcsolatokat és együttműködést élénkíteni lehet hagyományos vagy videóra rögzített előadásokkal vagy szöveges eszközökkel. A vegyes (személyes és elektronikus tanulást egyesítő) kurzusokon az online beszélgetés nagyon hasznos lehet, mely akár helyettesítheti is a műhelymunkát, mivel így a diákok többet tudnak együtt dolgozni még akkor is, ha nincs idejük nagyon gyakran találkozni.

Lehetséges eszközök: e-mail listák, chat, videó-konferencia, sms. Ezek az eszközök megkönnyítik az együttműködést, hiszen a diákok akkor kommunikálhatnak egymással mikor idejük van, ahelyett hogy egy meghatározott időben találkozniuk kéne.

A fenti eszközök megkönnyítik a csoportmunkát, különösen a szégyenlős, visszahúzódó diákoknak, különböző megközelítési módokat szolgáltatnak egy bizonyos témához, időt hagynak egy-egy kérdés átgondolására, ezáltal rugalmasságot hoznak az oktatásba.

Megszokott eszköz a tanítást csoportmunkával összekötni. Ez lehetőséget biztosít a diákoknak, hogy felhasználják a tanultakat, és ezzel megismerjék tudásuk és megértésük szintjét. A csoportmunka sokszor folyhat online is. Az online kommunikáció mindenkinek több időt hagy, hogy egy témát átgondoljon, további előny, hogy a megbeszélés teljes tartalma rögzítésre kerül. Lehetőség van továbbá arra, hogy mindenki részt vegyen a munkában, akkor is ha a diákok időbeosztása nem engedi meg, hogy gyakran találkozzanak személyesen. A legkézenfekvőbb példa, amikor egy csoportnak meg kell oldani egy problémát, de minden diák a probléma egy-egy aspektusán önállóan dolgozik, majd a diákok megosztják egymással munkájuk eredményét.

Csatlakozz hozzánk!

Ajánljuk

European Schoolnet Academy Ingyenes online tanfolyamok tanároknak
School Education Gateway Ingyenes tanfolyamok és sok más tanárok számára
ENABLE program Program iskoláknak a bullying ellen
Jövő osztályterme Modern tanulási környezetekről a Sulineten