Az informális tanulás akkreditációja
Farkas László
2004/05/18 19:13
2464 megtekintés
A cikk már legalább egy éve nem frissült, az akkor még aktuális információk lehet, hogy mára elavultak.
Franciaországban a Nemzeti Iparművészeti Főiskola és a Marne-la-Vallée-i egyetem közös munkája egy új intézet - a Készségmenedzsment és az Informális Tanulás Akkreditációs Intézete (Institut de Management des Compétences et de la Validation des Acquis) - megalakulását eredményezte. Az intézet létrehozása Vincent Merle vezetésével történt, aki az iparművészeti főiskolán tölt be vezető pozíciót.

Az intézet lehetőséget nyújt a kutatóknak és a tanároknak, hogy kicseréljék tapasztalataikat, és megosszák egymással elképzeléseiket, javaslataikat a készségmenedzsmentről és az informális tanulás elismertetéséről. Az intézet abból a felismerésből született, hogy napjaink társadalmában egyre fontosabb szerephez jut az informális tanulás elismerése és akkreditációja. Az intézet szeretné kielégíteni valamennyi partnere igényeit. Ennek reális alapja az a tény, hogy az újonnan alakult intézet együttműködik az önkormányzatokkal és olyan tanácsadó cégekkel, szervezetekkel, amelyeknek feladatai közt szerepel a képesítések követelményeinek kidolgozása és a diplomák odaítélése. Ebből kiindulva az intézet integrálni szándékozik a vállalatokat és dolgozóikat a gyakorlatban szerzett kompetenciák, illetve az informális tanulás útján szerzett ismeretek akkreditálásában. Ez a jövőben a munkavállalók készségfejlesztésének egyik preferált módja lehet.

A gyakorlati tudás, illetve az informális tanulás útján szerzett ismeretek akkreditációja nemcsak módszertani problémákat vet fel, hanem sok más kérdést is, amelyek a szakmai kapcsolatokkal és a fiatalkori, illetve felnőttképzési rendszerrel kapcsolatosak, tehát különböző kutatási területeket érintenek. Ezt bizonyítja az intézettel együttműködő kutatóknak a rendkívül nagy területet átfogó kutatási spektruma, amelynek részei többek között a munkapszichológia, a munkaszociológia, a munkajog, a képzési rendszerek elemzése, a kognitív pszichológia, a szakmai didaktika.

Vincent Merle véleménye szerint ahhoz, hogy megfelelő módszertani válaszok szülessenek, fontos, hogy összetalálkozzanak a különböző tudásterületek olyan kérdések kapcsán, amelyeket a készségmenedzsment és a gyakorlatban szerzett kompetenciák, illetve az informális tanulás útján szerzett ismeretek akkreditálása vet fel. "Ugyanakkor - mondja - ez nagyszerű fejlődési lehetőséget is jelent számunkra a munkatevékenységek és a szakképzés transzformációjához kapcsolódó gazdasági és szociális kérdések elemzésében."
Az intézet szemináriumok keretében biztosít lehetőséget a kutatóknak és a gyakorlati szakembereknek (a vállalatok, szociális partnerek, nemzeti szakmai akkreditációs tanácsok, képesítést adó állami szervezetek, minisztériumok, önkormányzatok és más testületek képviselőinek), hogy összevetve tapasztalataikat, közösen fejlesszenek ki új elemzési-mérési technikákat és módszereket.

Az egyéves szemináriumok végén a résztvevők közösen értékelik módszertani és elméleti eredményeiket. Az intézet partnerkapcsolatot alakít ki hasonló kutatási területekkel foglalkozó szervezetekkel, ilyenek például az Oktatási, Képzési és Foglalkoztatási Kutatóközpont (Centre d'Études et de Recherches sur les Qualifications) vagy a CEDEFOP. Koordináló és tanácsadói tevékenységének keretében partneri viszonyt épít ki a kézműves kamarák legfelsőbb testületével azzal a céllal, hogy szakembereket készítsen fel az informális tanulás elismerése és akkreditációja terén. Napjainkra az intézet szerves része lett annak a műszaki tudományokat integráló intézményrendszernek, amely összeköti a Marne-la-Vallée-i egyetemet, az iparművészeti főiskolát és minden tudományos és műszaki szervezetet, amelyet a Marne-la-Vallée ipari/műszaki vonzáskörében hoztak létre.

Csatlakozz hozzánk!

Ajánljuk

European Schoolnet Academy Ingyenes online tanfolyamok tanároknak
School Education Gateway Ingyenes tanfolyamok és sok más tanárok számára
ENABLE program Program iskoláknak a bullying ellen
Jövő osztályterme Modern tanulási környezetekről a Sulineten