Az oktatás múltja és jelene
Ferenczi Anita
2004/06/22 11:40
2282 megtekintés
A cikk már legalább egy éve nem frissült, az akkor még aktuális információk lehet, hogy mára elavultak.
Az oktatás a szakemberek véleménye szerint napjainkban az egész világon hatalmas változáson megy keresztül. Az "osztálytermi" oktatásból egyre inkább valamiféle "hálózati alapú" oktatás alakul ki. Vajon igazak-e az iménti megállapítások? Az alábbi cikk e változás alapvető jellemzőit, kérdéseit és lehetséges válaszait mutatja be.

Változások az oktatásban: a tárgyi tudás alapú oktatástól a készségfejlesztő oktatásig
Egyes becslések szerint egy 17. századi ember annyi információhoz jutott egész életében, amennyi manapság a New York Times vasárnapi kiadásában van. Ez jól mutatja a mai oktatás problémáját: egyre több és több információt kell megtanulnunk, miközben agyunk kapacitása nem növekszik. Sőt, egy diáknak manapság nem elég a "klasszikus" tantárgyakat megtanulni az iskolában, hanem időt kell fordítania arra is, hogy olyan készségeket sajátítson el, melyek szükségesek a mai társadalomban való boldoguláshoz. Nagyszüleink generációjának elég volt egyszer elsajátítani az írás-olvasást, és ezzel egész életükben rendelkeztek az alapvető készségekkel, manapság a diákoknak minden évben egyre több dolgot kell megtanulniuk, hogy lépést tudjanak tartani a társadalom által támasztott feltételeknek. Az információs társadalomban olyan információk egész csoportjait kell elsajátítanunk, melyekre húsz évvel ezelőtt még csak nem is gondolt senki. Így természetes, hogy az úgy nevezett "klasszikus" tantárgyak elsajátítására kevesebb idő marad az iskolában. Ezért újra kell gondolni az oktatás rendszerét, és a lexikális tudás oktatásától a készségfejlesztés felé kell elmozdulni.

Milyen volt az oktatás a "papír korszakban"?
A "papír korszakban" az számított művelt embernek, aki sok mindent tudott. Az tanulási folyamat egy előre meghatározott tudásmennyiség elsajátításából állt/áll. A tanulónak van/volt egy információforrása egy könyv formájában, és ebből kellett az adatokat megtanulni. A tanár feladata elsősorban az (volt), hogy a könyv mellett másodlagos információforrásként szolgáljon. A "papír korszak" tankönyvkiadói ellátták a diákokat és a tanárokat "kőbe vésett" információkkal. A könyv természetéből következően a tananyag változtatása nagy erőfeszítést igényelt.

Milyen lesz az oktatás?
Az információs társadalom más. Egyetlen ember sem tudhat mindent. A művelt ember tehát az, aki tudja, hogyan kell gyorsan választ találni a kérdésekre. Tehát a jövőben sokkal sikeresebb lesz tíz "bolond", akik kiváló információforrásokkal és kommunikációs készségekkel rendelkeznek, mint tíz "lexikális tudással" rendelkező zseni, akik zárt irodáikban, külön-külön dolgoznak. A tanulás azt jelenti, hogy kialakítunk egy sajátos, egyedi módot arra, hogy megértsük a világot, amelyben élünk. A hagyományos oktatás természetesen továbbra is megmarad, hiszen mindenkinek szüksége van egy alapvető tudásra, amely alapul szolgál ahhoz, hogy ehhez a megértéshez. A fő hangsúlyt azonban a tanulás tanulására, a kritikus gondolkodásra, az információszerzési és továbbítási készségekre kell fordítani.

A jövőben az iskolák olyan "tanulóhelyek" lesznek, ahol a tanítás gyerekközpontú, kreatív, de ugyanakkor rendszerezett. A rugalmasság és a kreativitás a jövő oktatásában kulcs szerepet fognak játszani. Tankönyvkiadás - tökéletes szolgáltatás tökéletes termék helyett

Az oktatás változása a tankönyvkiadásra is kihatással van. A tankönyvkiadók szerepe megváltozik, virtuális tanársegédként abban segítenek majd a tanulóknak (tanároknak és diákoknak), hogy kialakítsák saját tudásukat. Az alapvető tananyag elektronikus formában fog eljutni az osztálytermekbe, mégpedig olyan szerzői jogi szabályozással, mely lehetővé teszi, hogy a használó megváltoztassa az eredeti tartalmat. Ez azt jelenti, hogy a tananyag inkább valamiféle "vázlat" formájában kerül majd a diákhoz, így a diákoknak (tanárok és online közösségük tagjainak segítségével) lehetőségük lesz majd, hogy elkészítsék saját tankönyveiket, ezzel létrehozva egy sajátos, egyéni tudást az őket körülvevő világról.

A "papír korszakban" a tankönyveknek tökéletesnek kellett lenniük, és tartalmazniuk kellett a "végső igazságot" egy-egy témáról. A jövőben a tankönyvkiadók arra fognak törekedni, hogy tökéletes szolgáltatást nyújtsanak a tanár és diák "tanulócsapatoknak", azáltal hogy gazdag és megfelelő információval illetve együttműködő tanulási módokkal látják el őket, lehetővé téve, hogy a tanulók felépítsék saját tudásukat. Egyetlen könyv helyett számos információforrás lesz. Elkerülhetetlen, hogy a számos információ között helyes és helytelen információ is legyen. A tankönyvkiadók legfontosabb feladata az lesz, hogy olyan módszereket dolgozzanak ki, melyekkel lehetővé teszik a tanulók számára, hogy aktívan részt vegyenek az információk ellenőrzésében, és kritikusan szemléljék azokat.


Képek forrása:
http://americanhistory.si.edu/vidal/images/b3g2.jpg
http://www.medicalmissionpartners.org/images/School%20Children.jpg

Csatlakozz hozzánk!

Ajánljuk

European Schoolnet Academy Ingyenes online tanfolyamok tanároknak
School Education Gateway Ingyenes tanfolyamok és sok más tanárok számára
ENABLE program Program iskoláknak a bullying ellen
Jövő osztályterme Modern tanulási környezetekről a Sulineten