Az osztályfőnök szerepe a pedagógiában
Szendrei Judit
2007/11/29 22:36
4407 megtekintés
A cikk már legalább egy éve nem frissült, az akkor még aktuális információk lehet, hogy mára elavultak.
A leggyakrabban megfogalmazott igény az osztályfőnöki munkára fordítható időkeret jelentős növelése. Ezt követi az anyagi és az erkölcsi megbecsülés, a pozitívabb szülői hozzáállás, bőségesebb szakirodalom igénye.

Az osztályfőnök az osztály anyja/apja. Az osztály egy gyermekközösség, melynek felnőtt vezetőre van szüksége, aki összefogja a közösséget, meghatározza alapvető szabályait, s ezek alapján fenntartja a fegyelmet, megőrzi a biztonságot. Nagyon fontos, hogy ezt a szerepet nem láthatja el több személy, vagy valamely személytelen "iskolavezetés", mert a gyermekeknek ez átláthatatlan lenne, sok bizonytalanságot, fegyelmezetlenséget okozna. 

A szabályokat egyetlen, a gyermekek által ismert és elfogadott személyiségnek kell közvetítenie, betartásukat megkövetelnie. Egy olyan személyiségnek, aki egyúttal hiteles példát tud nyújtani a gyerekeknek a szabályok betartását és a felállított értékrend képviseletét illetően. Ezt az igen fontos célt nehéz lenne létrehozni közvetlen, személyes kapcsolattartás híján. Az osztály osztályfőnök nélkül gazdátlan, kóbor nyájra emlékezteti az embert. Az osztályfőnök a pásztor, aki egyben tartja a nyájat, felelősséggel tartozik a tagjaiért külön-külön is, és együtt is. 

Az osztályfőnök az, aki ismeri a gyerekek személyiségét, sajátosságait, családi viszonyait egyenként, egyúttal pedig rálátása van a gyermek osztályban elfoglalt helyéről, szociometriai választásairól, kapcsolatairól. Az osztályfőnök látja osztálya tagjait a legteljesebben, igazán személyes módon, ahogy a (felső tagozaton) jövő - menő szaktanárok nem láthatják.  Az osztályfőnök viszont fontos és nélkülözhetetlen információk birtokában sokat segíthet a gyermeknek felmerülő iskolai , tanulási, személyes problémái megoldásában. 

Akár családi, akár tanulási nehézség, az osztályfőnök a gyermekek körülményeinek, személyiségük összes aspektusának ismeretében, meg tudja látni a gyermek esetleges változását, problémáját, és jó esetben meg tudja találni az iskolai szinten megoldható problémák orvoslásának lehetőségét. Ha ez nem sikerülhet, akkor közvetíteni tudja a problémát, a gyermek igényeit a szülőknek, illetékeseknek, és érvényesíteni, védeni tudja a gyermek jogait.  Az osztályfőnök tehát korántsem csak szervező és adminisztrátor.

Az alsós gyermek életkora alapján is megkívánja az egy személyes kapcsolattartást. A kicsiktől nem elvárható, hogy egyszerre sok emberhez alkalmazkodjanak. Ellenben felső tagozaton ez a fajta alkalmazkodás, illetve a minél nagyobb fokú önállóság, egyéni kezdeményezés, problémamegoldás már elvárás is. Minél idősebbek a diákok tehát , annál kevesebbet vannak együtt osztályfőnökükkel. Ez iskolarendszerünk sajátosságaiból fakad, de nem biztos, hogy pedagógiai szempontból megnyugtató.

Kontra

Ezt a tendenciát az osztályfőnökök azzal igyekeznek ellensúlyozni, hogy tanítási órán kívüli foglalkozásokat vezetnek saját osztályaik számára (szakkör, napközi, versenyre való felkészítés, felzárkóztatás), illetve sokan szerveznek szabadidős foglalkozásokat a rá bízott tanulócsoport számára. (kirándulás, túra, színház-, mozi-, könyvtár- múzeumlátogatás, ünnepségek, tábor, klubdélután). 

Az osztályfőnökök általában jónak tarják kapcsolatukat saját osztályukkal. Az osztályfőnökök személyes viszonyulása munkájához a felmérések szerint az esetek legnagyobb hányadában jó. Azaz szereti az osztályfőnöki munkát és csak kevesen nyilatkoztak ezzel ellentétesen. Az osztályfőnöki munka iránt negatív attitűdöt mutató tanárok leginkább a feladatkör időt rabló mivoltát emelték ki, illetve azt, hogy nincs kellően honorálva és megbecsülve munkájuk, továbbá, hogy nincsenek meg hozzá a megfelelő feltételek. 

Az osztályfőnök a következő problémákat látják a legsúlyosabbaknak: 

  • egyre több a hátrányos helyzetű tanuló
  • otthonról, illetve a médiából érkező negatív hatások (igénytelenség, értéktelenség) nehezítik a munkát,
  • nevelési hiányosságok mutatkoznak,
  • terjed az agresszió,
  • a tanárok és a diákok túlterheltek,
  • terjednek a szenvedélybetegségek (cigaretta, alkohol, drog),
  • bandák szerveződnek. 

Ahhoz, hogy az osztályfőnök képes legyen érdemben, és számára is magnyugtató módon végezni e nem csekély odafigyelést és felelősségvállalást követelő munkát, e problémák felszámolására lenne szükség. A leggyakrabban megfogalmazott igény az osztályfőnöki munkára fordítható időkeret jelentős növelése. Ezt követi az anyagi és az erkölcsi megbecsülés, a pozitívabb szülői hozzáállás, bőségesebb szakirodalom igénye. Illetve egyre többen igényelnék a témával kapcsolatos továbbképzéseket (pl. a cigánysággal kapcsolatban), a jobb alapképzést, külső előadók meghívását, oktatófilmek bemutatását, iskolapszichológus, fejlesztő pedagógus alkalmazásának fontosságát, a jelenleginél nagyobb szakmai szabadságot (kötetlenebb tanmeneteket), a kollégákkal való szorosabb együttműködést és kisebb osztálylétszámokat.

Forrás

  • Új Pedagógiai Szemle

Csatlakozz hozzánk!

Ajánljuk

European Schoolnet Academy Ingyenes online tanfolyamok tanároknak
School Education Gateway Ingyenes tanfolyamok és sok más tanárok számára
ENABLE program Program iskoláknak a bullying ellen
Jövő osztályterme Modern tanulási környezetekről a Sulineten