Bemutatkozik a Meixner Alapítványi Iskola
Szendrei Judit
2003/11/28 15:30
8314 megtekintés
A cikk már legalább egy éve nem frissült, az akkor még aktuális információk lehet, hogy mára elavultak.
A Zugló és Rákospalota határán, csendes kertvárosi, környezetben álló iskola a Meixner Ildikó által kidolgozott módszertanon alapuló, kudarckerülő, mégis eredmény-centrikus oktatási szemléletet honosított meg falai között.

A családias intézménybe főként azokat a tehetséges gyerekeket várják, akik nem érzik otthon magukat az iskolák teljesítményközpontú, taposómalom-szerű mindennapjaiban, fejlődésük szempontjából azonban fontos, hogy a maguk gyorsabb, egyéni tempójában haladhassanak. Jó választás az iskola ugyanakkor azon a szorongó, gátlásos gyerekek számára is, akik személyiségüknél fogva csak elfogadó, szeretetteljes iskolai légkörben tudják kibontakoztatni képességeiket.

Az iskola névadójának, Meixner Ildikónak a dyslexia-prevenciós olvasástanítási módszeren alapuló pedagógiai programját az intézmény nem csupán az értelmes, ám olvasási nehézségekkel küzdő tanulók kedvvért választotta, de azért is, mert a Meixner-féle pedagógiai alapelvek alkalmazásával az oktatást hatékonyabbá, és ugyanakkor könnyedebbé stressz-mentesebbé lehet tenni a gyerekek számára. A speciális pedagógiai szemlélethez hozzátartozik, hogy az iskola közös örömökben, élményekben gazdag életformát kínál növendékeinek, elgondolása szerint ugyanis felnőtt korában gazdag életet élni csak az tud, aki sokféle tevékenységgel megismerkedett, szerteágazó tapasztalatokkal rendelkezik.

Az iskola igen fontos nevelési feladatának tartja, hogy a pontos, lelkiismeretes, igényes munkára nevelés mellett növendékeit megtanítsa a másság iránti türelemre, megértésre is, szeretetteljes, egymást tisztelő légkört alakítva ki a tanulók között. Az iskolában osztályonként 5-6 speciális problémával küzdő, dyslexiás vagy egyéb tanulási zavarral bíró gyermek is tanul, a gyerekek így megtanulhatnak együtt élni és együttműködni olyan társakkal, akiknek valamilyen ok miatt speciális szükségletei vannak. A közvetlen és folyamatos tanár-diák kapcsolatot a tanórák mellett reggeli beszélgető-félórák biztosítják: a gyerekek minden reggel az osztályfőnökkel kezdik a napot.

A növendékek harmonikus személyiségfejlődését a sok egyéni törődés mellett intenzív közösségi élet biztosításával támogatja az iskola: az osztályközösségeken belül minden gyermek személyiségének megfelelő csoportpozícióhoz juthat. A délutáni szakkörökben, sportkörökben a diákok a közös érdeklődés mentén alkotnak csoportokat, így az osztályközösséghez képest másfajta csoporthelyzetre tehetnek szert.

Az iskola első négy éve alatt a gyerekek az olvasás-írás-számolás eszközszintű használatát sajátítják el a maguk egyéni haladási ütemében, óvatosan egyensúlyozván a kártékony túlterhelés és a motivációt romboló alulterhelés között. A differenciált tanítás során egy-egy órán párhuzamosan akár több óra is zajlik: ugyanazt a tananyagot más és más szinten dolgozzák fel a gyerekek, attól függően, hogy ki hol tart az adott területen. Az egyénre szabott feladatokkal az arra rászoruló gyerekeknek a pedagógusok többletlépcsőfokokat beiktatva aprólékosabban adják át az elsajátítandó anyagot. Az 5-8 osztályban a tanulók képességeinek megfelelő általános képzésén túl a reális továbbtanulási céljaiknak megfelelő, illetve azok eléréséhez szükséges ismereteiket, képességeiket fejleszthetik.

Az intellektuális tárgyak egyoldalú túlsúlyba kerülését az iskola nevelési programja színvonalas művészeti oktatással, intenzív sportolással és természetjárással kívánja elkerülni. A kommunikációs készségek fejlesztésére drámaórákon vesznek részt a tanulók, testi-fizikai fejlődésüket pedig az iskolai testnevelés, illetve sportköri órák mellett néptánc, úszás, és lovaglás-foglalkozások szolgálják.

A környezetvédelem szintén kiemelt tárgykör az iskolában. Az ökológiai-környezetvédelmi szemléletet, illetve a tanórákon ezzel kapcsolatban tanult tantárgyi ismereteket az iskola környékének, kertjének gondozásával, valamint közös kirándulásokon teszik gyakorlattá a gyerekek. A természeti, környezetvédelmi problémák iránti fogékonyságra neveléssel az intézmény segíti rávezetni tanulóit a fogyasztói társadalom felesleges pazarlásának, túlfogyasztásának problémájára is: az iskolában nem lehet például költséges és egészségtelen italokat és ételeket kapni, helyette egészséges, és sokkal olcsóbb házi ételek, italok közül választhatnak.

Az intézmény rendkívül fontosnak tartja, hogy az iskolában folyó munka a szülők számára átlátható, nyomon követhető legyen. A szülői értekezletek, fogadó órák, illetve egyéb konzultációs alkalmak mellett az apukák és anyukák azért előzetes jelzésük alapján a tanév bármely napján az iskolai órákon is részt vehetnek, figyelemmel kísérve gyermekük iskolai-órai teljesítését.

Az iskolába csak pedagógiai-pszichológiai vizsgálat után kerülhetnek a gyerekek. A felvételi részeként a gyerekeket a pszichológiai mellett pedagógiai és logopédiai vizsgálatoknak vetik alá, melyek során feltérképezik a tanulásban szerepet játszó tulajdonságaikat. Ennek eredményeképpen az elsős diákokról tanáraik már a tanévkezdés előtt képet kapnak: tudják, kinél mire kell majd figyelni. A felvételi részeként a pedagógusok a szülővel is elbeszélgetnek, megpróbálják feltérképezni, hogy milyen okok miatt választották az iskolát, illetve mely családnak milyen elképzelései, elvárásai vannak az intézménnyel szemben.

Meixner Alapítvány és Iskola Cím : 1155 Budapest Tóth István u. 100., e-mail: iskola@meixner.h, www.meixner.hu, tel: 415 03 13, 419 24 09

A kép forrása

  • www.hendry-schools.org/ schools.htm

Csatlakozz hozzánk!

Ajánljuk

European Schoolnet Academy Ingyenes online tanfolyamok tanároknak
School Education Gateway Ingyenes tanfolyamok és sok más tanárok számára
ENABLE program Program iskoláknak a bullying ellen
Jövő osztályterme Modern tanulási környezetekről a Sulineten