Beszédmester: számítógépes olvasásfejlesztés és beszédjavítás-terápia
Szendrei Judit
2007/11/29 21:38
1590 megtekintés
A cikk már legalább egy éve nem frissült, az akkor még aktuális információk lehet, hogy mára elavultak.
Elkészült egy számítógéppel segített, olvasásfejlesztésre és beszédjavítás-terápiára alkalmas eszköz, a Beszédmester. A szoftver bárki számára ingyenesen hozzáférhető az interneten. A program egy gépi beszédfelismerésen alapuló vizuális beszédkontroll, amely támogatja a hallássérült gyerekek beszédartikulációját.

A Beszédmester szoftver beszédjavítás-terápiára és olvasásfejlesztésre alkalmas eszköz, amely az Oktatási Minisztérium támogatásával egy IKTA-projekt keretében készült el. A Beszédmester a siketek, hallássérültek beszédjavítás-terápiáját, illetve az olvasástanulás segítését, az olvasás terápiáját, fejlesztését tűzte ki célul. A szoftver fejlesztésének indításakor olyan program megírását tűzték ki ki célul a készítők, amely segíti a hallássérültek beszédképzésének terápiáját.

Ugyanezt a technológiát az olvasás tanításában is fel lehet használni, a szoftver segítségével játékos úton, szinte észrevétlenül lehet gyakoroltatni az olvasást. E két alkalmazási terület igényeit szem előtt tartva fogtak hozzá a készítők a Beszédmester beszédjavítás-terápiai és olvasásfejlesztési rendszer készítéséhez. Abból indultak ki, hogy a hallás- vagy részképességükben sérült gyerekek kiejtési problémáit, ha nem is oldaná meg, de lényegesen csökkenthetné egy olyan technika, amellyel maguk ellenőrizhetnék és javíthatnák a saját hangjukat, kiejtésüket. A számítógép felruházása automatikus beszédfelismerési képességekkel pótolhatja a hiányzó auditív kontrollt, illetve az ép hallású iskoláskorúak olvasásfejlesztése során hatékonyabbá teheti a beszédhangok és grafémák helyes asszociációját. A program kulcseleme tehát a beszédtechnológiai modul, amely lehetővé teszi, hogy a rendszer a mikrofonba bemondott beszédhangokat, illetve szavakat valós időben visszajelezze. 

A program használatát mindenképpen pedagógusi irányítással érdemes elkezdeni, de a "haladó" szintre jutott gyerekek akár önállóan is gyakorolhatnak vele. 

Eredmények a beszédjavítás-terápiában 

A Beszédmester pedagógiai felhasználását a program fejlesztésének kezdeti szakaszától tesztelték. Eredményeit egyrészt az artikulációfejlesztő terápiát irányító szakemberektől (szurdopedagógusok, szurdologopédusok, logopédusok), másrészt a terápiában részt vevő gyerekek megjegyzéseiből, kérdéseiből vonták le. Ez utóbbihoz hasznos kiegészítésül szolgáltak a tesztelés külső megfigyelőinek feljegyzései.  Ezek a megfigyelések adták a programot használó gyerekek metakommunikatív jelzéseinek legátfogóbb képét. A foglalkozást követő elemzések során nagyon fontosak voltak a gyerekek reakcióiról összegyűjtött feljegyzések. A foglalkozásokról készített videofelvételek elemzésével kaptak olyan információt a készítők, amelyek rámutattak a program pozitívumaira vagy hiányosságaira.

A Beszédmester szoftvert a következő terápiás foglalkozásokon próbálták ki: 

  • súlyos fokban hallássérült (siket) gyermekek kiejtésjavítása,
  • nagyothalló és cochleaimplantált gyermekek beszédérthetőségének fejlesztése,
  • beszédfogyatékos gyermekek artikulációjának fejlesztése. 

A Beszédmesterrel történő terápia öt hónapja alatt a következő tapasztalatok birtokába jutottak a szoftver készítői. E rövid idő alatt látványos fejlődés következett be a magánhangzók helyes ejtésében. Meg kell jegyezni, hogy a terápia utáni hangfelmérés eredményei a fonémák kialakításának első lépcsőjére: az „ejtés”-re vonatkoznak. Tehát a jelzett hang megjelent a tanítás során helyes képzéssel. 

Eredmények az olvasásfejlesztésben 

A gyerekek szívesen és hosszan dolgoznak a szoftverrel, s a feladatok megoldása segíti a fonológiai tudatosság kialakulását. Az egyéni, irányított munkaformában a gyerekek szívesen fogadták a mikrofonnal kiegészített szoftvert. Az egészséges óvodás- és iskoláskorú gyerekek könnyen dolgoztak vele. A magánhangzó-felismerés egyszerűbb feladatnak bizonyult. A szófelismerés során azt tapasztalták a szoftver készítői, hogy a gyerekek egészen addig próbálkoznak az adott szó helyes kiejtésével, amíg fel nem villan a hívókép írásos változata, a szókép. A részképességükben sérült gyerekek több tanítói segítséget igényelnek, de ők is szívesen próbálkoznak többször a szavak helyes kiejtésével. 

Csoportos, irányított munkaformában a program hang- és szófelismerő része alkalmat ad a kétpólusú tanítási-tanulási folyamat megvalósítására: a tehetséggondozásra és a felzárkóztatásra. A Beszédmester tanórai keretek között (max. 15 fős csoportmunkát feltételezve) alkalmas az olvasástanítás segítésére. A szintetikus olvasástanítási módszer teljes betűtanítási része kiváltható a szoftver alkalmazásával, így nem kell tartani az eltérő betűtanítási sorrend okozta különbségektől. A Beszédmester alkalmas arra, hogy bármely olvasókönyvhöz illeszkedve az olvasástanítás hatékony kiegészítő, gyakorlóanyaga legyen. 

A részképességükben sérült gyerekek fejlesztő terápiájában is eredményesen használható a Beszédmester. Az ilyen jellegű terápiához az egyéni vagy a 4-6 fős csoportmunkát javasolják a szoftver alkotói.. A program komplex készségfejlesztést biztosít: memória- és figyelemfejlesztés, irányfelismerés, iránytartás kialakítása, finommotorika fejlesztése, hallási diszkriminációs készség, hallási figyelem, vizuális differenciálóképesség fejlesztése. Segítheti a diszlexiaterápiát, hiszen a betűk újratanításának feltételei biztosítottak, a fonémapárok feladatai pedig célzottan a kritikus párok gyakorlására, differenciálására készültek. 

Forrás

  • Új Pedagógiai Szemle

Csatlakozz hozzánk!

Ajánljuk

European Schoolnet Academy Ingyenes online tanfolyamok tanároknak
School Education Gateway Ingyenes tanfolyamok és sok más tanárok számára
ENABLE program Program iskoláknak a bullying ellen
eBiztonság Minősítés Minősítési rendszer oktatási intézményeknek
Jövő osztályterme Modern tanulási környezetekről a Sulineten