Beszéljük meg!
2013/07/19 13:45
1289 megtekintés
A cikk már legalább egy éve nem frissült, az akkor még aktuális információk lehet, hogy mára elavultak.

Az etikaórák legfőbb eleme a beszélgetés, konkrétabban egy adott kérdéskör, aktuális probléma reflexív jellegű meg- avagy átbeszélése. Ez nem is olyan könnyű, mint első megközelítésre hinnénk. Mintegy harminc diákot kell arra ösztönöznünk, hogy nyilvánuljon meg, lehetőleg saját álláspontját fejtse ki, mégpedig célirányosan, tömören és velősen, mert az óra csak 45 perces. Mit lehet tenni ilyen helyzetben?

pupils_are_very_attentive_at_lessons

Meghozni a kedvet

A célunk az, hogy beláttassuk diákjainkkal: a kérdezés és az érvelés adott esetben fontosabb az erkölcsi kérdések megoldásakor, mint maguk a válaszok. A viták és beszélgetések során bizonyos helyzeteket, cselekvési módokat vitat(hat)unk meg, közben megtanulunk mérlegelni, a jót és rosszat megkülönböztetni, melynek eredményeképpen „élesben” is könnyebb lesz hatékonyan, „jól” dönteni. Ehhez azonban fel kell keltenünk a részvevő diákok érdeklődését, kutatási kedvét, hogy a felfedezés örömén keresztül magukénak érezhessék az adott kérdéskört, illetve a kérdések és reflexiók szerint úgy alakíthassák a beszélgetés fonalát, hogy egyfajta „sorsközösséget” teremtenek a beszélgetőpartnerek egymással (ide értve a kommunikációt (Jaspers) moderáló tanárt is), sőt magukkal a problémákkal is. A beszélgetést egyre tágabb körre kell kiterjesztenünk, hogy végül azok is részesei lehessenek a problémamegoldásnak, akik korábban ettől elzárkóztak, vagy akik túlságosan visszafogottak ahhoz, hogy önként nyilvánosan osszák meg véleményüket, értelmezéseiket. A beszélgetések hatékonyabbá tétele érdekében ajánlunk egy egyszerű, a kommunikációt is könnyítő módszert.

Készítsünk kártyákat, melyekre az alábbi – diákok által gyűjtött és alkalmazott – beszédfordulatokat írunk. Ezeket a diákok kezdetben a beszélgetés folyamán tetszés szerint használhatják, sőt ki is egészíthetik, finomíthatják azokat.

Kezdetben ezeket használhatjuk:

 • Ez a felvetés nagyon elgondolkodtatott / elgondolkodtató, ugyanis...
 • Ez a felvetés felettébb elgondolkodtató, mindazonáltal...
 • Ez még igaz is lehet(ne), akkor ha...
 • Részben egyetértek ezzel, mert...
 • Az én álláspontom szerint...
 • Visszautalva az eredeti problémára, azt gondolom, hogy...
 • Korábban én is hasonlóképpen (hasonlókat) gondoltam, ám az imént megváltozott a véleményem róla, mert...
 • Lehet, hogy én is ezt gondolnám, amennyiben...
 • Helyes ez az elgondolás annyiban, hogy...
 • Nem teljes mértékben értek egyet veled (az előttem szólóval), mert...
 • Én nem értek egyet ezzel (az állásponttal / érvvel / ellenérvvel / indoklással), mert...
 • Én ennek épp az ellenkezőjét gondolom, ugyanis...
 • Úgy gondolom, hogy túlságosan elkanyarodtunk az eredeti témától, tehát...
 • Én egyetértek ezzel, mivel...
 • Csak látszólag vagyunk különböző véleményen, hiszen...
 • Nem vagyok képes megérteni az álláspontod, mert...
 • Én ezt vallom, mert...
 • Én is ezt gondoltam egészen addig, míg rá nem ébredtem arra (míg fel nem ismertem azt), hogy...
 • Ez igaz lenne, ha...
 • Ez az érv annyiban helytálló, hogy... viszont helytelen abban a tekintetben, hogy...
 • A két érv(elés) / érvrendszer nem zárja ki egymást, hiszen...
 • Úgy látom, hogy...
 • Nem vagyok ugyan bizonyos abban, hogy...
 • Kétségeim támadtak azzal kapcsolatban, hogy...
 • XY meglátása nagyon helyes, és ebből kiindulva arra következtetek, hogy...
 • Ez ellent mond a józan ész (a logika) alapvető szabályainak, hiszen...
 • Az eddigiekkel egyetértek, ám most egy új szempontra szeretném felhívni a figyelmet, nevezetesen...
 • Az eddig tárgyaltak teljesen más megvilágításba kerülnek, ha azt állítjuk, hogy...
 • Az elhangzottak alapján korábbi állításomat felülbírálom, mivel belátom, hogy...
 • Ha összegezzük az eddig elhangzottakat, akkor arra a következtetésre juthatunk, hogy...
 • Miért / mi alapján gondolod úgy, hogy ..?
 • Van-e okunk azt feltételezni, hogy...?
 • Bármilyen meglepő is, úgy látom/arra a következtetésre jutottam, hogy...
 • Semmi okunk azt tételezni, hogy...?
 • Összegzésképpen arra jutottam, hogy…
 • Ha jól meggondolom, mindebből arra következtethetünk csak, hogy…
 • Véleményed/meglátásod /koncepciód/megérzésed szerint csak ez az egy hipotézis alakítható ki a kérdés megoldására, vagy esetleg elképzelhető más megoldás is. Ha igen, milyen más alternatívákat tartasz elfogadhatónak?

Felszabadulás

Amikor már mélyebben belemerültünk a beszélgetésbe, és látjuk, hogy mely diákok húzódtak háttérbe, vagy tudatosan elhallgatják személyes véleményüket akkor a kártyákat kiosztjuk közöttük (pl. véletlenszerűen húznak), és a beszélgetés egy bizonyos pontján arra kérjük őket, hogy a náluk lévő kártya alapján reflektáljanak az addig kifejtettekre. Ezáltal ők is hagyják bevonni magukat, hiszen egyfelől feladatot hajtanak végre, másfelől pedig kezdetben a kártya mögé bújhatnak – mondván: nem feltétlen saját véleményüket hangoztatják, hanem amit a sors a kártya révén kiutalt nekik. A tapasztalat azt mutatja, hogy idővel hozzászoknak a szerepléshez, és szabadon fejtik ki önálló meglátásaikat is. Ezen igen egyszerű módszer másik nagy előnye, hogy a diákok szókincse, érvelési technikája ezen a téren igen gyorsan fejlődik, természetessé válik.

Ha sikerrel vonjuk be a diákokat a beszélgetésbe, akkor nemcsak a tananyag vonatkozó elemeit teljesítjük, hanem számos összetettebb kompetenciát leszünk képesek kialakítani, illetve egy idő után fejleszteni. Amellett, hogy az egyes diákok személyes tapasztalatokhoz, élményekhez jutnak, s ezáltal személyiségük gazdagodik, emellett a közösségformálásban is nagy szerephez juthat egy egyszerű, de személyesnek, sajátnak tekintett / érzett beszélgetés. Az interszubjektív tapasztalatok révén erősödik a nyitottság érzése, az empátia, a szűkebb közösségen belül ezáltal hatékonyabban kezelhetők a felmerülő problémák.

Farkas Zoltán cikke

Csatlakozz hozzánk!

Ajánljuk

European Schoolnet Academy Ingyenes online tanfolyamok tanároknak
School Education Gateway Ingyenes tanfolyamok és sok más tanárok számára
ENABLE program Program iskoláknak a bullying ellen
Jövő osztályterme Modern tanulási környezetekről a Sulineten