Bizánci tanító művek 2.
Farkas Zoltán
2004/11/19 16:38
1061 megtekintés
A cikk már legalább egy éve nem frissült, az akkor még aktuális információk lehet, hogy mára elavultak.
A magyar őstörténet egyik legbecsesebb forrása a középkori Bizáncban íródott - tanító célzattal. Bíborbanszületett Konstantin A birodalom kormányzásáról c. műve az atyai szellemi örökség méltó folytatásának bizonyult. Ismerkedj meg vele!

Bölcs Leó Konstantinos nevű fia 905-ben, a császári palota bíbortermében született meg, ezért kapta a "bíborban született" (Porphyrogennétos) melléknevet. Apja nyomdokain haladva ő maga is a "tudós császárok" egyik mintaképe lett. Jóllehet már 911-ben társcsászárrá koronázták, közvetlen rokonsága hosszú évtizedekre kiszorította a hatalom gyakorlásából - csak 945-től volt tényleges egyeduralkodó -, így bőven adódott rá lehetősége, hogy érdeklődésének megfelelően a művészetek és a tudományok felé forduljon. Jártas volt a zenében, a festészetben, a költészetben, értett az építészethez is, legkiemelkedőbb azonban irodalmi és tudományszervező tevékenysége volt. Tudós férfiakat gyűjtve maga köré számos ókori művet kivonatoltatott, illetve kompilatív alkotásokká dolgoztatta össze azokat.

Ismétlő feladat

Mit jelent a kompiláció fogalma? Segítségedre lesz, ha elolvasod A krónika műfajáról általában c. írást. Bíborbanszületett Konstantin Az antik munkák felhasználása során nagyon is praktikus szempontok vezették: elsősorban azoknak az ismereteknek az összegyűjtésére törekedett, amelyek a birodalom számára közvetlenül is hasznosnak bizonyultak külpolitikai, diplomáciai, földrajzi, közigazgatási, gazdasági vagy más hasonló szempontból. Az így létrejött művek mintegy kézikönyvként voltak hivatva szolgálni a mindenkori uralkodó számára, segítséget jelentettek a jó döntések meghozatalában. A magyar történelem szempontjából kiemelkedő jelentőségű művét talán fia, a későbbi II. Romanos császár 14. születésnapjára, 952-ben öntette végső formába. A diplomáciai tankönyvnek szánt mű A birodalom kormányzásáról (De administrando imperio, közkeletű rövidítéssel: DAI) címet viseli.

Konstantin császár külpolitikájának egyik alapköve a birodalomtól északra élő nomád népekkel (pl. bolgárok, besenyők, kazárok, magyarok) fenntartott lehetőleg békés viszony volt. Ennek a törekvésnek fontos elemét jelentette annak biztosítása, hogy ezen népek között ne jöjjön létre széleskörű összefogás Bizánc ellen. Az ezt elérni képes sikeres bizánci diplomácia viszont nem nélkülözhette azokat az ismereteket, amelyek hozzásegíthettek az említett népek vezetőivel történő jó viszony kialakításához. A DAI ennélfogva mindazon ismereteket összegezni kívánja, amelyeket a bizánci uralkodónak ezen népek szokásairól, társadalmáról, életmódjáról, államszervezetéről, erkölcseiről, harcmodoráról stb. tudni érdemes. A művet csak belső használatra szánták, tehát eleve kevés példány készülhetett belőle, ennek is köszönhetően mindössze egyetlen - ma Párizsban őrzött - 11. századi kódexben vészelte át a századokat.

A kézikönyv korábbi keletkezésű irodalmi alkotások mellett diplomáciai iratokból, okmányokból és szóbeli beszámolókból meríti anyagát. Szerzője nem él a forráskritika eszközeivel, eredettől függetlenül minden információt tényként fogad el. A mű leghitelesebb részei azok, amelyek a császár saját koráról és a közvetlen múltról szólnak, de minél távolabbra nyúlik vissza időben az elbeszélés, állításait annál nagyobb kritikával kell fogadni. A birodalom kormányzásáról szóló mű számos olyan információt őrzött meg a magyarok őstörténetéről, amely egyedül ebben a forrásban maradt ránk. Ilyen például Levedinek és Levédiának, a magyar törzsek neveinek, a magyar nép korai sabartoi asphaloi elnevezésének, Árpád fiának, Liüntikának, illetve unokájának, Falicsinak az említése. A Konstantin császár által közöltek számos eleméről még ma is élénk tudományos vita folyik, a DAI azonban, mindezzel együtt a korai magyar történelem legbecsesebb írott forrása.

Kérdések, feladatok

  1. Mi a jelentősége Konstantin császár művének a magyar történelem kapcsán?
  2. Melyek a mű keletkezésének körülményei és legfontosabb forrásai?
  3. Foglald össze a mű legfontosabb forráskritikai jellemzőit!

Csatlakozz hozzánk!

Ajánljuk

European Schoolnet Academy Ingyenes online tanfolyamok tanároknak
School Education Gateway Ingyenes tanfolyamok és sok más tanárok számára
ENABLE program Program iskoláknak a bullying ellen
eBiztonság Minősítés Minősítési rendszer oktatási intézményeknek
Jövő osztályterme Modern tanulási környezetekről a Sulineten