Caravaggio az SDT-ben
2006/10/22 12:16
710 megtekintés
A cikk már legalább egy éve nem frissült, az akkor még aktuális információk lehet, hogy mára elavultak.
Caravaggio, Michelangelo da (1569 - 1609): észak-olasz manieristáknál nevelkedett, nagy hatással volt rá a velencei kolorit. Rómában Cavaliere d'Arpino tanítványa lett. Félalakos zsánerképeinek naturalizmusát vallásos tárgyú kompozícióiba is átvitte.

Jarman: Caravaggio

Derek Jarman Caravaggiója elsõ közelítésben kissé ódivatúnak tûnhet egy olyan korszak nézõje szemében, amely tobzódik "a szerzõ haláláról", "a szubjektum dekonstrukciójáról" vagy az Én-rõl mint nyelvjátékok összességérõl szóló elméletek és mûalkotások élvezetében.

A címadás, a történelmi Caravaggio valós életére vonatkozó szokatlanul precíz hivatkozások, a történetnek a haldoklás keretébe ágyazott és a reális kronológiát többé-kevésbé követõ életrajzi szerkezete, a szerelmi háromszög-dramaturgia, valamint Nigel Terry erõteljes játékának pszichológiai hitelessége egyaránt arra utal, hogy Jarman filmjének elsõdleges tárgya, egyszersmind értelmezésének alapvetõ kerete egy meghatározott személy sorsa, személyiségének kontúrjai és dinamikája.

Naplójában Jarman érinti az erõszakoskodó kocsmatöltelék, a "plebejus lázadó", a "vulgáris" és "botrányos" ellenmûvész modellértékét, mai aktualitását ("Caravaggio élete is nagyon »kortársi«, megvan benne az a fajta én-felfújás, ami annyi kortárs bálványt a pusztulásba vitt..."2): és nyilvánvalóan ezt nyomatékosítják a filmbéli modern anakronizmusok, a városi munkáskörnyezet rekvizitumai, a marginális anarchista-értelmiségi csoportok "világtörténelmi" hisztériáira való ironikus célzások (például az 1600-as évet ünneplõ vörös zászlós, álarcos világvége-orgia: naplójában Jarman egyhelyütt egyenesen a Vörös Brigádokra utal), illetve a politikai hatalom, a "hivatalos" kultúra és a mecénási-üzleti világ stb. romlottságának megsemmisítõen gúnyos ábrázolása is.

Manipuláció, elidegenedés, szabadság, individualitás, autonómia - mintha Jarman tragikus mûvészhõsének sorsát és identitásproblémáit egyenesen a 60-as évek baloldali protestmozgalmainak szellemében és kategóriáiban értelmezné...

  • Részlet Rényi András tanulmányából

Linkek

Csatlakozz hozzánk!

Ajánljuk

European Schoolnet Academy Ingyenes online tanfolyamok tanároknak
School Education Gateway Ingyenes tanfolyamok és sok más tanárok számára
ENABLE program Program iskoláknak a bullying ellen
eBiztonság Minősítés Minősítési rendszer oktatási intézményeknek
Jövő osztályterme Modern tanulási környezetekről a Sulineten