Continue UP Fejlesztési Napló #1 - Hogyan határozhatjuk meg a „társalkotás” fogalmát?
2024/04/25 09:13
341 megtekintés

A ContinueUP projektfejlesztési napló tulajdonképpen egy cikksorozat, amely a tanárképzők (ITE) és a tanár továbbképzés (CPD) oktatói, valamint a pedagógusok számára nyújt tájékoztatást a ContinueUP projekt fejlesztése során elért eredményekről. A sorozatban ismertetjük a munka során felmerült kihívásokat és azokra talált megoldásokat, értékelve a három ország ITE és CPD szolgáltatóinak részvételével zajló összetett, közös alkotási folyamatot.

cocreation

Hogyan határozzuk meg a "társalkotás" (co-creation) fogalmát?

A tanárképzés (ITE) és a tanár továbbképzés (CPD) szolgáltatói együttműködésük során sokat tanulhatnak egymástól és kiegészíthetik egymás tudását. Például az ITE-szolgáltatók alaposabban megismerhetik az oktatáselmélet és a kutatás legújabb fejleményeit, míg a továbbképzéssel foglalkozó szolgáltatók több gyakorlati ismeretet szerezhetnek, közvetlenül az iskoláktól. Ezen túlmenően a tanárok élethosszig tartó tanulásához elengedhetetlen, hogy szakmai pályafutásuk különböző szakaszaiban biztosítva legyen számukra az egyértelmű, folyamatos fejlődési, tanulási út. Ennek elérése érdekében az tanárképzés és a továbbképzési szolgáltatóknak sokkal szorosabban együtt kell működniük. Ezért a ContinueUP projekt arra próbálja ösztönözni az ITE és a továbbképzési szolgáltatókat, hogy dolgozzanak közösen egy folyamatos tanárképzési program létrehozásán és közös megvalósításán.

A program 2 részből áll:

  1. Egy ITE modulból, amelynek célja a tanári szakmai elkötelezettség fejlesztése digitális erőforrások felhasználásával, és amelyet az egyetemen a tanárjelöltek választható kurzusként vehetnek majd fel.
  2. Egy továbbképzési MOOC-ból, amely ott folytatja a szakmai elkötelezettség támogatását, ahol az ITE modul abbahagyta.

Fő célok

A közös létrehozás/alkotás és a közös megvalósítás három dolog elérésére fókuszál:

  • A közös munka révén az ITE-tartalom jobban összekapcsolódhat a CPD-tartalommal, elősegítve a tanárok szakmai fejlődési útjának folyamatosságát.
  • A program költséghatékonyan tud majd működni, mivel a különböző országokból származó ITE- és továbbképzési szolgáltatók hasznosítani fogják egymás szakértelmét.
  • Az ITE és a továbbképzési szolgáltatók közös együttműködési kultúrát fognak kialakítani. Levonva a tanulságokat a közös alkotásból, jó például szolgálhatnak más oktatók számára, ösztönözve őket hasonló együttműködések indítására.

A projekt referenciaértéke

Amint a projekt 2023-ban elkezdődött, a partnerek azonnal megértették, hogy közös alkotó folyamatra, közös megvalósításra és folyamatosságra van szükség. Ezt úgy érték el, hogy az együttműködést különböző dimenziókon kereszatül szervezték meg (1. ábra).

  • belső intézményi együttműködés, (pl. kollégák közötti együttműködés egy egyetemen belül)
  • nemzeti együttműködés, az ITE és a továbbképzési szolgáltatók közötti határt és megosztottságot átlépve,
  • nemzetközi együttműködés az azonos típusú szolgáltatói profilok (pl. ITE szolgáltatók) között, és
  • nemzetközi együttműködés, az ITE és a továbbképzési szolgáltatók közötti határt, megosztottságot átlépve.

cocreation2 (1. ábra). Az együttműködés négy rétege a ContinueUP projektben

A munka legészszerűbb és leghatékonyabb megszervezése érdekében a partnerek a munkafolyamatot a közös alkotás, a közös megvalósítás és a folyamatosság közös elveinek listájáról való megállapodással kezdték el (belső tervezet). Úgy döntöttek, hogy ez lesz a viszonyítási alapjuk, amelyre a rendszeres "reflexiós találkozókon" visszatérnek majd, hogy megvitassák: Megfelel-e a tényleges társalkotási munkájuk a kezdetben meghatározott alapelveknek? Feltártak-e új ötleteket és levontak-e új tanulságokat az munkafolyamat során?

Ha a partnerek ezeken az üléseken arra a következtetésre jutnak, hogy szükség van a referenciaértékek frissítésére, akkor azt megteszik. A projekt végén a partnerek kidolgoznak egy útmutatót (co-creation guide) a referenciaértékek végleges formájára és a saját közös alkotómunkájukra való reflektálás során nyert felismerésekre alapozva.

A referenciaértékeknél tárgyalt és bemutatott elvek számos olyan szempontot érintenek, amelyek több érdekelt fél számára is fontos az országok közötti együttműködés szempontjából. Mivel például mind az oktatás kontextusa, mind a képzés/oktatás formájára vonatkozó nemzeti követelmények országonként eltérőek, a partnerek elismerve ezt a sokféleséget elfogadták, hogy ez bizonyos pontokon kompromisszumokat vár majd el tőlük.

A partnerek abban is egyetértettek, hogy meg kell őrizni az egyensúlyt az ésszerű közös alkotás és a megvalósíthatóság között; miközben a közös alkotásnak túl kell lépnie a feladatok egyszerű megosztásán és az összes partner bevonását azokra a szempontokra kell korlátozni, amelyek a legnagyobb valószínűséggel jelentős hatással lesznek a közös alkotási és megvalósítási folyamatra.

Megegyeztek abban is, hogy a közös megvalósítás többek között a kollaboratív tanításból, a hallgatói feladatok közös értékeléséből és a partnerek közötti rendszeres koordinációból kell álljon.

cocreation3 A három cél meghatározása és az irányadó elvek lefektetése után a partnerek elkezdték kidolgozni a tanulási célokat és az ITE modul és a CPD MOOC vázlatát. A tartalom kidolgozása kapcsán rendszeresen találkoznak, de megállapodtak abban, hogy a projekt első spanyolországi tanulmányi útján időt szánnak majd a folyamat közös átgondolására. A következő naplóbejegyzés a tanulmányút eredményeit fogja vizsgálni.

Fedezze fel a társ-alkotás és megvalósítás vezérelveit!

A ContinueUP projektről röviden:

Az oktatási rendszerek számára az egyik legnagyobb kihívás az, hogy minden iskolában és minden szakterületen megfelelő számú, magasan képzett tanárral rendelkezzenek.

A ContinueUP azzal a kérdéssel foglalkozik, hogyan lehet a tanárképzést és a továbbképzést elérhetőbbé és hatékonyabbá tenni a tanárok számára az alapképzés és a folyamatos továbbképzés teljes folyamatának során.

A projekt során létrehozzák az tanárképzési és továbbképzési szolgáltatók hálózatát, melyek közösen állítanak össze és nyújtanak egy olyan oktatási és képzési programot, amely egy blended egyetemi tanárképző modulból és egy továbbképzési MOOC-ból áll.

További információ: https://continueup.eun.org/

Csatlakozz hozzánk!

Ajánljuk

European Schoolnet Academy Ingyenes online tanfolyamok tanároknak
School Education Gateway Ingyenes tanfolyamok és sok más tanárok számára
ENABLE program Program iskoláknak a bullying ellen
Jövő osztályterme Modern tanulási környezetekről a Sulineten