ContinueUP fejlesztési napló #3 Hogyan használjuk ki az egyéni szakértelmet?
2024/05/21 18:24
474 megtekintés

A ContinueUP projektfejlesztési napló cikksorozat, a tanárképzők (ITE) és a tanár továbbképzés (CPD) oktatói, valamint a pedagógusok számára nyújt tájékoztatást a ContinueUP projekt fejlesztése során elért eredményekről. A sorozatban ismertetjük a munka során felmerült kihívásokat és azokra talált megoldásokat, értékelve a három ország ITE és CPD szolgáltatóinak részvételével zajló összetett, közös alkotási folyamatot.

cup A második tanulmányútra Portugáliában került sor

Üdvözöljük a ContinueUP Fejlesztési Napló harmadik részében! Ebben a cikkben az első tanulmányút óta elért eredményeket tekintjük át, és betekintést kapunk az áprilisban, a második szakmai tanulmányút során a portugáliai Póvoa de Varzimban tartott megbeszélésekből.

A háromnapos esemény alatt a konzorciumi partnerek megismerkedtek a helyi tanárképzési és továbbképzési gyakorlatokkal, tovább dolgoztak a ContinueUP felsőoktatási tanárképző modulján és továbbképzési programján, valamint megosztották egymással következtetéseiket.

A modul és a MOOC tartalmi elemeinek és tevékenységeinek kidolgozása a két tanulmányi út között

cup2

Míg az első tanulmányi út során a partnerek megállapodtak az ITE modul és a CPD MOOC-al kapcsolatos általános elvárásokról, a második tanulmányi út előkészítése során a konkrét tartalom és tevékenységek részletes kidolgozása zajlott. Ennek érdekében a CPD és az ITE csapatok úgy döntöttek, hogy minden egyes szervezet illetve ország vezető szerepet vállal a modul és a MOOC egy-egy szakaszának és kompetenciaterületének kidolgozásában.

A két tanulmányút között az ITE-csapat és a CPD-csapat rendszeresen találkozott egymással online. A csapatok közötti kapcsolatot a „tanulási kémek” segítették, akiket néhány hetente váltakozva jelöltek ki. Minden alkalommal, amikor egy csapat online megbeszélést tartott, a másik csapatból is jelen volt egy tanulási kém, aki visszajelzést adott a fogadó csapatnak az ottani munkáról, és természetesen beszámolt a saját csapatának is. Minden találkozó után a tanulási kém egy megosztott online dokumentumban foglalta össze észrevételeit, amelyet továbbított a következő tanulási kémnek. Ezzel biztosította azt, hogy mindkét csapat tisztában legyen egymás munkájával, és figyelembe tudja venni a másik fél által hozott döntéseket.

Hamarosan világssá vált azonban, hogy ez a gyakorlat még nem elegendő ahhoz, hogy megfelelően erős kapcsolatot teremtsen a tanárképzési és továbbképzési program között. Ezért mindkét csapat úgy döntött, hogy a következő tanulmányút során közvetlenebb együttműködésre van szükség.

cup3

Az ITE és a továbbképzés tartalmi elemei közötti folytonosság erősítése

A 2. tanulmányi út „reflexiós üléssel” kezdődött, ahol a partnerek átbeszélték, hogyan működtek együtt az elmúlt hetekben. Visszatekintettek az első tanulmányút során zajlott, a közös alkotásról folytatott megbeszéléseikre, és megvizsgálták, hogy mennyire hatékonyan hajtották végre az együttműködést és a folyamatosságot elősegítő intézkedéseket, például a tanulási kémek használatát.

A tanulási kémek által biztosított kapcsolat mellett a partnerek rájöttek, hogy tovább kell erősíteniük a folytonosságot az ITE modul és a CPD MOOC tartalma és tevékenységei között. A találkozó során a tanári alapképzésben (ITE) és a szakmai továbbképzésben (CPD) részt vevő partnerek a témák és a szakértelem szerint megosztott csapatokban, vegyesen dolgoztak. A csapatok a modul és a MOOC egyes részein belül, a folytonosság, az előrehaladás és az összehangolás biztosítására összpontosítottak.

Például az ITE modul „reflektív gyakorlatáért” felelős ITE szolgáltatók szorosan együttműködtek a továbbképzési szolgáltató kollégáikkal, akik a MOOC azonos típusú szakaszán dolgoztak. Bár ez nagyban elősegítette a tartalom és a tevékenységek továbbfejlesztésére vonatkozó konkrét döntések meghozatalát, az is világossá vált, hogy a partnerek a folytonosságról alkotott elképzelései nem mindig voltak összhangban. Ezért a tanulmányút egyik legfontosabb eredménye az a döntés volt, hogy az elkövetkező hetekben folytatódnak majd a témát érintő kétoldalú találkozók az ITE és a továbbképzési szolgáltatók között.

Külső nézőpont bevonása

A 2. tanulmányi úton folytatott megbeszélések során a partnerek elismerték, hogy olyan mélyen belemerültek a közös alkotási folyamatba, ami megnehezítette azt, hogy világos és elfogulatlan véleményt nyújtsanak az eddig elért eredményekről és meghatározzák, hol van szükség további munkára. Ennek megfelelően egyetértettek abban, hogy ebben a szakaszban nagyon hasznos lenne, ha egy, a fejlesztési folyamatban részt nem vevő személy külső szemmel áttekintené a folyamatot.

A társult partnerek és azon résztvevő szervezetek munkatársai, akik nem dolgoztak a projektben, lettek kijelölve arra, hogy egyfajta külső szemléletet biztosítsanak, a tanulmányút után azonnal. Ezenkívül májusban és júniusban lesz még egy alkalom külső visszajelzések, reflexiók gyűjtésére, amikor a konzorcium megosztja és megvitatja eddigi munkáját a gyakorló tanárok és tanárjelöltek egy-egy fókuszcsoportjával. Következő naplóbejegyzésünkben részletesen bemutatjuk ezeket a fókuszcsoportokat, melyek a program tartalmi tervezetét vizsgálják felül.

Ismerje meg a projekt részleteit

Csatlakozz hozzánk!

Ajánljuk

European Schoolnet Academy Ingyenes online tanfolyamok tanároknak
School Education Gateway Ingyenes tanfolyamok és sok más tanárok számára
ENABLE program Program iskoláknak a bullying ellen
Jövő osztályterme Modern tanulási környezetekről a Sulineten