ContinueUP projektfejlesztési napló #2 Két külön dolgozó szakértői csapat munkájának összehangolása
2024/05/14 08:00
483 megtekintés

A ContinueUP projektfejlesztési napló cikksorozat, a tanárképzők (ITE) és a tanár továbbképzés (CPD) oktatói, valamint a pedagógusok számára nyújt tájékoztatást a ContinueUP projekt fejlesztése során elért eredményekről. A sorozatban ismertetjük a munka során felmerült kihívásokat és azokra talált megoldásokat, értékelve a három ország ITE és CPD szolgáltatóinak részvételével zajló összetett, közös alkotási folyamatot.

conti

Az első szakmai tanulmányútra Madridban került sor 2024 januárjában

A madridi háromnapos tanulmányi látogatás során a résztvevők megismerkedtek a helyi tanárképzési és tanár továbbképzési jó gyakorlatokkal, majd külön-külön folytatták a munkát az ITE modul és a továbbképzési MOOC kidolgozásán, és megosztották egymással a projekt előrehaladásával kapcsolatos aktualitásokat és visszajelzéseket. A tanulmányút hozzájárult a konzorciumon belüli szakmai és személyes kötelékek megerősítéséhez. Sikerült kialakítani az oktatási és képzési program vázlatát és első részleteit. A konzorcium egy „reflexiós ülés” keretében átgondolta a közös alkotás módját és érdekes közös gondolatokat, felismeréseket tárt fel.

Közös pontok keresése a három ország között és az ITE-CPD szakadék áthidalása

A tanulmányút előtt a partnerek már jelentős erőfeszítéseket tettek annak érdekében, hogy megtalálják a közös nevezőt a tanulási célok, a megcélzott jártassági szintek és a tanárképzési program becsült munkaterhelésének meghatározásában. Azonban hamar világossá vált, hogy a programmal kapcsolatos elvárásaik még mindig túlságosan távol állnak egymástól. Mivel a kezdeti megbeszélések nem vezettek eredményre, a napirendet megváltoztatták és lehetővé tették, hogy az ITE és a CPD szolgáltatók külön megbeszéléseket is tartsanak és megvitassák, milyen mértékű kompromisszumokra hajlandók. Így végül sikerült megállapodásra jutni.

A tanulmányút nem csak egyszerű eszmecsere volt; minden partner aktívan és jelentősen hozzájárult a projekt előmenetelének alakulásához. A nyílt párbeszéd és a kölcsönös tisztelet elősegítette az innovatív gondolkodást, amire nagy szükség volt hiszen az ITE és a CPD partnerek nagyon eltérő módon végezték munkájukat. Így a tanulmányút egyik legfontosabb következtetése az volt, hogy között több információcserére és átláthatóságra van szükség annak érdekében, hogy a másik fél munkáját kellő mértékben figyelembe tudják venni.

A partnerek ezért elkötelezték magukat amellett, hogy gyakrabban cserélnek tapasztalatot, és bevezetik a „tanulási kém” fogalmát, hogy áthidalják az ITE és a CPD partnerek közötti szakadékot. Ez azt jelenti, hogy az ITE-csapatból egy személy megfigyelőként és visszajelzést adó személyként néhány héten át rotációs rendszerben részt vesz a CPD-csapat ülésein, és fordítva. Az ötletek ilyen módon való, kölcsönös megosztása új perspektívákkal gazdagítja a munkát, miközben biztosítja, hogy a tanárképző modul és a MOOC tartalma összhangban legyen, a kellő folytonosság biztosítva legyen.

conti2

Az informális eszmecserék jelentősége

A tanulmányút másik fontos eredménye az a felismerés volt, hogy a partnereknek jobban meg kell ismerniük egymást, hogy elősegítsék a bizalomteljes és átláthatóbb közös alkotási folyamatot. Több lehetőséget kell biztosítani az informális eszmecserékre, hogy a partnerek között bizalom alakuljon ki és jobban megértsék a másik partner nézőpontját. Ezt tűzték ki a 2. tanulmányút egyik fő céljául.

Csatlakozz hozzánk!

Ajánljuk

European Schoolnet Academy Ingyenes online tanfolyamok tanároknak
School Education Gateway Ingyenes tanfolyamok és sok más tanárok számára
ENABLE program Program iskoláknak a bullying ellen
Jövő osztályterme Modern tanulási környezetekről a Sulineten