Dada cukrászda
Farkas Judit
2007/10/04 15:31
3548 megtekintés
A cikk már legalább egy éve nem frissült, az akkor még aktuális információk lehet, hogy mára elavultak.
"A művészek, akik száz éven át vállalták a meg nem értést, az elszigetelődést, a közönyt, a nyomort, a szitkozódást, a [...] sajtó pellengérjét [...] ellentámadásba indultak. .. a dadaisták kegyetlen bosszút álltak társadalmunkon."

Kassák Lajos: Dadaizmus c. tanulmánya alapján

A dada szót egyes visszaemlékezések szerint Tristan Tzara találta a kis Larousse-ban, jelentése vesszőparipa. Maga Tzara azonban tagadta ezt a verziót, és állítása szerint nem lehet tudni, hogy honnan is ered az irányzat neve. Ezzel, az eredetre vonatkozó misztifikációval is a mozgalom abszurd voltát próbálták kihangsúlyozni.

Voltak közöttük olyanok, akik a régi, hamis ideálokat és tekintélyeket tagadták, az abszurddal az ember lealacsonyodására hívták fel a figyelmet. Mások azonban az egész civilizációt le akarták rombolni, az életet teljesen értelmetlen, hiábavaló dolognak tartották. A humorukat is a legvéresebb szatíra formájában ismerhette meg a közönség.

Az első dadaista kiáltványt 1916-ban adták ki a polgári és békés Svájcban, s innentől kezdődően botrányok kísérték a mozgalom útját. Tzara például az első dadaista előadáson kiment a színpadra, majd ott egyszerűen megborotválkozott, máskor több nyelven, szimultán módon verseket adott elő 3-4 költő, azaz egyszerre szavaltak. Kitalálták a mozgó-verset is, ahol a szöveget pantomimszerű mozdulatok kísérték, de alkalmazták az ún. kiabáló- és torna-verseket is.

Duchamp és a szatíra

A verbális jelenségeken túl a fantasztikus maszkok és papírkosztümök célozták a megdöbbentés, a minél nagyobb idegizgalom kiváltását. Az abszurditás egyik forrása a korhangulatot alapvetően meghatározó I. világháború volt: a világégés harmadik évében egyik oldalon a háború véres csatái és pusztítása közepette számukra biztosított béke, valamint a hadianyaggyártásból meggazdagodó svájci üzletemberek, a háborús prosperitást kihasználó, folyamatosan működő és emiatt dolgozóinak biztos egzisztenciát teremtő gyárak egyidejű jelenléte racionálisan felfoghatatlan helyzetet teremtettek.

A dadaista művészek sem megértetni akarták magukat a közönséggel, sőt saját bevallásuk szerint gyűlölték is őket. Ennek az az oka tehát, hogy a dadaizmus lényegéhez hozzátartozott a feltétlen oppozíció ill. a lekezelő magatartás a kor társadalmával szemben. Az első dadaista kiáltvány reklámszövege a következő volt: "kívánság szerint ingyen és bérmentve gyógyítja az impotenciát". A dadaizmus lényege tehát a rombolás, és fontos, hogy a helyébe nem akartak valami újat építeni.

„A művészek, akik száz éven át vállalták a meg nem értést, az elszigetelődést, a közönyt, a nyomort, a szitkozódást, a megkövezés korszerű változata, a sajtó pellengérjét (soha annyi művész nem lett öngyilkos, nem halt meg annyira elhagyottan, mint e százéves küzdelem alatt), a művészek ellentámadásba indultak. A döntő összeütközés elkerülhetetlen volt, s a dadaisták kegyetlen bosszút álltak társadalmunkon.” Míg a futurizmus a múltat akarta eltiporni, a dada a jelen ellen lázadt fel, és terrorizálta mind a laikus, mind a művészi közvéleményt.

Francis Picabia: Dada Kannibál manifesztum (1918)

Duchamp kereke

"Valamennyiőtöket vád alá helyezték: álljatok fel! Csak akkor lehet veletek beszélni, ha álltok.
Álljatok, mintha a Marseilles-t, az orosz nemzeti himnuszt vagy a God save the Kinget hallanátok. Álljatok, mintha zászló volna előttetek. Vagy mintha a Dada előtt állnátok, mely az életet jelenti, és azzal vádol benneteket, hogy csak sznobizmusból tudtok szeretni, és akkor is csak úgy, ha nagyon drága.
Újra leültetek? Annál jobb, legalább nagyobb figyelemmel hallgathattok.
Mit csináltok itt, bepréselve (a karosszékekbe), mint komolykodó kagylós állatok, mert komolykodók vagytok, ugye?
Az ember meghal, mint hős és mint együgyű, ami egyre megy. Az egyetlen szó, ami több a napi árfolyamnál, ez a szó: halál. Szeretitek a halált, mivel mások meghalnak.
Halálra veletek, öljétek meg, tépjétek szét őket!
Csak a pénz nem hal meg, legfeljebb odébb költözik.
Ez az Isten! Őt tisztelitek, komolykodó személyiség - Pénz, ezért egész családok térdet hajtanak. A férfi, akinek pénze van, tiszteletre méltó ember.
A becsületet adjátok és veszitek, mint a hordót. A hordó reprezentálja az életet, mint a pommes frites, és ti egész komolykodástokkal bűzletesebbek vagytok, mint a tehéntrágya.
Ami a Dadát illeti: szagtalan, nem jelent semmit, egyáltalán semmit.
Dada olyan, mint a ti reményetek: semmi
mint a paradicsomotok: semmi
mint bálványotok: semmi
mint politikai vezetőtök: semmi
mint hőseitek: semmi
mint művészeitek: semmi
mint vallásotok: semmi.
Csak fütyüljetek, kiabáljatok, vágjatok arcomba, és aztán mi marad? Mindig csak azt mondhatom nektek, hogy birkák vagytok. Három hónap múlva, barátaim és én, néhány frankért eladjuk nektek képeinket." (Kassák Lajos és Pán Imre fordítása)"Valamennyiőtöket vád alá helyezték: álljatok fel! Csak akkor lehet veletek beszélni, ha álltok.
Álljatok, mintha a Marseilles-t, az orosz nemzeti himnuszt vagy a God save the Kinget hallanátok. Álljatok, mintha zászló volna előttetek. Vagy mintha a Dada előtt állnátok, mely az életet jelenti, és azzal vádol benneteket, hogy csak sznobizmusból tudtok szeretni, és akkor is csak úgy, ha nagyon drága.
Újra leültetek? Annál jobb, legalább nagyobb figyelemmel hallgathattok.
Mit csináltok itt, bepréselve (a karosszékekbe), mint komolykodó kagylós állatok, mert komolykodók vagytok, ugye?
Az ember meghal, mint hős és mint együgyű, ami egyre megy. Az egyetlen szó, ami több a napi árfolyamnál, ez a szó: halál. Szeretitek a halált, mivel mások meghalnak.
Halálra veletek, öljétek meg, tépjétek szét őket!
Csak a pénz nem hal meg, legfeljebb odébb költözik.
Ez az Isten! Őt tisztelitek, komolykodó személyiség - Pénz, ezért egész családok térdet hajtanak. A férfi, akinek pénze van, tiszteletre méltó ember.
A becsületet adjátok és veszitek, mint a hordót. A hordó reprezentálja az életet, mint a pommes frites, és ti egész komolykodástokkal bűzletesebbek vagytok, mint a tehéntrágya.
Ami a Dadát illeti: szagtalan, nem jelent semmit, egyáltalán semmit.
Dada olyan, mint a ti reményetek: semmi
mint a paradicsomotok: semmi
mint bálványotok: semmi
mint politikai vezetőtök: semmi
mint hőseitek: semmi
mint művészeitek: semmi
mint vallásotok: semmi.
Csak fütyüljetek, kiabáljatok, vágjatok arcomba, és aztán mi marad? Mindig csak azt mondhatom nektek, hogy birkák vagytok. Három hónap múlva, barátaim és én, néhány frankért eladjuk nektek képeinket." (Kassák Lajos és Pán Imre fordítása)

Tristan Tzara: Hogyan írjunk dadaista verset

Hans Arp és a lágy vonalak

Fogjon egy újságot.
Fogjon egy ollót.
Válasszon ki abban az újságban egy olyan hosszúságú cikket, amilyenre a versét tervezi.
Vágja ki a cikket.
Azután vágjon ki gondosan minden egyes szót, amelyekből az a cikk áll, és rakja egy szütyőbe.
Rázza meg szelíden.
Aztán húzza ki egymás után a kivágott szavakat.
Másolja le lelkiismeretesen.
abban a sorrendben, ahogy a szütyőből kikerültek.
A vers önre fog hasonlítani.
Válasszon ki abban az újságban egy olyan hosszúságú cikket, amilyenre a versét tervezi.
Vágja ki a cikket.
Azután vágjon ki gondosan minden egyes szót, amelyekből az a cikk áll, és rakja egy szütyőbe.
Rázza meg szelíden.
Aztán húzza ki egymás után a kivágott szavakat.
Másolja le lelkiismeretesen.
abban a sorrendben, ahogy a szütyőből kikerültek.
A vers önre fog hasonlítani.
S lám máris egy rendkívüli eredeti író ön, és elbűvölő érzékenységű, ámbár ezt az érzékenységet a köznép kellően még nem érzékeli. (Parancs János fordítása)S lám máris egy rendkívüli eredeti író ön, és elbűvölő érzékenységű, ámbár ezt az érzékenységet a köznép kellően még nem érzékeli. (Parancs János fordítása)

Paul Éluard: Dada cukrászda

Egy dadaista műtárgy

"Az asztal kerek, az égbolt szilárd, a pók kicsiny, a pohár áttetsző, a szemnek tíz különböző színe van. Louis Aragonnak megvan a hadikeresztje. Tzarának nincsen vérbaja, az elefántok csöndesek, az eső esik, egy autó könnyebben változtatja helyét, mint egy csillag, szomjas vagyok, a huzat fölösleges, a költők tűpárnák - vagy disznók, a levélpapír kényelmes, a kályha jól szelel, a tőr jó a gyilkolásra, a revolver jobb a gyilkolásra, a levegő mindig nehéz.
Mindezt lenyeljük, és ha megemésztjük, fütyülünk rá teljesen." (Parancs János fordítása)

Csatlakozz hozzánk!

Ajánljuk

European Schoolnet Academy Ingyenes online tanfolyamok tanároknak
School Education Gateway Ingyenes tanfolyamok és sok más tanárok számára
ENABLE program Program iskoláknak a bullying ellen
Jövő osztályterme Modern tanulási környezetekről a Sulineten