Dalton-terv - A demokratikus pedagógiai módszer
Szendrei Judit
2007/11/24 00:00
6680 megtekintés
A cikk lejárt! Valószínű, hogy már nem aktuális információkat tartalmaz!
A Dalton-terv tanulásszervezésének középpontjában az önálló tanulás áll. A diákok a tanárral együtt választják ki a tanár által előzőleg összeállított munkautasítás, penzum feladatkínálatából a mindennapi élet vezetéséhez szükséges tartalmakat, meghatározzák egyéni célkitűzéseiket, figyelembe véve az elvárt követelményszintet.

A Dalton - terv az egyik legdemokratikusabb pedagógiai módszerek egyike. Alapítója, Helen Parkhurst (1886-1973) amerikai tanárnő, reformpedagógus, Maria Montessori hallgatója és munkatársa, a "Dalton-laboratóiumi-terv" kialakítója, amely nevét az 1920-ban Dalton városában létrehozott középiskoláról, a Dalton Scholl New York -ról kapta.

A Dalton -terv tanulásszervezésének középpontjában az önálló tanulás áll. A diákok a tanárral együtt választják ki a tanár által előzőleg összeállított munkautasítás, penzum feladatkínálatából a mindennapi élet vezetéséhez szükséges tartalmakat, meghatározzák egyéni célkitűzéseiket, figyelembe véve az elvárt követelményszintet. 

A diákok a megfelelő felszereltségű, önálló tanulásra alkalmas úgynevezett szaktantermekben, vagy osztályaikban kialakított szaksarkokban tanulnak. A tanulási folyamatok együttes aktív tervezése, megvalósítása és folyamatos értékelése lehetőséget nyújt a célok és az elért eredmény összehasonlítására. A tanulók tudatában vannak saját kompetenciáik fejlődése iránti saját felelősségüknek. 

A gyermekek az iskolában úgy tanulnak, mint az életben; lehetőségük és elegendő idejük van tapasztalatgyűjtésre. Kreativitásuk, kezdeményezésük, problémamegoldásuk, mérlegelési és döntési kompetenciájuk az átlagosnál számottevően jobban fejlődik. A saját képességekbe vetett bizalom örömtelivé teszi a tanulást, ébren tartja az érdeklődést a tanulás tartalma/tárgya iránt. 

A pedagógia alapvető világnézeti és pedagógiai irányelve a demokratikus-liberális alapvetés, a szabadság és az öntevékenység és az egyének, csoportok közti interakció, együttműködés elősegítése. 

Pedagógiai programjának elsődleges nevelési célja az "alkalmasság az élet küzdelmeire" és a "félelem nélküli emberi lét" megvalósítása. Az egyén legyen a társadalom öntevékeny - önvezérelt tagja, aki céltudatos, racionális életvezetéssel, cselekvéseiben és véleményalkotásában önálló megnyilvánulásra képes. 

Nézetei szerint a gyermek alapvető szükséglete az önállóság, az elismerés, a pozitív szociális kapcsolatok és tapasztalatok megszerzése, és a konkrét célok alapján történő természetes tanulási készenlét.
Nevelésfogalmi alapelvei a szabadság és felelősség, együttműködés, saját tanulási idő feletti önrendelkezés, így a demokratikus orientáció, a társadalom "egységeként" való tevékenység elősegítése. 

Tanulásfogalma elsősorban az individualitásból indul ki: szabad, kooperatív tanulás létrejötte konkrétan megfogalmazott, képességekhez szabott feladatok alapján. Programjában kiemelkedő szerepe van a szociális tanulásnak.
A tanár feladata a nevelő hatású környezet kialakítása, a feladatok közvetítése, az önállóan tevékenykedő gyermekek kísérője-tanácsadója, bátorítója. 

Az oktatás folyamatának didaktikai-metodikai egységei a következőkből épülnek fel: "tanulósarkok" (szaktárgyi sarkok, műtermek), laboratóriumok (szaktantermek), feladat- és ellenőrzőlapok, taneszközök, konferenciák a tanulás eredményének megbeszélésére, "oral lessons" (tanítási órák), "bulletin" azaz a teljesítményeket bemutató faliújság, és a szabad tanulási fázisok.

A Dalton - pedagógiával a gyermeknek lehetősége nyílik a tanulási individualitás megtapasztalására. A gyermekek egyéni adottságaiknak, képességeinek, érdeklődésének megfelelően dolgozhatnak. Az így szervezett tanulási folyamat alapvető feltétele a tanulók egymás közt folyamatosan fennálló kommunikációja és kooperatív viszonyulása. A Dalton - terv úgynevezett nyitott modellként, a helyi adottságokhoz alkalmazkodva szabadon adaptálható.

Forrás: www.hungaro-dalton.hu>

Csatlakozz hozzánk!

Ajánljuk

European Schoolnet Academy Ingyenes online tanfolyamok tanároknak
School Education Gateway Ingyenes tanfolyamok és sok más tanárok számára
ENABLE program Program iskoláknak a bullying ellen
Jövő osztályterme Modern tanulási környezetekről a Sulineten