Digitális tananyag a romákról
2004/05/23 18:26
1861 megtekintés
A cikk már legalább egy éve nem frissült, az akkor még aktuális információk lehet, hogy mára elavultak.
A Kurt Lewin Alapítvány által kidolgozott Kultúrák és népek Magyarországon (cigányság) című digitális tantárgymodul az Educatio Kht. SuliNet Programirodája által meghirdetett tenderen első helyezést ért el, így a tanagyag megrendelhetővé válik.

A magyarországi demokrácia fokmérője és jellemzője a kisebbségek helyzete, a róluk való ismeretek, illetve az irántuk megmutatkozó attitűdök halmaza. Az Európai Unióhoz való csatlakozás során kiemelt jelentőséghez jutnak a magyarországi kisebbségek. Nincs ez másként a cigánysággal sem. E kisebbségi csoport nemcsak egy a tizenhárom magyarországi nemzeti és etnikai kisebbség közül, hanem speciális helyzetben van: a cigányság jelentős hányada a társadalmi hierarchia alsóbb pontjain él, sok esetben kirekesztés és más jogsértések elszenvedője. Fontos, hogy a velük szembeni attitűdök megváltoztatását már az iskolában elkezdjék. Ehhez kíván hozzájárulni az általuk fejlesztendő digitális taneszköz. A tantárgymodul a Nemzeti Alaptanterv egyes műveltségterületeire épül (Anyanyelv és irodalom; Ember és Társadalom; Művészetek; Informatika; Életvitel és gyakorlati ismeretek).

A tervezet kidolgozásakor törekedtek arra, hogy a különböző műveltségterületeken belül az egyes témakörök és résztémakörök is kifejtésre kerüljenek, mindegyik természetesen a megfelelő relevanciával a cigányság témakörére. A 7-12. évfolyam számára elkészülő oktatási tananyag célja a cigányság objektív, és a látkört szélesítő bemutatása. Az alkotók nem titkolt szándéka az előítéletek csökkentése a tanárok és a diákok körében. A téma szélesebb társadalomtudományi, nyelvészeti, művészeti kontextusba ágyazottan jelenítődik meg. Ez azt jelenti, hogy a projekt célcsoportját alkotó 7-12.évfolyamon tanuló diákok számára közérthető és fogyasztható ismerethalmaz, illetve megfogalmazás mellett az alkotók törekedtek arra, hogy a cigányság témakörét ne elszigetelt jelenségként, hanem az egyetemes emberi kultúra szerves részeként prezentálják. 1453 lexikoncikk, 566 életrajz, 887 fogalommagyarázat, 357 videórészlet, 1595 hanganyag, 27 animáció, 1165 illusztráció, 551 interaktív feladat, 937 link, 1209 bibliográfiai tétel és 2532 ajánlott olvasmány áll digitális formában a diákok és a tanárok rendelkezésére.

Csatlakozz hozzánk!

Ajánljuk

European Schoolnet Academy Ingyenes online tanfolyamok tanároknak
School Education Gateway Ingyenes tanfolyamok és sok más tanárok számára
ENABLE program Program iskoláknak a bullying ellen
Jövő osztályterme Modern tanulási környezetekről a Sulineten