Diszlexiás tanulási módszerek
2013/02/06 08:00
4997 megtekintés
A cikk már legalább egy éve nem frissült, az akkor még aktuális információk lehet, hogy mára elavultak.

A diszlexiás tanulók elsősorban olvasási-írási, szövegértési nehézségekkel küzdenek, ami nem csak a magyar és történelem órán, hanem a matek, fizika és kémia órákon is nehézséget okozhatnak számukra, például a szöveges feladatok értelmezésénél.

diszlexiás módszerek nagy

Abból kifolyólag, hogy tanulási zavaruk neurológiai okokra vezethető vissza, az élet számos területén éri őket kudarc. Nehezen tájékozódnak térben, nem tudják megtanulni az irányokat, egyensúlyi problémákkal küzdenek, nehézséget okoz új nevek, helyek, kifejezések memorizálása, ennek következtében bizonytalanná válnak és alacsony lesz az önértékelésük. Azonban, ha időben felismerik a problémát, a diszlexiások elsajátíthatnak olyan tanulási technikákat, melyekkel sikeresek lehetnek, önbizalmat nyerhetnek, ezáltal pozitív énképük alakulhat ki.

Hagyományosan az iskolai tanításban azok a módszerek kapnak helyet, melyek agyunk bal féltekéjét aktiválják. Az agyunk bal agyféltekéje a beszéd, írás, olvasás, számolás, logika, elemzés, listázás, részletek, sorba rendezés tanulási folyamatokhoz kapcsolódik. Diszlexiások számára fontos, hogy tanulás közben agyuk jobb féltekéjét is aktiválják. A tanulás során így szerepet kap a képzelet, színek, dimenziók, téri-vizuális ingerek, muzikalitás.

A diszlexiásoknál olyan tanulási módszerek vezethetnek eredményre, melyeknek feldolgozási módja globális, egyidejű, vizuális. A diszlexiások figyelme könnyen eltéríthető, ezért fontos, hogy a tanulás során minél több irányból érje inger a tanulót. A tanulási folyamat legyen minél változatosabb, aktiváljuk az érzékszerveket, alkalmazzunk színeket, kiemeléseket, ábrázoljuk rajzon a tanulnivalót! Használjuk ki kreativitásukat a tanulásban is! A diszlexiások nehezen tájékozódnak térben, fejlesszük őket mozgásos játékokkal (pl. Erre csörög a dió).

A következőkben bemutatunk néhány módszert, mellyel tanárként, szülőként segíthetjük az olvasási nehézséggel küzdő gyerekeket.

Gondolattérkép

A gondolattérképet mindig fektetett papírlapra készítsük! Nyomtatott nagybetűket használjunk! Ne írjunk dőlten, mert az nem jól olvasható! A gondolattérkép mindig a téma központi képével induljon, ebből ágazzanak el a fő témák vonalai! A központból kiinduló vonalakra is írjunk! Ne legyenek nagyon ferdén a szavak (max. 45 fok), legyen rendezett, áttekinthető. Használjunk színeket, alkalmazzunk kiemeléseket! A gondolattérképünk tartalmazzon minél többféle információt, a szöveg mellett illesszünk bele rajzokat, képeket, jeleket, kódokat, ezek mind segítenek az eligazodásban, a verbális és vizuális elemek együttes használata mindkét agyféltekét aktiválja.

Online gondolattérkép készítők: MindMeister, bubbl.us, Spider Scribe

Flash kártyák

Ismétléskor, vizsgára készüléskor, memoriterek esetében nagyon hasznos. A kártya egyik oldalára írjuk fel a fogalom megnevezését, másik oldalára pedig a magyarázatot!

Lépcsőzetes olvasás

A diszlexiások számára nagyon fontos, hogy egy szöveg feldolgozásakor az egésztől haladjanak a rész felé. Olyan, mintha tanulás előtt az összefoglalással kezdenénk. Olvasáskor olvassuk el először az első, majd az utolsó bekezdést! Következő lépésként olvassuk el a köztes bejegyzések első vagy első két mondatát! Olvasás közben, ha szükséges, alkalmazzunk aláhúzásokat, kiemeléseket. A teljes szöveget csak ezután olvassuk el, s ha szükséges, a nehezebb részeket többször is vegyük át!

Szótördelés

A diszlexiás 4-6 karaktert képes a látómezejébe befogni, míg egy átlagolvasó 15 betűt. Egy új név, idegen szó, kifejezés tanulásakor ezért érdemes a tanulandó szót kisebb egységekre bontani. Hasznos lehet, ha ezeket a szótöredékeket vizuálisan tudjuk kötni valamihez.

Esszéírás hangfelvétellel


A diszlexiások gyakran hibásan írnak. A hibák elkerülésére igyekeznek írásban minél egyszerűbb szavakat használni, annak ellenére, hogy sokszor az átlagembernél sokkal gazdagabb szókinccsel bírnak. Gondolataik papírra vetése előtt gondoljuk át, miről szeretnénk írni, készítsünk hangfelvételt, majd a felvett anyagot vigyük papírra. Állítsunk be helyesírás-ellenőrzést a szövegszerkesztőnkben! Gondolattérkép készítése itt is hasznos lehet. A nyelvezet választékosabbá tételéhez nagy segítséget jelenthet, ha az általunk hasznosnak ítélt szavakról készítünk egy listát, melyet bármikor elővehetünk, ha elakadunk.

Tanulás párban

A táras tanulás során szélesebb megvilágításba kerül a tanulnivaló, a csoport tagjai többféle módon közelítik meg a tananyagot. A társainkkal szemben kötelezettséget vállalunk, ezáltal nagyobb a motiváció. A közös megbeszélések alkalmával fény derül a gyengeségekre, a hibáinkat így könnyebben javíthatjuk, segítséget kapunk egymástól.

Magyar-magyar szótár

A diszlexiások számára nehézséget jelent új kifejezések megtanulása, ezért hasznos lehet számukra, ha a tanulandó szövegből kiemeljük a számukra ismeretlen szót, majd közösen szótárszerűen leírjuk mellé a magyarázatát, jelentését.

Csatlakozz hozzánk!

Ajánljuk

European Schoolnet Academy Ingyenes online tanfolyamok tanároknak
School Education Gateway Ingyenes tanfolyamok és sok más tanárok számára
ENABLE program Program iskoláknak a bullying ellen
Jövő osztályterme Modern tanulási környezetekről a Sulineten