Egy kis vallásföldrajz - Kisebb lélekszámú vallások
2004/03/18 14:45
5557 megtekintés
A cikk már legalább egy éve nem frissült, az akkor még aktuális információk lehet, hogy mára elavultak.
A kisebb lélekszámú vallások földrajzi elterjedése nagyon változatos. Némelyik igazi világvallás: mindenfelé elterjedt a Földön, mások inkább egy-egy területhez vagy lokális etnikumhoz kötődnek.

A zsidó vallás

A közismert izraeli, európai és amerikai zsidó közösségek mellett a világ számos területén élnek még olyanok, akik a zsidó vallás követői.

Szikhizmus és dzsainizmus

A hinduizmus, az iszlám, a kereszténység és a buddhizmus mellett a szikh és a dzsaina vallások a legjellemzőbbek Indiában, de India határain kívül is elterjedtek.

Baháizmus

Magyarországon talán a legkevésbé ismert, a 19. században alapított, mára az egész világon elterjedt vallás.

Törzsek és egyéb kisebb közösségek

Törzsek, szekták és egyéb kisebb közösségek is megteremtik a maguk vallásos világát. Néha ezek furcsák, riasztóak, máskor pedig érdekesnek és különlegesnek tűnnek.

Rasztafarianizmus

A "rasztás" haj, Bob Marley reggae zenéje és a marihuana miatt Európában is ismert vallási mozgalom gyökerei a Karib-tengeri fekete nacionalista mozgalmakhoz vezetnek...

A zsidó vallás

Siratófal a Sziklamecsettel

A zsidó és a keresztény vallás egy tőről fakad. A keresztény Biblia Ószövetsége a zsidó valláshoz is szorosan kötődik. A zsidóság nagy hangsúlyt helyez a szent szövegek tanulmányozására és a zsidó hagyományok betartására, amit a Talmudban gyűjtöttek össze. A zsidóság, illetve a zsidó vallás már az ókorban sem csak Izrael területére korlátozódott. A hányatott sorsú nép vallását is magával vitte, amikor szülőföldjét elhagyni kényszerült a történelem során többször is. Ősi zsidó közösségeket találunk az Izraellel szomszédos országokban: Szíriában, Jordániában és Egyiptomban egyaránt, de Izraeltől távolabb, Jemenben és Etiópiában is vannak jelentősebb zsidó csoportok. A fekete etióp zsidók, (a falasák), konfliktusoktól sem mentes Izraelbe történő visszatelepítése manapság is folyik.

Falusi zsidó (falasa) ház Etiópiában Ősi zsidó közösségek élnek Indiában is Kerala állam területén. De az Ék-Indiai, Burma (Myanmar) szomszédságában élő törzsek egyike is az elveszett zsidó törzs leszarmazottainak tartja magát. A zsidó városrészbe vezető út Cochinban - India, Kerala Elenyésző kisebbségként az iszlám mellett a Közel-Kelet más országaiban és Észak-Afrikában szinte minden országban megjelenik ez a vallás, bár a forrongó politikai helyzet miatt az elvándorlás is jelentős. Főleg az európai bevándorlók leszármazottai telepedtek le Észak- és Dél-Amerikában, Ausztráliában és Új-Zélandon is. Ma már az Egyesült Államokban található a legtöbb zsidó vallású ember Izrael után. A szovjet politika sem bánt kesztyűs kézzel zsidó származású állampolgáraival: egy távol-keleti területre próbálta erőszakosan letelepíteni a zsidó lakosságot, több-kevesebb sikerrel. Ma, az Amur folyó mellett, a kínai határ közelében, a hajdani "Zsidó Autonóm Tartomány", (ma inkább csak Birobidzsán), területén is találunk viszonylag nagy számban zsidó vallású embereket Oroszország távoli, ázsiai részén. Ma kb. 14 millió zsidó vallású ember él a Földön. A jeruzsálemi siratófal

Szikhizmus és dzsainizmus

Digambara szerzetes

A dzsainizmus indiai vallás, de az indiaiakkal másfelé is eljutott sokfelé a világban. A dzsainizmus a részvét és a lemondás, illetve az aszkézis vallása. Hívei mindent elkövetnek, nehogy ártalmára legyenek más élőlénynek. Egyes dzsaina hívők maguk előtt söprögetnek, nehogy eltapossanak akár egy bogarat is, szájuk elé pedig kendőt kötnek, nehogy belélegezzenek apró lényeket. Az egyik dzsaina szekta (digambara) teljesen lemond a földi élet javairól: tagjai meztelenül járnak és egyetlen tulajdonuk egy edény, amiből esznek, életük legnagyobb részét meditációval töltik. Indiában nagy tiszteletnek örvendenek ezek a szellemi utat választó, vallásuk iránt mélyen elkötelezett emberek. A vallás egy időben keletkezett a buddhizmussal, a hinduizmus pedig nagy hatással volt rá, így sok párhuzam fedezhető fel e vallások között. A legnagyobb dzsaina közösségek, ma is Indiában vannak, de nem lokalizálhatóak egyértelműen: számos dzsaina központ található India különböző államaiban. Gyönyörűen díszített dzsaina templom Indiában, Gujarat állam Szikh férfi

A szikh vallás szintén Indiában keletkezett az 1400-as években. Hindu és iszlám elemekből építkezik. Elismeri a lélekvándorlást és az örök törvény létezését, de ellenzi a kasztrendszert és az aszkétaságot. Elfogadja az egyistenhitet és az emberek egyenlőségét, de pl. Mohamednek nincs kultusza. Ma a világon mindenhol fellelhető, ahol indiaiak vannak (ld. hinduizmus). A szikh férfiak könnyen felismerhetők jellegzetes turbánjukról. Központjuk India észak-nyugati részén Pándzsáb tartományban van, de Indiában is bárhol találkozhatunk szikhekkel. Legszentebb helyük az amritsari Aranytemplom. (Amritsar, Pándzsáb államban, a pakisztáni határ közelében található.) Ma kb. 23 millió szikh él a Földön. Az amritsari Aranytemplom

Baháizmus

Baháí templom Ausztráliában

A baháizmus az iszlámból nőtte ki magát az 1800-as években. A baháik az egyenlőség és a szabad véleménynyilvánítás hívei, gyűlölik az álszentséget. A vallásháborúk nagy ellenzői, szerintük, ha a vallások háborúba torkollanak, jobb vallás nélkül élni. Nézeteiket több iszlám országban ellenezték és több helyen be is tiltották. Többek között Iránban is, ahol a vallás kialakult. Az egyistenhívő vallás nem ismeri a szigorú hierarchiát, más vallásokkal és nézetekkel toleráns. A München melletti baháí templom, a baháizmus európai központja Baháí templom Indiában

A baháizmus igazi világvallás, a Föld legkülönfélébb részein fellelhető, és a legtöbb helyen egyre népszerűbb. Afrikai központja pl. Kenyában található, de Indiában, Amerikában, Ausztráliában és Európában is egyre növekszik a baháik tábora. Érdekesség az is, hogy a vallás legfőbb központja az izraeli Haifában található. Az itt épült bahái templom őrzi az összes szent iratot, amit a vallásalapító írt. Az első baháí templomot 1902-ben építették Türkmenisztánban, de a hatóságok kisajátították, ma már nem működik. Ma a világ minden kontinensén van egy baháí templom, illetve Chilében hamarosan elkészül a legújabb, ami Dél-Amerika baháí temploma lesz. Templomaikat meghatározott elvek szerint építik, szerkezetük különlegessé és egyedivé avatja a bahái közösségi házakat. (A Delhiben található indiai közösségi ház pl. egy lótusz virágra emlékeztet.) A haifai központi templom Izraelben

A bahái hit híveinek száma világszinten öt és hatmillió között van. Az egyistenhívő vallás nem ismeri a szigorú hierarchiát, nincs papság és más vallásokkal, nézetekkel toleráns. A közösségeket helyi és országos szinten évente választott ún. Szellemi Tanácsok irányítják. A világközösség vezető testülete az Igazság Egyetemes Háza, melynek székhelye az izraeli Haifában található. Legnépesebb gyülekezetek: India: mintegy 1,5 millió fő, Irán: 300.000 fő, USA: 120.000 fő. A tervezett chilei templom makettja

Törzsek és egyéb kisebb közösségek

Pápua vadász

A törzsi vallásokat hagyományos törzsi keretek között művelik. Az emberiség elenyésző kisebbségére jellemző, mert az alacsony népsűrűségű, nehezen megközelíthető, érintetlen természet közelében élő embercsoportok jellemzője. Szokták "természeti vallásoknak" is nevezni, amivel a természethez való szorosabb kötődésre, az azzal kapcsolatos szellemvilág és lélekhit létezésére utalnak. Gyakori, hogy az ilyen közösségek vallási vezetője a sámán.

Sámán szertartás Szibériában Maszaik Kelet-Afrikából A törzsi vallások minden lakott kontinensen fellelhetőek: az amerikai kontinens és Ázsia trópusi esőerdőiben (az Amazonas és az Orinoco-medence országai, Közép-Amerika trópusi esőerdői, Indonézia, Malajzia, India, Kína és Indokína elzártabb hegyvidéki területei); Oroszország területén Szibériában; az északi sarkvidék környékén az inuitok (eszkimók) körében (Kanada, Európa); Ausztrália belső sivatagos vidékein és Pápua Új-Guineában. Legjellemzőbb azonban fekete-Afrikában, ahol szinte nincs olyan ország, ahol ne jelennének meg valamilyen formában. Több országban a legelterjedtebb vallásnak számítanak. (Pl. Burkina Faso 45%, Elefántcsontpart 60%, Közép-afrikai köztársaság 60%, Botswana 75%.) Beavatásra váró yanomami fiúk Brazília és Venezuela határvidékén
Umbanda médium Közép és Dél-Amerikában, a behurcolt, afrikai gyökerekkel rendelkező rabszolgák leszármazottai körében különös, a kereszténység és az ősi hit keverékéből létrejött vallások terjedtek el. Az umbanda mozgalom Brazília vallása. Az umbanda nyugat-afrikai istenségeket azonosít keresztény szentekkel és indián istenségekkel. Az umbanda szertartásokon résztvevők száma óriási (35-40 millió), de sokan "hivatalosan" kereszténynek vallják magukat, ezért nehéz meghatározni a hívők pontos számát. A vudu hazája Haiti, de Brazíliában, Kubában, az USA déli államaiban és a Karib térség néhány más államában is van számos híve. A vudu szertartásokhoz gyakran a boszorkányságot és a fekete mágiát társítják, számos film e vallás sötét oldalát mutatja meg a nézőknek. Valóban voltak a vudu hitnek torzulásai és néhány vezető kihasználta az emberek hiszékenységét, de alapjaiban itt is egy nyugat-afrikai törzsi vallás és a kereszténység keverékéről van szó, amely kialakulása korában a rabszolgáknak lelki vigaszt nyújtott a 18-19. században. Umbanda szertartás Brazíliában

Rasztafarianizmus

A reggae zene miatt is népszerű rasztafarianizmus eredete Jamaicához kötődik. A Karib-tengeri ország fekete lakosságának nacionalista mozgalmainak köszönhette létrejöttét. A rasztafari mozgalomban megjelentek szélsőségesebb, kifejezetten fehér-ellenes irányzatok is, jóllehet manapság a hívők nagyobb része nem osztja ezeket a nézeteket. Ennél a vallásnál a kereszténység és az afrikai eredetű törzsi vallások mellett tehát fontos szempont lett a nacionalizmus és egy önálló irányítású fekete állam megteremtése Afrikában. A mozgalom központjában Tafari herceg (Ras Tafari, a későbbi etióp császár, Hailé Szelasszié) áll, akit istenként, messiásként tisztelnek, aki elviszi a feketéket új hazájukba. (A herceg 1974-ben meghalt, de újra visszatértét várják egy másik személy alakjában, aki elviszi őket az ígéret földjére.) Hailé Szelasszié, volt etióp császár A rasztafari hívők szerint Jézus is fekete bőrű volt és ők annak az elveszett zsidó törzsnek a leszármazottai, akik szétszóródtak a babiloni uralom alatt. Véleményük szerint Etiópia az ígéret földje, Isten országa; "földi helytartója" pedig Hailé Szelasszié etióp császár volt 1974-ig.

Megvásárolható Szelasszié érme Marihuanás cigaretta szívása A rasztafarianizmushoz a marihuana fogyasztás is társulhat. A hívők szerint a marihuana (helyi néven "ganja"), "a bölcsesség füve", fogyasztása hozzásegít spirituális önmagunk megismeréséhez. A hívők szerint a marihuana jótékony hatásaira a Bibliában is lehet találni utalásokat. Nemcsak a mindennapi életben, hanem egyes szertartások alkalmával is fontos szerepe lehet a marihuanának. A rasztafari hívők "hivatalos" zenéje a reggae. A fiatalon, 36 éves korában elhunyt Bob Marleyt és zenéjét már-már istenként tisztelik. Bob Marley kiállt a marihuana legalizálása mellett is.

A rasztafarianizmus a reggae zene és a szabad marihuana fogyasztást hirdető eszméi miatt is válhatott népszerűvé Amerikában és Európában egyaránt (pl. a hippik körében). A karibi országokhoz társított könnyed, laza életvitel is szimpatikus sok fehér ember számára. Ras Tafari mozgalma az egész Karib térségben elterjedt, de az USA-ban és Európában is vannak hívei. Sok fehér szinte semmit sem tud a vallás hátteréről (pl. fehér-ellenesség), csak a "rasztás" haj, a reggae zene és esetleg az ehhez társítható marihuana fogyasztása szimpatikus számukra.

Csatlakozz hozzánk!

Ajánljuk

European Schoolnet Academy Ingyenes online tanfolyamok tanároknak
School Education Gateway Ingyenes tanfolyamok és sok más tanárok számára
ENABLE program Program iskoláknak a bullying ellen
eBiztonság Minősítés Minősítési rendszer oktatási intézményeknek
Jövő osztályterme Modern tanulási környezetekről a Sulineten