Egy új korszak hajnala, avagy az SDT életre kel...
Abonyi-Tóth Andor
2004/09/02 10:05
4428 megtekintés
A cikk már legalább egy éve nem frissült, az akkor még aktuális információk lehet, hogy mára elavultak.
A Médiában és különböző konferenciákon már rengeteget hallottunk a Sulinet Digitális Tudásbázis funkcióiról, most végre eljött az idő, hogy a gyakorlatban is kipróbáljuk.

Mi az az SDT?

A Sulinet Digitális Tudásbázis (SDT) a műveltségi területeket számos iskolai évfolyamon lefedő elektronikus tananyag-adatbázis és egyben tartalomkezelő keretrendszer. A cél az, hogy az adatbázis leképezze az iskola tantervét a különböző műveltségi területeken, és konkrét felhasználási útmutatókat, a tanórákon használható tananyagokat és újrahasznosítható tananyagelemeket nyújtson a pedagógusok és a diákok részére.

A Sulinet Digitális Tudásbázis elektronikus tananyagbázisát kezdetben az e célra kiírt közbeszerzési eljárások nyomán indult fejlesztőmunka adja. Az adatbázis jelenleg a Földünk és környezetünk, valamint a Történelem műveltségi területekhez kínál tananyagokat, de az adatbázis folyamatosan fejlődik.  A rendszer szakmai koncepciója egyedi, a magyar oktatási rendszerhez illeszkedő és a digitális pedagógia hazai eredményeire épít, hiszen a szakmai fejlesztésben szerepet kaptak pedagógusok, diákok, szakmai szervezetek, e-learning cégek, tartalomfejlesztők és könyvkiadók.

Az SDT lényegesen több mint komplett tankönyvek digitalizált változata. A korszerű elektronikus tananyagok, így az SDT-ben levő foglalkozások is az informatika minden lehetséges eszközével, interaktív feladatokkal, szimulációkkal, tesztekkel támogatottak. A rendszer egy vagy több tanórát felölelő foglalkozásokat, otthoni elsajátításra készült anyagokat, valamint 5-45 perces elektronikus blokkokat kínál a hagyományos tanítást kiegészítve vagy talán inkább megváltoztatva.

Ki ellenőrzi az SDT tartalmát?

Az SDT-be kerülő tananyagok átmennek mind szakmai, mind pedagógiai, mind pedig technológiai ellenőrzésen. A professzionális cégek és a lelkes, kreatív pedagógusok munkái is ezeken az ellenőrzéseken átjutva válhatnak ún. értékes közkinccsé.

Én is lehetek szerző?

IGEN! A felhasználók a központilag létrehozott és szakmailag ellenőrzött törzsanyagokon kívül a már meglévő és/vagy általuk létrehozott új elemekből saját tananyagokat is készíthetnek, amelyeket a rendszer megjelenítő felületén vagy más felületeken is használhatnak az órán. A rugalmasan alakítható, átszerkeszthető és újra összefűzhető tananyagok időtállóak a változó tantervekkel szemben és szabadságot biztosítanak a különböző tanulási, tanítási stratégiáknak és alternatív módszereknek.

Hogy (hol?) tudom elsajátítani az SDT kezelését?

Egy olyan oktatási keretrendszer megjelenése a közoktatásban, mely a régióban és az országban is első és egyedi, természetesen akkor jelenthet igazi megújulást, ha ehhez egy olyan pedagógus-továbbképzési rendszer kapcsolódik, amely bevezeti a tanárokat a számítógéppel segített oktatás, a kooperatív tanulás és magának a Sulinet Digitális Tudásbázisnak a használatába. A 2004-es évben a Sulinet Expressz Program részeként megkezdődnek a Sulinet pedagógus-továbbképzések is.

Mi lesz az Oktatás rovat (és informatika rovat) sorsa a jövőben?

A Sulinet Oktatás honlap az SDT bejárata. E szakportál egyik elsődleges célja, hogy oktatási segédanyagokat, tananyagegységeket jelentessen meg az SDT koncepció szellemében. A honlap nemcsak tanítási segédanyagok gyűjtőhelye, hanem a tanárok egyéni ön(tovább)képződésének színtere, egy módszertani információforrás, és az oktatásban résztvevők közti kommunikáció színtere is.

Az Oktatás honlapon megjelenő anyagok célja, hogy segítséget nyújtsanak az SDT keretrendszer használatához a diákok és a tanárok számára.

Lesz-e informatika tantárgy az SDT-ben?

Igen, hamarosan megjelenik az informatika műveltségi terület is, de addig is érdemes megismerkedni a rendszerrel, amelyhez kedvcsinálóként néhány linket ajánlunk.

Az informatika meghatározó személyeiről, a fejlődés irányát hosszú távon meghatározó eszközeiről szóló sorozatunkban Rozgonyi-Borus Ferenc számos hazai és külföldi kiválóság életútját és alkotását mutatta be. Érdemes megnézni,  hogy az informatika úttörői (sokszor milyen viharos) történelmi háttérben dolgoztak . pl.:

  •  Wilhelm Schickard (1592-1635) abban a korban tervezi meg azt a mechanikus számológépét, amikor Európa nagy részében egymást követték a válságok, éhínségek, járványok, a pestis továbbra is újra és újra nagy pusztításokat végzett. A születéskor várható életkor ebben az időszakban 20-30 év volt. Soha nem látott mértékű boszorkányüldözések, fanatikus vallásháborúk, kíméletlen inkvizíciós tevékenység, kínvallatások és nyilvános kínhalálok jellemzik azt az évszázadot, amely egyben olyan nagy tudósok kora is volt, mint Descartes, Kepler, Harvey vagy Newton (bővebb információt találhatunk az SDT-ben).
  • A XX. század egyik legnagyobb jelentőségű mechanikus számológépének készítője is viharos történelmi korban alkotott.  Curt Herzstarkot 1943-ban tartóztatták le, mert segítséget nyújtott a zsidó menekülteknek. A buchenwaldi koncentrációs táborba került, de technikai tudása miatt abban a kegyben részesült, hogy dolgozhatott számológépén, majd később a V1 és V2 rakéták vezérlését is megoldó Gustloff-Művekbe került.  Ő azon szerencsések közé tartozik, akiknek sikerült túlélniük a holokauszt borzalmait.
  • Neumann János munkásságát is nagy mértékben befolyásolta a történelem vihara. Amikor kitört a második világháború, gondolatait az iparosodott hadviselés matematikai problémáinak szentelte. A Manhattan Projekt keretében részt vett a második atombomba megépítésében. A gondolkodása a századra oly jellemző hitet képviselte: hitet abban, hogy a szellemiség ereje képes alakítani a fizikai világot.

Forrás

Ajánlott linkek:

Abonyi-Tóth Andor

Csatlakozz hozzánk!

Ajánljuk

European Schoolnet Academy Ingyenes online tanfolyamok tanároknak
School Education Gateway Ingyenes tanfolyamok és sok más tanárok számára
ENABLE program Program iskoláknak a bullying ellen
Jövő osztályterme Modern tanulási környezetekről a Sulineten