Egy iskola, ahol bíznak a gyerekekben
2010/12/08 00:00
1997 megtekintés
A cikk már legalább egy éve nem frissült, az akkor még aktuális információk lehet, hogy mára elavultak.

Mikor dr. Molnár Katalin (az ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Gimnázium biológia-kémia szakos vezetőtanára és egyben a jó gyakorlatok projektmenedzsere) körbevezetett az iskola folyosóján, sok és sokféle életkorú gyereket láttam a folyosón. S bár hatalmas az iskola és nagyon sok gyerkőc tanul itt, mégis tapasztaltam valamiféle összetartást, s harmóniát. A gyerekek mosolyogva integettek a tanárnőnek, érezhető volt, hogy szeretik, tisztelik őt. Különleges tanár-diák kapcsolatot sejtettem, de akkor még csak sejtettem.

eltegimi7 Néhány órával később (interjúk és óralátogatás után) valóban megbizonyosodtam erről. A tanárok mindent megtesznek azért, hogy a gyerekek jól érezzék magukat az iskolában, szeressenek ide járni, szeressék az iskolát, hiszen azon keresztül fogadják el az értékeket. Céljuk, hogy sokat tanuljanak, de nem erőltetik mindenáron a versenyeken való részvételt, inkább támogatják őket abban, hogyha jelentkezni akarnak, akkor jelentkezzenek.

A közel ezer nebulót oktató budapesti iskola nagyon színes és értékes pontja a középiskolák palettájának. Egyedisége egyrészt abban rejlik, hogy 12 évfolyamos iskola. Működik alsó tagozat, valamint 6 és 8 osztályos gimnáziumi osztályok is vannak. A Cházár András utcában található iskola gyakorló iskola, az ELTE gyakorló intézménye, tehát tanárjelöltek végzik a tanítási gyakorlatokat. Különlegesség továbbá, hogy a 6 és 8 évfolyamos osztályokban speciális tanterv szerint tanítják a gyerekeket.

Ismeretátadás és tehetségfejlesztés

A döntés, hogy valaki ide íratja be a gyermekét, nagyon tudatos iskolaválasztást takar. Az ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Gimnázium elit iskola, tehetséges, jó képességű gyerekek járnak ide. Nem véletlen, hogy kemény felvételivel lehet csak bekerülni. Az intézmény kiemelt célja a tehetséggondozás, amiben nagy szerepe van az együttműködési- és kommunikációs készség javításának, tehát a teljes személyiség fejlesztésének. Fontosnak tartják, hogy ne csak az ismeretátadás történjen meg, hanem a tehetség komplex fejlesztése is.

A tehetséges gyerekek között azonban viszonylag gyakran fordulnak elő sajátos nevelési igénnyel rendelkezők. Itt sincs ez másképp. A diszlexia, diszgráfia és a hiperaktivitás különböző fokozatai fordulnak elő leggyakrabban. A tehetséges nebulók közt gyakori a túlzott versengésre való hajlam is, emiatt pedig gyakoribbak a viták, hiszen mindenki okosabb akar lenni a másiknál. Ennek kezelésében óriási szerepe van a kooperatív tanulásszervezésnek, hiszen tudatosan mérsékli az említett problémákat. A sajátos nevelési igényű diákokon kívül szociálisan hátrányos helyzetű tanulók is megfordulnak itt, ők az iskolától kapnak támogatásokat.

A megvalósítás feltételei

eltegimi4 Az iskolában számos olyan tanár dolgozik – például Arató László –, akik részt vettek a HEFOP 3.1.1 tananyag kidolgozásában (ők alakították ki a szövegértés, szövegalkotás kompetenciafejlesztő programcsomagját). Rendkívül fontos a szakmai háttér, emellett azonban a pályázati források is elengedhetetlenek. A gimnázium tantestülete nagyon nyitott a korszerű pedagógiai módszerek iránt, s rendszeresen élnek a pályázati lehetőségekkel. A HEFOP pályázatnak köszönhetően a tanárok továbbképzéseken vettek részt, valamint informatikai eszközöket is beszereztek. A tavalyi évben a Közép-Magyarországi Operatív Program keretében részleges iskola felújítást tudtak megvalósítani, továbbá informatikai kellékeket vásároltak. Mivel szakmai megújulást is kellett vállalni, így csatlakoztak a TÁMOP 3.1.4-hez, amely kollektív tanárképzésekre, módszertani továbbképzésekre nyújtott lehetőséget.

Az Educatio Szolgáltatói kosár adatbázisába hat jó gyakorlatot töltött fel az iskola. Ezek közül négy egy koncepcióra – a tevékenységközpontú pedagógiára és IKT eszközökre – épül:

  • Tevékenységközpontú pedagógia és IKT eszközök a matematika oktatásban
  • Tevékenységközpontú pedagógia és IKT eszközök a szövegértés-szövegalkotás oktatásban
  • Tevékenységközpontú pedagógia és IKT eszközök a természettudományok oktatásban
  • Tevékenységközpontú pedagógia és IKT eszközök az idegen nyelv oktatásában

Az iskolában gyakorlat az élményszerű tanulás. A gyerekekkel változatos tanulásszervezésre alapozva, egyéni és kooperatív formákban foglalkoznak. A tanárok nagy része használja az informatikai eszközöket is. (A sajátos módszereket egyébként a '90-es évek elején kezdték el alkalmazni.)

eltegimi5 Az iskola jó példáira az ország minden tájáról kíváncsiak voltak, rengetegen látogattak Budapestre, hogy elsajátítsák a gyakorlatokat. Az 54 érdeklődő intézmény összesen 163 jó gyakorlatot vásárolt meg. Az ELTE gyakorló gimnáziuma 287 tanárnak adta át a példaértékű gyakorlatok elméleti és gyakorlati tudnivalóit. Az átvevő pedagógusok számára műhelymunkákat - 12 órás foglalkozásokat - tartottak, melyek során a vezető tanárok tantárgyspecifikusan mutatták be a módszereket. A visszajelzésekből kiderült, hogy meggyőző, hatékony és hiteles műhelymunkákat tartottak. A módszereket olyan pedagógusok adták tovább, akik ismerik és a gyakorlatban is használják a jó példákat. A hospitálás célja, hogy órákon is demonstrálják a jó gyakorlatokat. Többen azt is jelezték, szeretnének többször részt venni óralátogatáson, mert látják, hogyan történik a tevékenykedtetés, érzékelik, hogy a gyerekek is ismerik ezeket a módszereket, s tudnak benne dolgozni. A bemutatók természetesen nem egy órára szólnak, nem kirakatórákról van szó, itt tényleg így zajlik az oktatás. Kooperatív órát nem lehet manipulálni. Egy gyereken látni lehet, hogy gyakorlott-e abban a munkaformában, vagy nem, nincs átverés. Persze aki nem dolgozott kooperatív módszerekkel, az nehezebben látja meg, mi folyik itt, nem tudja megfigyelni a részleteket, ezért a tanárokat arra is meg kellene tanítani, mire érdemes figyelniük egy ilyen órán. Hiszen amikor látszólag nem csinálnak semmit, akkor is nagyon sok minden történik.

A gyakorlatok népszerűségének titka abban is rejlik, hogy külön tartottak előadást az általános és középiskolai tanárok számára. Ugyan egyként vannak feltöltve, de jobbnak látták a gyakorlatok két szintre bontását. A középiskolák részéről főként a matematika és az idegen nyelv jó példája volt népszerű, az általános iskoláknál pedig a matematika, a szövegértés és a természettudomány.

A "Másféle mondatelemzés a nyelvhasználat (szövegértés és szövegalkotás) szolgálatában" jó példa egy kolléganő saját módszere. Célja, hogy a magyar nyelvoktatás korszerűbb, emészthetőbb és érthetőbb legyen.

Az "Osztálytükör: szociális kompetenciák fejlesztése és konfliktusrendezés csoportmódszerekkel" jó gyakorlat alapja Járó Katalin pszichológustól, a "szociometriák anyjától" származik. Olyan módszert dolgozott ki, amely felméri a törésvonalakat és konfliktuskezeléssel rendezi azokat. Ennek nagy hagyománya van az iskolában. A program nagyon tudatos előmunkálatokat igényel. A gyerekek körében szociometriai felméréseket végeznek, komoly kérdőíves értékelő programmal, majd feltárják az osztályban a törésvonalakat a gyerekek segítségével, amit végül konfliktuskezelés követ.

A hatékony és izgalmas csoportmunkák

eltegimi2 A csoportmunkának óriási jelentősége van, nagyon hatékony eszköz. A mai gyerekek figyelme már nem köthető le hagyományos, frontális módszerekkel, nehezebben vonhatók be az órai munkába és kevésbé motiváltak. Erre kiváló gyógyír a csoportos foglalkozás. S mivel az ELTE gyakorló gimnáziumában elit értelmiséget képeznek, kiemelten fontos, hogy csoportban, egymással együttműködve is tudjanak dolgozni. Mindez persze bizalmat feltételez a pedagógusok részéről, de meg is adják ezt a diákoknak, akik meghálálják ezt, nem élnek vissza a megszavazott bizalommal. A csoportmunka előnye továbbá, hogy a diákok is kedvelik. Néhányuktól matematika óra után kérdeztem meg, miért szeretik a csoportos foglalkozásokat és az iskolát:

"Jó a csoportmunka, mert így sokkal könnyebb haladni, felszabadultabban tanulunk, nem kell magolni és folyamatosan írni" (Panna, 13 éves)

"Kedvelem a csoportmunkát, mert kellemes dolog beszélgetni a fontos dolgokról a többiekkel óra közben. Az előző iskolám egy sportiskola volt, ez jobban odafigyel a tanulmányokra, ami sokkal jobb nekem. Idén nagyon jó fej tanáraink vannak, nemrégiben kezdtek, a fiatalos stílus bennük van, ami sokkal érdekesebbé teszi az órát" (Áni, 14 éves)

"Szeretem a csoportmunkát. Izgalmasabbá, könnyebbé teszi a tanulást. Jó a társaság és a tanárok is. Nem az, hogy nem szigorúak, hanem jól megtanítják a dolgokat, jól elmagyarázzák az anyagokat, segítenek, ha nem értünk valamit" (Veronika, 14 éves)

"Olyan szempontból szeretem a csoportos foglalkozásokat, hogy nem egyedül kell megoldani a feladatot, de egyébként nem annyira jó, nem ezt szoktam meg. Ez egy elit suli, jó a tanítás, a közösség, minden. Nagyon szeretek ide járni" (Dávid, 14 éves)

Magabiztos átadó tanárok, kétkedő átvevők

eltegimi6 A gyakorlatokat átadó pedagógusok módszertanilag felkészültek, tudatosan, célirányosan alakítják munkájukat az osztályokban, s ezt másokkal is meg tudják osztani. Dr. Molnár Katalin szerint nagyon fontos, hogy egy tanár tudja, mit akar elérni, s hogy azt hogyan, milyen eszközökkel akarja elérni. A hiteles, gyakorlatorientált óráknak kulcsfontosságú szerepük van, ugyanis nagyon sok kétely van a tanárokban. Nem hiszik el, hogy a való életben működhetnek a gyakorlatok, vagy, hogy ők is meg tudják ezt csinálni, azt gondolják nincs rá idő, nem lehet haladni a tananyaggal. Az átadók ezért olyan feladatokat választottak ki, melyekből egyértelműen kiderül, bizony megvalósíthatók 20 percben, s mivel a tanárok maguk is végrehajtják ezeket a feladatokat, érzékelik, hogy a csoportmunkákban mind a négy gyerek dolgozik. A módszerek még nem elég beágyazottak. Sok iskola kapott digitális táblát, ami frontálissá teszi az oktatást. Nagyszerű eszköz, de épp a frontális oktatást erősíti, hiszen a táblához rögzíti a tanárt, de az ügyes kollégák fel tudják használni a kooperációra is, és ezt meg is tudják mutatni. Sokszor a tanár nem jó, nem jól koordinálja a gyerekek munkáját, kezdetben legalábbis. Ez mindenkinek egy tanulási folyamat.

Fejlődő gyerekek

A kifejlesztett gyakorlatoknak köszönhetően fejlődik a gyerekek együttműködési készsége, kommunikációs-, idegen nyelvi- és matematikai kompetenciája. Jelentősen emelik a motivációt, felkeltik az érdeklődést, izgalmassá teszik az órát. Amellett, hogy lekötik a gyerekek figyelmét, a tanárnak is lehetőséget ad a fejlődésre. S mivel az iskola gyakorló gimnázium, a tanárjelöltek is átveszik ezt a tudást, s ezt tekintik természetesnek.

Mivel a gyerekek értelmiségi körökből érkeznek, magától értetődő, természetes dolog a szülőkkel való kapcsolattartás. A szülők és a tanárok nagy egyetértésben tevékenykednek. De a szülők egyébként is foglalkoznak a gyerekek tanulmányaival, elvárják tőlük a teljesítményt, ez nagy előnye az iskolának. Az idei szülői elégedettségmérés során részletes kérdőívvel mérték fel, hogyan vélekednek az iskola oktató-nevelő tevékenységéről, mennyire felel meg számukra az iskola munkája. A válaszok azt mutatták, elégedettek az oktatással, csupán az iskola épületének állapota miatt fejezték ki nemtetszésüket.

A Szolgáltatói kosár szerepe

eltegimi3 Dr. Molnár Katalin nagyon hasznosnak tartja a Szolgáltatói kosarat, hiszen ennek köszönhető, hogy az intézmények megismerik egymás működését. Léteznek ugyan nagyszerű módszerek és tanárok, de nem ismerik egymást, ezért rendkívül fontos az iskolahálózat kialakulása és a tanárok képzése, az egymástól tanulás, hiszen ha nyitottabbá válik egy iskola, ha megismerik egymás munkáját a tanárok, az segíthet a közoktatás állapotán. Minél több pedagógusnak kellene látnia a példaértékű iskolákat, hogy megértsék, így is el lehet érni óriási eredményeket. A budapesti iskola egyébként az általunk már bemutatott hejőkeresztúri IV. Béla Körzeti Általános Iskola és a Deák Diák Általános Iskola jó gyakorlataival ismerkedett meg.

A jó gyakorlatok pontos leírása a Szolgáltatói kosárban található >>

További követendő példák:

Beszámoló a hejőkeresztúri IV. Béla Körzeti Általános Iskoláról >>

Beszámoló a Bátonyterenye Kistérségi Óvodáról >>

Beszámoló a Hatvani Középiskoláról >>

Csatlakozz hozzánk!

Ajánljuk

European Schoolnet Academy Ingyenes online tanfolyamok tanároknak
School Education Gateway Ingyenes tanfolyamok és sok más tanárok számára
ENABLE program Program iskoláknak a bullying ellen
Jövő osztályterme Modern tanulási környezetekről a Sulineten